Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Jokaisen ylimmäisen papin tuli uhrata kansan puolesta, sääliä sitä ja olla Jumalan asettama 1-4. Kristus on asetettu ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, ja hän on tullut iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi 5-10. Hebrealaiset ovat käyneet hitaiksi kuulemaan ja jääneet kristillisyydessään alaikäisiksi 11-14.

51

5:1
2. Moos. 28:1
Hebr. 8:3
Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, 2
5:2
Hebr. 2:17-18
Hebr. 4:15
ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3
5:3
3. Moos. 4:3
3. Moos. 9:7
3. Moos. 10:6
Hebr. 7:27
Hebr. 9:7
ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. 4
5:4
1. Aik. 23:13
Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

5

5:5
Ps. 2:7
Joh. 8:54
Hebr. 1:5
Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle:

"Sinä olet minun Poikani, tänä

päivänä minä sinut synnytin";

6
5:6
1. Moos. 14:18-19
Ps. 110:4
Hebr. 7:17
niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

7
5:7
Matt. 26:39
Matt. 27:46,50
Luuk. 22:41-42
Joh. 12:27
Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. 8
5:8
Fil. 2:8
Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9
5:9
Jes. 45:17
Room. 1:5
Hebr. 2:10
ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, 10hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".

11Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. 12

5:12
1. Kor. 3:1-2
1. Piet. 2:2
Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. 13
5:13
1. Kor. 3:1-2
1. Kor. 14:20
Ef. 4:14
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; 14
5:14
Fil. 1:10
mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

6

6 LUKU.

Kehoitus pyrkimään täydellisyyteen 1-3, koska pysähtyminen saattaa viedä semmoiseen luopumukseen, josta ei enää voi parannukseen uudistua 4-8. Uskolla ja kärsivällisyydellä meidän on omistaminen Jumalan lujat, valalla vahvistetut lupaukset 9-20.

61Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, 2oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 3

6:3
Jaak. 4:15
Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.

4

6:4
Matt. 12:31,45
Hebr. 10:26
1. Joh. 5:16
Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6
6:6
2. Piet. 2:20
ja sitten ovat luopuneet — taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 7Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 8
6:8
Matt. 21:19
mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan.

9Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi — vaikka puhummekin näin. 10

6:10
Sananl. 14:31
Matt. 10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Joh. 13:20
Room. 3:4
1. Kor. 15:58
Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 11Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 12ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.

13

6:13
1. Moos. 22:16-17
Ps. 105:9
Luuk. 1:73
Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, 14
6:14
1. Moos. 12:2-3
ja sanoi: "Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän"; 15
6:15
Hebr. 10:36
ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli. 16
6:16
2. Moos. 22:11
Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. 17Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, 18
6:18
4. Moos. 23:19
Tiit. 1:2
että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. 19Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, 20
6:20
Hebr. 3:1
Hebr. 4:14
Hebr. 8:1
Hebr. 9:11-12
jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

7

7 LUKU.

Melkisedek, johon Kristusta verrataan 1-3, on leeviläisiä pappeja ylempi 4-10. Lakiin perustuva pappeus oli muutettava, koska laki ei voinut mitään täydelliseksi tehdä ja Kristuksella on toinen, iankaikkinen pappeus 11-19. Hänestä tuli Jumalan valalla asettama ylimmäinen pappi 20-22, ainoa, täydellinen pelastaja 23-25, synnitön, joka kerta kaikkiaan uhrasi itsensä kansan syntien edestä 26-28.

71

7:1
1. Moos. 14:18-19
Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; 2jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; 3jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava — hän pysyy pappina ainaisesti.

4Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. 5

7:5
4. Moos. 18:21-22
4. Moos. 18:26
5. Moos. 18:1-2
Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet; 6
7:6
Room. 4:13
mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. 7Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. 8Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. 9Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; 10sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan.

11

7:11
Gal. 2:21
Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. 14
7:14
4. Moos. 18:21-23
4. Moos. 24:17
Jes. 11:1
Matt. 1:1-2
Room. 1:3
Ilm. 5:5
Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, 16joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. 17
7:17
Ps. 110:4
Hebr. 5:6
Sillä hänestä todistetaan:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

18
7:18
Room. 8:3
Gal. 4:9
Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön 19
7:19
Joh. 1:17
Ap. t. 13:38-39
Room. 3:20-21
Ef. 2:18
Ef. 3:11-12
— sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi — mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

20Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista — nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, 21mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi:

"Herra on vannonut eikä ole katuva:

'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" —

22
7:22
Hebr. 8:6
Hebr. 12:24
niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

23Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; 24

7:24
Hebr. 9:24
mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, 25
7:25
Room. 8:34
1. Joh. 2:1-2
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

26

7:26
Hebr. 4:14-15
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 27
7:27
3. Moos. 9:7
3. Moos. 16:3,6
3. Moos. 16:11
Hebr. 5:2
Hebr. 9:7
Hebr. 9:11-12
jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 28
7:28
Hebr. 2:10
Hebr. 5:1-2
Hebr. 5:9
Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.