Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Kansan ja pappien suuret synnit.

41Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset,

sillä Herralla on oikeudenkäynti

maan asukasten kanssa;

sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta

eikä Jumalan tuntemusta maassa.

2

4:2
Jer. 7:9
Vannotaan ja valhetellaan,

murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot,

murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.

3

4:3
Jer. 12:4
Sef. 1:3
Sentähden maa murehtii,

ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät,

metsän eläimet ja taivaan linnut;

myöskin kalat merestä katoavat.

4Älköön vain kukaan nuhdelko,

älköön kukaan ojentako,

vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita!

5Niin sinä kompastut päivällä,

myös profeetta kompastuu

yhdessä sinun kanssasi yöllä;

ja minä hävitän sinun äitisi.

6

4:6
2. Moos. 20:5
Minun kansani joutuu häviöön,

sillä se on taitoa vailla.

Koska sinä olet hyljännyt taidon,

hylkään minä sinut,

niin ettet saa olla minun pappinani.

Koska olet unhottanut Jumalasi lain,

unhotan myös minä sinun lapsesi.

7Niin paljon kuin heitä on,

niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan.

Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi.

8Minun kansani synnistä he saavat ruokansa,

heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee.

9

4:9
Jes. 24:2
Mutta papin on käyvä niinkuin kansankin:

minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa

ja kostan hänelle hänen tekonsa.

10

4:10
3. Moos. 26:26
Miika 6:14
Hagg. 1:6
He syövät, mutta eivät tule ravituiksi,

he harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny,

sillä he eivät ole tahtoneet ottaa

vaaria Herrasta.

11

4:11
Sananl. 20:1
Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen.

12

4:12
Hoos. 5:4
Minun kansani kysyy puultansa,

ja sen sauva sille vastaa;

sillä haureuden henki on eksyttäväinen:

haureudessa he ovat luopuneet

tottelemasta Jumalaansa.

13

4:13
Jes. 57:5
Hes. 6:13
Vuorten huipuilla he uhraavat,

polttavat uhreja kukkuloilla,

rautatammen, haavan ja tammen alla,

sillä niiden varjo on suloinen.

Sentähden tulee teidän tyttäristänne porttoja,

ja teidän miniänne rikkovat avion.

14

4:14
5. Moos. 23:17
En minä rankaise teidän tyttäriänne siitä,

että he porttoja ovat,

enkä miniöitänne siitä,

että he avion rikkovat,

sillä miehet itse poikkeavat syrjään porttojen kanssa

ja uhraavat pyhäkköporttojen kanssa;

ja ymmärtämätön kansa kukistuu.

15

4:15
5. Moos. 6:13
1. Kun. 12:29
Hoos. 9:15
Hoos. 10:5
Hoos. 12:11
Aam. 5:5
Jos sinä, Israel, harjoitatkin haureutta,

älköön Juuda saattako itseänsä syynalaiseksi:

älkää lähtekö Gilgaliin,

älkää menkö ylös Beet-Aaveniin

älkääkä vannoko: "Niin totta kuin Herra elää".

16Sillä niinkuin niskuri lehmä

on Israel niskoitellut;

nyt on Herra kaitseva heitä

niinkuin karitsaa laajalla laitumella.

17Efraim on liitossa epäjumalain kanssa —

anna hänen olla.

18Kun heidän juopottelunsa on lopussa,

he harjoittavat törkeätä haureutta.

Ne, jotka ovat hänen kilpensä, rakastavat häpeätä.

19Tuuli siivillänsä ahdistaa häntä,

he saavat häpeän uhriaterioistansa.

5

5 LUKU.

Israelin ja Juudan rangaistustuomio.

51

5:1
1. Kun. 12:32
Kuulkaa tämä, te papit,

tarkatkaa, Israelin heimo,

ja ottakaa korviinne, kuninkaan huone:

teille on tämä tuomio;

sillä te olette olleet paula Mispalle,

verkko, joka on levitetty Taaborille.

2Luopiot ovat syvälle vajonneet turmiontekoon,

mutta minä olen kuritus heille kaikille.

3Minä tunnen Efraimin,

eikä Israel ole minulta kätkössä;

sillä nyt sinä, Efraim, olet haureutta harjoittanut,

Israel on saastuttanut itsensä.

4Heidän tekonsa eivät salli

heidän kääntyä Jumalansa puoleen,

sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä

eivätkä he tunne Herraa.

5

5:5
Hoos. 7:10
Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä,

ja Israel ja Efraim kompastuvat syntivelkaansa;

myös Juuda kompastuu heidän kanssansa.

6Lampainensa ja raavainensa he tulevat,

etsiäksensä Herraa,

mutta eivät löydä:

hän on vetäytynyt heistä pois.

7

5:7
Hoos. 2:4
He ovat olleet uskottomat Herralle,

sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia.

Nyt uudenkuun juhla syö heidät ja heidän peltonsa.

8Puhaltakaa pasunaan Gibeassa,

vaskitorveen Raamassa,

nostakaa sotahuuto Beet-Aavenissa.

Ovat jo sinun kintereilläsi, Benjamin!

9Efraim on tuleva autioksi kurituksen päivänä.

Israelin heimokuntia vastaan minä ilmoitan,

mikä totta on.

10

5:10
5. Moos. 19:14
5. Moos. 27:17
Juudan ruhtinaat ovat tulleet

rajan siirtäjäin kaltaisiksi.

Minä vuodatan heidän päällensä vihani niinkuin vedet.

11Sorrettu on Efraim, loukattu hänen oikeutensa,

sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan.

12Minä olen Efraimille kuin koi

ja Juudan heimolle kuin mätä.

13

5:13
2. Kun. 15:19
2. Kun. 16:7
Hoos. 10:6
Hoos. 12:1
Mutta kun Efraim näki sairautensa

ja Juuda paiseensa,

meni Efraim Assuriin,

lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle;

mutta tämä ei voinut teitä parantaa,

ei tehdä terveeksi teidän paisettanne.

14

5:14
Hoos. 13:7
Sillä minä olen Efraimille kuin leijona,

Juudan heimolle kuin nuori jalopeura:

minä, minä raatelen, menen ja kannan pois,

eikä pelastajaa ole.

15Minä menen takaisin paikoilleni,

kunnes he ovat syystänsä kärsineet

ja etsivät minun kasvojani:

ahdistuksessansa he minua etsivät.

6

6 LUKU.

Kehoitus kääntymään Herran tykö. Israel on uskoton.

61

6:1
5. Moos. 32:39
1. Sam. 2:6
Job 5:18
Jes. 26:16
Tulkaa, palatkaamme Herran tykö,

sillä hän on raadellut meitä,

ja parantaa meidät,

hän on lyönyt meitä,

ja sitoo meidät.

2Hän tekee meidät eläviksi

kahden päivän kuluttua,

kolmantena päivänä hän meidät herättää,

ja me saamme elää hänen edessänsä.

3Niin tuntekaamme,

pyrkikäämme tuntemaan Herra:

hänen nousunsa on varma kuin aamurusko,

hän tulee meille kuin sade,

kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.

4

6:4
Hoos. 13:3
Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim,

mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda,

kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi,

kuin varhain haihtuva kaste?

5Sentähden minä olen antanut heille

iskuja profeettain kautta,

olen kuolettanut heitä suuni sanoilla.

Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo.

6

6:6
1. Sam. 15:22
Ps. 50:13
Matt. 9:13
Matt. 12:7
Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria,

ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;

7mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton:

siinä he ovat olleet minulle uskottomat.

8

6:8
Hoos. 12:11
Gilead on pahantekijäin kaupunki,

täynnä veren jälkiä.

9Ja väijyväisten rosvojen kaltainen

on pappien joukko:

he murhaavat Sikemin tiellä;

ilkitöitä he tekevät.

10

6:10
1. Kun. 12:28
2. Kun. 17:7
Israelin heimon keskuudessa minä olen nähnyt

kauhistuttavia tekoja:

siellä on Efraimin haureus,

Israel on itsensä saastuttanut.

11Myös sinun varallesi, Juuda,

on asetettu elonleikkuu,

silloin kun minä käännän kansani kohtalon.