Raamattu 1933/-38 (KR38)
8

8 LUKU.

Kristus toimittaa ylimmäisenä pappina palvelusta Jumalan rakentamassa majassa, josta vanhan liiton maja oli vain kuva ja varjo 1-5; hän on sen uuden, jalomman liiton välittäjä, jonka Jumala oli luvannut tehdä kansansa kanssa 6-13.

81

8:1
Ps. 110:1
Ef. 1:20
Kol. 3:1
Hebr. 1:3
Hebr. 4:14
Hebr. 12:2
Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, 2
8:2
Hebr. 9:8,11
Hebr. 9:24
Hebr. 10:21
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. 3
8:3
Ef. 5:1-2
Hebr. 5:1
Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. 4Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, 5
8:5
2. Moos. 25:40
Kol. 2:17
Hebr. 10:1
ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".

6

8:6
2. Kor. 3:6-7
Hebr. 7:22
Hebr. 12:24
Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. 8
8:8
Jer. 31:31-32
Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, 9en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. 10
8:10
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Sak. 8:8
Hebr. 10:16-17
Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 11
8:11
Jes. 54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
1. Joh. 2:27
Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. 12Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." 13
8:13
Room. 10:4
Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.