Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Kansan ja pappien suuret synnit.

41Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset,

sillä Herralla on oikeudenkäynti

maan asukasten kanssa;

sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta

eikä Jumalan tuntemusta maassa.

2

4:2
Jer. 7:9
Vannotaan ja valhetellaan,

murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot,

murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.

3

4:3
Jer. 12:4
Sef. 1:3
Sentähden maa murehtii,

ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät,

metsän eläimet ja taivaan linnut;

myöskin kalat merestä katoavat.

4Älköön vain kukaan nuhdelko,

älköön kukaan ojentako,

vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita!

5Niin sinä kompastut päivällä,

myös profeetta kompastuu

yhdessä sinun kanssasi yöllä;

ja minä hävitän sinun äitisi.

6

4:6
2. Moos. 20:5
Minun kansani joutuu häviöön,

sillä se on taitoa vailla.

Koska sinä olet hyljännyt taidon,

hylkään minä sinut,

niin ettet saa olla minun pappinani.

Koska olet unhottanut Jumalasi lain,

unhotan myös minä sinun lapsesi.

7Niin paljon kuin heitä on,

niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan.

Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi.

8Minun kansani synnistä he saavat ruokansa,

heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee.

9

4:9
Jes. 24:2
Mutta papin on käyvä niinkuin kansankin:

minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa

ja kostan hänelle hänen tekonsa.

10

4:10
3. Moos. 26:26
Miika 6:14
Hagg. 1:6
He syövät, mutta eivät tule ravituiksi,

he harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny,

sillä he eivät ole tahtoneet ottaa

vaaria Herrasta.

11

4:11
Sananl. 20:1
Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen.

12

4:12
Hoos. 5:4
Minun kansani kysyy puultansa,

ja sen sauva sille vastaa;

sillä haureuden henki on eksyttäväinen:

haureudessa he ovat luopuneet

tottelemasta Jumalaansa.

13

4:13
Jes. 57:5
Hes. 6:13
Vuorten huipuilla he uhraavat,

polttavat uhreja kukkuloilla,

rautatammen, haavan ja tammen alla,

sillä niiden varjo on suloinen.

Sentähden tulee teidän tyttäristänne porttoja,

ja teidän miniänne rikkovat avion.

14

4:14
5. Moos. 23:17
En minä rankaise teidän tyttäriänne siitä,

että he porttoja ovat,

enkä miniöitänne siitä,

että he avion rikkovat,

sillä miehet itse poikkeavat syrjään porttojen kanssa

ja uhraavat pyhäkköporttojen kanssa;

ja ymmärtämätön kansa kukistuu.

15

4:15
5. Moos. 6:13
1. Kun. 12:29
Hoos. 9:15
Hoos. 10:5
Hoos. 12:11
Aam. 5:5
Jos sinä, Israel, harjoitatkin haureutta,

älköön Juuda saattako itseänsä syynalaiseksi:

älkää lähtekö Gilgaliin,

älkää menkö ylös Beet-Aaveniin

älkääkä vannoko: "Niin totta kuin Herra elää".

16Sillä niinkuin niskuri lehmä

on Israel niskoitellut;

nyt on Herra kaitseva heitä

niinkuin karitsaa laajalla laitumella.

17Efraim on liitossa epäjumalain kanssa —

anna hänen olla.

18Kun heidän juopottelunsa on lopussa,

he harjoittavat törkeätä haureutta.

Ne, jotka ovat hänen kilpensä, rakastavat häpeätä.

19Tuuli siivillänsä ahdistaa häntä,

he saavat häpeän uhriaterioistansa.