Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Uskottoman Israelin kuritus, kääntyminen ja armahdus.

2 (4)

2:2
Jer. 13:27
"Riidelkää äitinne kanssa, riidelkää,

sillä ei hän ole minun vaimoni,

enkä minä ole hänen miehensä.

Poistakoon hän haureutensa kasvoistansa

ja aviorikoksensa rintainsa välistä,

3 (5)

2:3
Hes. 16:39
etten minä riisuisi häntä alasti

ja asettaisi häntä,

niinkuin hän oli syntymänsä päivänä,

etten tekisi häntä erämaan kaltaiseksi,

saattaisi häntä kuivan maan kaltaiseksi

ja kuolettaisi häntä janoon.

4 (6) Ja hänen lapsiansa minä en armahda,

sillä he ovat haureudesta syntyneitä lapsia.

5 (7)

2:5
Hes. 16:15
Sillä heidän äitinsä on harjoittanut haureutta,

heidän kantajansa on häpeällisesti elänyt,

hän on sanonut: 'Minä kuljen rakastajaini perässä,

jotka antavat minulle leipäni ja veteni,

villani ja pellavani, öljyni ja juomani'.

6 (8) Sentähden, katso, minä aitaan sinun tiesi

orjantappuroilla,

minä muuraan muurin hänen eteensä,

niin ettei hän löydä polkujansa.

7 (9) Ja hän ajaa takaa rakastajiansa,

mutta ei heitä saavuta;

etsii heitä, mutta ei löydä.

Ja hän on sanova:

'Minä menen takaisin entisen mieheni luokse,

sillä parempi oli minulla olo silloin kuin nyt'.

8 (10) Hän ei ole tajunnut,

että minä olen hänelle antanut

jyvät ja viinin ja öljyn,

olen kartuttanut hänelle hopeata

ja myös kultaa, joka on käytetty Baalin hyväksi.

9 (11) Sentähden minä otan takaisin jyväni ajallansa

ja viinini määräaikanansa

ja tempaan pois villani ja pellavani,

jonka piti peittää hänen alastomuutensa.

10 (12) Nyt minä paljastan hänen häpynsä

hänen rakastajainsa silmäin eteen,

eikä kukaan ole pelastava häntä minun kädestäni.

11 (13) Minä teen lopun kaikesta hänen ilonpidostansa:

hänen juhlistansa, uusistakuistansa ja sapateistansa

ja kaikista hänen pyhäpäivistänsä.

12 (14)

2:12
5. Moos. 23:17
Ps. 80:13
Jes. 5:5
Ja minä hävitän

hänen viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa,

joista hän on sanonut:

'Ne ovat minun portonpalkkani,

jonka rakastajani ovat minulle antaneet'.

Minä teen ne metsäksi,

ja metsän eläimet syövät niitä.

13 (15)

2:13
Jer. 44:18
Ja minä kostan hänelle baalien päivät,

joina hän niille poltti uhreja,

koristi itsensä renkaillaan ja kaulakäädyillään

ja kulki rakastajainsa jäljessä,

mutta unhotti minut, sanoo Herra.

14 (16)

2:14
Jes. 40:1
Sentähden, katso, minä taivuttelen hänet,

kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä.

15 (17)

2:15
2. Moos. 15:1
Joos. 7:24
Jes. 65:10
Minä annan hänelle sieltä alkaen

hänen viinimäkensä

ynnä Aakorin laakson toivon oveksi,

ja hän on oleva siellä kuuliainen

niinkuin nuoruutensa päivinä,

niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi.

16 (18) Sinä päivänä, sanoo Herra,

sinä puhuttelet minua: 'Minun mieheni',

etkä enää puhuttele minua: 'Minun Baalini';

17 (19)

2:17
2. Moos. 23:13
Ps. 16:4
Sak. 13:2
ja minä poistan baalien nimet hänen suustansa,

eikä niiden nimiä enää mainita.

18 (20)

2:18
Job 5:22
Jes. 11:6
Jes. 65:25
Hes. 34:25,28
Joh. 16:33
Ja sinä päivänä minä teen

heidän hyväksensä liiton

metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa

ja maan matelevaisten kanssa;

ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta

ja annan heidän asua turvassa.

19 (21) Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi,

kihlaan sinut itselleni

vanhurskaudella ja tuomiolla,

armolla ja laupeudella,

20 (22)

2:20
Jer. 31:34
kihlaan sinut itselleni uskollisuudella,

ja sinä olet tunteva Herran.

21 (23) Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra,

minä kuulen taivasta, ja se kuulee maata,

22 (24) ja maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä,

ja nämä kuulevat JisreeliäNimestä Jisreel vrt. Hoos. 1:4..

23 (25)

2:23
Hoos. 1:10
Sak. 13:9
Room. 9:25
1. Piet. 2:10
Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan,

minä armahdan Loo-RuhamaaNimestä Loo-Ruhama vrt. Hoos. 1:6

ja sanon Loo-AmmilleNimestä Loo-Ammi vrt. Hoos. 1:9: 'Sinä olet minun kansani';

ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'."

3

3 LUKU.

Profeetan avioliitto kuvauksena Israelin pitkäaikaisesta kurituksesta, jota seuraa kääntymys.

31Sitten sanoi Herra minulle: "Mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion, niinkuin Herra rakastaa israelilaisia, mutta nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja". 2Niin minä hankin hänet itselleni viidellätoista sekelillä hopeata ynnä hoomer-mitalla ja letek-mitalla ohria. 3Ja minä sanoin hänelle: "Ole kauan aikaa minua varten; älä harjoita haureutta äläkä mene muille miehille. Minä myös teen samoin sinua kohtaan."

4Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla

ilman kuningasta ja ruhtinasta,

ilman uhria ja patsasta,

ilman kasukkaa ja kotijumalia.

5

3:5
Jes. 2:2
Jer. 30:9
Jer. 31:12
Hes. 34:23
Miika 4:1
Sak. 8:20
Senjälkeen israelilaiset kääntyvät

ja etsivät Herraa, Jumalaansa,

ja Daavidia, kuningastansa.

Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä

päivien lopulla.

4

4 LUKU.

Kansan ja pappien suuret synnit.

41Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset,

sillä Herralla on oikeudenkäynti

maan asukasten kanssa;

sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta

eikä Jumalan tuntemusta maassa.

2

4:2
Jer. 7:9
Vannotaan ja valhetellaan,

murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot,

murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.

3

4:3
Jer. 12:4
Sef. 1:3
Sentähden maa murehtii,

ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät,

metsän eläimet ja taivaan linnut;

myöskin kalat merestä katoavat.

4Älköön vain kukaan nuhdelko,

älköön kukaan ojentako,

vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita!

5Niin sinä kompastut päivällä,

myös profeetta kompastuu

yhdessä sinun kanssasi yöllä;

ja minä hävitän sinun äitisi.

6

4:6
2. Moos. 20:5
Minun kansani joutuu häviöön,

sillä se on taitoa vailla.

Koska sinä olet hyljännyt taidon,

hylkään minä sinut,

niin ettet saa olla minun pappinani.

Koska olet unhottanut Jumalasi lain,

unhotan myös minä sinun lapsesi.

7Niin paljon kuin heitä on,

niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan.

Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi.

8Minun kansani synnistä he saavat ruokansa,

heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee.

9

4:9
Jes. 24:2
Mutta papin on käyvä niinkuin kansankin:

minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa

ja kostan hänelle hänen tekonsa.

10

4:10
3. Moos. 26:26
Miika 6:14
Hagg. 1:6
He syövät, mutta eivät tule ravituiksi,

he harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny,

sillä he eivät ole tahtoneet ottaa

vaaria Herrasta.

11

4:11
Sananl. 20:1
Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen.

12

4:12
Hoos. 5:4
Minun kansani kysyy puultansa,

ja sen sauva sille vastaa;

sillä haureuden henki on eksyttäväinen:

haureudessa he ovat luopuneet

tottelemasta Jumalaansa.

13

4:13
Jes. 57:5
Hes. 6:13
Vuorten huipuilla he uhraavat,

polttavat uhreja kukkuloilla,

rautatammen, haavan ja tammen alla,

sillä niiden varjo on suloinen.

Sentähden tulee teidän tyttäristänne porttoja,

ja teidän miniänne rikkovat avion.

14

4:14
5. Moos. 23:17
En minä rankaise teidän tyttäriänne siitä,

että he porttoja ovat,

enkä miniöitänne siitä,

että he avion rikkovat,

sillä miehet itse poikkeavat syrjään porttojen kanssa

ja uhraavat pyhäkköporttojen kanssa;

ja ymmärtämätön kansa kukistuu.

15

4:15
5. Moos. 6:13
1. Kun. 12:29
Hoos. 9:15
Hoos. 10:5
Hoos. 12:11
Aam. 5:5
Jos sinä, Israel, harjoitatkin haureutta,

älköön Juuda saattako itseänsä syynalaiseksi:

älkää lähtekö Gilgaliin,

älkää menkö ylös Beet-Aaveniin

älkääkä vannoko: "Niin totta kuin Herra elää".

16Sillä niinkuin niskuri lehmä

on Israel niskoitellut;

nyt on Herra kaitseva heitä

niinkuin karitsaa laajalla laitumella.

17Efraim on liitossa epäjumalain kanssa —

anna hänen olla.

18Kun heidän juopottelunsa on lopussa,

he harjoittavat törkeätä haureutta.

Ne, jotka ovat hänen kilpensä, rakastavat häpeätä.

19Tuuli siivillänsä ahdistaa häntä,

he saavat häpeän uhriaterioistansa.