Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Melkisedek, johon Kristusta verrataan 1-3, on leeviläisiä pappeja ylempi 4-10. Lakiin perustuva pappeus oli muutettava, koska laki ei voinut mitään täydelliseksi tehdä ja Kristuksella on toinen, iankaikkinen pappeus 11-19. Hänestä tuli Jumalan valalla asettama ylimmäinen pappi 20-22, ainoa, täydellinen pelastaja 23-25, synnitön, joka kerta kaikkiaan uhrasi itsensä kansan syntien edestä 26-28.

71

7:1
1. Moos. 14:18-19
Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; 2jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; 3jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava — hän pysyy pappina ainaisesti.

4Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. 5

7:5
4. Moos. 18:21-22
4. Moos. 18:26
5. Moos. 18:1-2
Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet; 6
7:6
Room. 4:13
mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. 7Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. 8Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. 9Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; 10sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.

11

7:11
Gal. 2:21
Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14
7:14
4. Moos. 18:21-23
4. Moos. 24:17
Jes. 11:1
Matt. 1:1-2
Room. 1:3
Ilm. 5:5
Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, 16joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. 17
7:17
Ps. 110:4
Hebr. 5:6
Sillä hänestä todistetaan:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

18
7:18
Room. 8:3
Gal. 4:9
Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön 19
7:19
Joh. 1:17
Ap. t. 13:38-39
Room. 3:20-21
Ef. 2:18
Ef. 3:11-12
— sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi — mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

20Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista — nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, 21mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi:

"Herra on vannonut eikä ole katuva:

'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" —

22
7:22
Hebr. 8:6
Hebr. 12:24
niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

23Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; 24

7:24
Hebr. 9:24
mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, 25
7:25
Room. 8:34
1. Joh. 2:1-2
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

26

7:26
Hebr. 4:14-15
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27
7:27
3. Moos. 9:7
3. Moos. 16:3,6
3. Moos. 16:11
Hebr. 5:2
Hebr. 9:7
Hebr. 9:11-12
jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28
7:28
Hebr. 2:10
Hebr. 5:1-2
Hebr. 5:9
Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

8

8 LUKU.

Kristus toimittaa ylimmäisenä pappina palvelusta Jumalan rakentamassa majassa, josta vanhan liiton maja oli vain kuva ja varjo 1-5; hän on sen uuden, jalomman liiton välittäjä, jonka Jumala oli luvannut tehdä kansansa kanssa 6-13.

81

8:1
Ps. 110:1
Ef. 1:20
Kol. 3:1
Hebr. 1:3
Hebr. 4:14
Hebr. 12:2
Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, 2
8:2
Hebr. 9:8,11
Hebr. 9:24
Hebr. 10:21
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. 3
8:3
Ef. 5:1-2
Hebr. 5:1
Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. 4Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, 5
8:5
2. Moos. 25:40
Kol. 2:17
Hebr. 10:1
ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".

6

8:6
2. Kor. 3:6-7
Hebr. 7:22
Hebr. 12:24
Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. 8
8:8
Jer. 31:31-32
Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, 9en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. 10
8:10
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Sak. 8:8
Hebr. 10:16-17
Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 11
8:11
Jes. 54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
1. Joh. 2:27
Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. 12Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." 13
8:13
Room. 10:4
Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

9

9 LUKU.

Ensimmäisen liiton pyhäkkö ja uhripalvelus oli vaillinainen ja ainoastaan määräajaksi tarkoitettu 1-10, mutta Kristuksen ylimmäispapillinen toimi on täydellinen; hän on mennyt oikeaan pyhäkköön, taivaaseen ja uhraamalla oman itsensä aikaansaanut iankaikkisen lunastuksen 11-14. Siten Kristuksesta on tullut uuden liiton välimies, ja hän rukoilee nyt meidän puolestamme 15-28.

91

9:1
2. Moos. 25:1
2. Moos. 36:1
Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. 2
9:2
2. Moos. 25:23
2. Moos. 25:31-32
3. Moos. 24:2
Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä". 3
9:3
2. Moos. 26:33-34
Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin"; 4
9:4
2. Moos. 16:33
2. Moos. 25:10,16
2. Moos. 30:1
4. Moos. 17:8-10
1. Kun. 8:9
siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, 5ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. 6
9:6
4. Moos. 18:3-4
Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan, 7
9:7
2. Moos. 30:10
3. Moos. 16:1,3
Hebr. 5:3
mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. 8
9:8
Jes. 35:8
Joh. 14:6
Hebr. 10:19-20
Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. 9Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa, 10
9:10
2. Moos. 29:4
3. Moos. 11:1-2
4. Moos. 19:7
vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

11

9:11
Hebr. 3:1
Hebr. 4:14
Hebr. 8:1
Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, 12
9:12
Ap. t. 20:28
Hebr. 10:10-11
1. Piet. 1:18-19
meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 13
9:13
4. Moos. 19:2
Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 14
9:14
Luuk. 1:74
Room. 6:13
Gal. 1:4
Gal. 2:20
1. Tess. 1:9
Tiit. 2:14
1. Joh. 1:7
Ilm. 1:5
kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

15

9:15
Room. 3:25
1. Tim. 2:5
Hebr. 12:24
1. Piet. 3:18
Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. 16Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; 17
9:17
Gal. 3:15
sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. 18Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. 19
9:19
2. Moos. 24:3-8
3. Moos. 14:4
Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, 20sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt". 21
9:21
2. Moos. 29:21,36
3. Moos. 8:15,19
Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. 22
9:22
3. Moos. 17:11
Ef. 1:7
Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. 23On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. 24
9:24
Room. 8:34
1. Joh. 2:1
Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. 25
9:25
2. Moos. 30:10
Hebr. 7:27
Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, 26
9:26
Gal. 4:4
sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. 27
9:27
1. Moos. 3:19
Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 28
9:28
Jes. 53:12
Matt. 26:28
Room. 5:6-8
Fil. 3:20
1. Piet. 2:24
1. Piet. 3:18
samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.