Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Melkisedek, johon Kristusta verrataan 1-3, on leeviläisiä pappeja ylempi 4-10. Lakiin perustuva pappeus oli muutettava, koska laki ei voinut mitään täydelliseksi tehdä ja Kristuksella on toinen, iankaikkinen pappeus 11-19. Hänestä tuli Jumalan valalla asettama ylimmäinen pappi 20-22, ainoa, täydellinen pelastaja 23-25, synnitön, joka kerta kaikkiaan uhrasi itsensä kansan syntien edestä 26-28.

71

7:1
1. Moos. 14:18-19
Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; 2jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; 3jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava — hän pysyy pappina ainaisesti.

4Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. 5

7:5
4. Moos. 18:21-22
4. Moos. 18:26
5. Moos. 18:1-2
Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet; 6
7:6
Room. 4:13
mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. 7Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. 8Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. 9Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; 10sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.

11

7:11
Gal. 2:21
Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14
7:14
4. Moos. 18:21-23
4. Moos. 24:17
Jes. 11:1
Matt. 1:1-2
Room. 1:3
Ilm. 5:5
Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, 16joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. 17
7:17
Ps. 110:4
Hebr. 5:6
Sillä hänestä todistetaan:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

18
7:18
Room. 8:3
Gal. 4:9
Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön 19
7:19
Joh. 1:17
Ap. t. 13:38-39
Room. 3:20-21
Ef. 2:18
Ef. 3:11-12
— sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi — mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

20Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista — nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, 21mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi:

"Herra on vannonut eikä ole katuva:

'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" —

22
7:22
Hebr. 8:6
Hebr. 12:24
niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

23Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; 24

7:24
Hebr. 9:24
mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, 25
7:25
Room. 8:34
1. Joh. 2:1-2
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

26

7:26
Hebr. 4:14-15
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27
7:27
3. Moos. 9:7
3. Moos. 16:3,6
3. Moos. 16:11
Hebr. 5:2
Hebr. 9:7
Hebr. 9:11-12
jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28
7:28
Hebr. 2:10
Hebr. 5:1-2
Hebr. 5:9
Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.