Raamattu 1933/-38 (KR38)
6

6 LUKU.

Kehoitus pyrkimään täydellisyyteen 1-3, koska pysähtyminen saattaa viedä semmoiseen luopumukseen, josta ei enää voi parannukseen uudistua 4-8. Uskolla ja kärsivällisyydellä meidän on omistaminen Jumalan lujat, valalla vahvistetut lupaukset 9-20.

61Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, 2oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 3

6:3
Jaak. 4:15
Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.

4

6:4
Matt. 12:31,45
Hebr. 10:26
1. Joh. 5:16
Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6
6:6
2. Piet. 2:20
ja sitten ovat luopuneet — taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 7Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 8
6:8
Matt. 21:19
mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan.

9Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi — vaikka puhummekin näin. 10

6:10
Sananl. 14:31
Matt. 10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Joh. 13:20
Room. 3:4
1. Kor. 15:58
Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 11Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 12ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.

13

6:13
1. Moos. 22:16-17
Ps. 105:9
Luuk. 1:73
Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, 14
6:14
1. Moos. 12:2-3
ja sanoi: "Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän"; 15
6:15
Hebr. 10:36
ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli. 16
6:16
2. Moos. 22:11
Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. 17Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, 18
6:18
4. Moos. 23:19
Tiit. 1:2
että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. 19Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, 20
6:20
Hebr. 3:1
Hebr. 4:14
Hebr. 8:1
Hebr. 9:11-12
jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

7

7 LUKU.

Melkisedek, johon Kristusta verrataan 1-3, on leeviläisiä pappeja ylempi 4-10. Lakiin perustuva pappeus oli muutettava, koska laki ei voinut mitään täydelliseksi tehdä ja Kristuksella on toinen, iankaikkinen pappeus 11-19. Hänestä tuli Jumalan valalla asettama ylimmäinen pappi 20-22, ainoa, täydellinen pelastaja 23-25, synnitön, joka kerta kaikkiaan uhrasi itsensä kansan syntien edestä 26-28.

71

7:1
1. Moos. 14:18-19
Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; 2jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; 3jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava — hän pysyy pappina ainaisesti.

4Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. 5

7:5
4. Moos. 18:21-22
4. Moos. 18:26
5. Moos. 18:1-2
Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet; 6
7:6
Room. 4:13
mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. 7Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. 8Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. 9Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; 10sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.

11

7:11
Gal. 2:21
Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14
7:14
4. Moos. 18:21-23
4. Moos. 24:17
Jes. 11:1
Matt. 1:1-2
Room. 1:3
Ilm. 5:5
Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, 16joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. 17
7:17
Ps. 110:4
Hebr. 5:6
Sillä hänestä todistetaan:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

18
7:18
Room. 8:3
Gal. 4:9
Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön 19
7:19
Joh. 1:17
Ap. t. 13:38-39
Room. 3:20-21
Ef. 2:18
Ef. 3:11-12
— sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi — mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

20Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista — nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, 21mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi:

"Herra on vannonut eikä ole katuva:

'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" —

22
7:22
Hebr. 8:6
Hebr. 12:24
niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

23Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; 24

7:24
Hebr. 9:24
mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, 25
7:25
Room. 8:34
1. Joh. 2:1-2
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

26

7:26
Hebr. 4:14-15
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27
7:27
3. Moos. 9:7
3. Moos. 16:3,6
3. Moos. 16:11
Hebr. 5:2
Hebr. 9:7
Hebr. 9:11-12
jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28
7:28
Hebr. 2:10
Hebr. 5:1-2
Hebr. 5:9
Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

8

8 LUKU.

Kristus toimittaa ylimmäisenä pappina palvelusta Jumalan rakentamassa majassa, josta vanhan liiton maja oli vain kuva ja varjo 1-5; hän on sen uuden, jalomman liiton välittäjä, jonka Jumala oli luvannut tehdä kansansa kanssa 6-13.

81

8:1
Ps. 110:1
Ef. 1:20
Kol. 3:1
Hebr. 1:3
Hebr. 4:14
Hebr. 12:2
Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, 2
8:2
Hebr. 9:8,11
Hebr. 9:24
Hebr. 10:21
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. 3
8:3
Ef. 5:1-2
Hebr. 5:1
Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. 4Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, 5
8:5
2. Moos. 25:40
Kol. 2:17
Hebr. 10:1
ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".

6

8:6
2. Kor. 3:6-7
Hebr. 7:22
Hebr. 12:24
Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. 7Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. 8
8:8
Jer. 31:31-32
Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, 9en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. 10
8:10
Jer. 24:7
Jer. 31:33
Sak. 8:8
Hebr. 10:16-17
Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 11
8:11
Jes. 54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
1. Joh. 2:27
Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. 12Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." 13
8:13
Room. 10:4
Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.