Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Lupaus päästä Jumalan lepoon pysyy varmana, mutta on vain uskoville hyödyksi 1-10. Kehoitus kuuliaisuudessa pyrkimään siihen; sinne johdattaa meitä Jumalan elävä ja voimallinen sana 11-13 ja suuri ylimmäinen pappimme, joka on kaikessa kiusattu niinkuin mekin, mutta ilman syntiä; hänen armonsa istuimen eteen me uskalluksella käykäämme 14-16.

41Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 2Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. 3

4:3
Ps. 95:11
Hebr. 3:11
Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut:

"Ja niin minä vihassani vannoin:

'He eivät pääse minun lepooni'",

vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 4
4:4
1. Moos. 2:2
Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; 5ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni". 6Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, 7
4:7
Hebr. 3:7,15
niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

älkää paaduttako sydämiänne".

8
4:8
5. Moos. 31:7
Joos. 22:4
Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. 9Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. 10
4:10
Ilm. 14:13
Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.

11Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. 12

4:12
Saarn. 12:11
Jes. 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
1. Kor. 14:24
Ef. 6:17
1. Piet. 1:23
Ilm. 1:16
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 13
4:13
Ps. 33:13-15
Ps. 34:16-17
Ps. 139:1-5
Ps. 139:11-12
eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

14

4:14
Hebr. 3:1
Hebr. 6:20
Hebr. 7:26
Hebr. 9:11-12
Hebr. 10:23
Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. 15
4:15
Jes. 53:9
Matt. 4:1
Luuk. 22:28
2. Kor. 5:21
Hebr. 2:17-18
1. Piet. 2:22
Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 16
4:16
Ef. 3:12
Hebr. 10:19
1. Joh. 3:21
Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

5

5 LUKU.

Jokaisen ylimmäisen papin tuli uhrata kansan puolesta, sääliä sitä ja olla Jumalan asettama 1-4. Kristus on asetettu ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, ja hän on tullut iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi 5-10. Hebrealaiset ovat käyneet hitaiksi kuulemaan ja jääneet kristillisyydessään alaikäisiksi 11-14.

51

5:1
2. Moos. 28:1
Hebr. 8:3
Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, 2
5:2
Hebr. 2:17-18
Hebr. 4:15
ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3
5:3
3. Moos. 4:3
3. Moos. 9:7
3. Moos. 10:6
Hebr. 7:27
Hebr. 9:7
ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. 4
5:4
1. Aik. 23:13
Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

5

5:5
Ps. 2:7
Joh. 8:54
Hebr. 1:5
Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle:

"Sinä olet minun Poikani, tänä

päivänä minä sinut synnytin";

6
5:6
1. Moos. 14:18-19
Ps. 110:4
Hebr. 7:17
niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

7
5:7
Matt. 26:39
Matt. 27:46,50
Luuk. 22:41-42
Joh. 12:27
Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. 8
5:8
Fil. 2:8
Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9
5:9
Jes. 45:17
Room. 1:5
Hebr. 2:10
ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, 10hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".

11Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. 12

5:12
1. Kor. 3:1-2
1. Piet. 2:2
Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. 13
5:13
1. Kor. 3:1-2
1. Kor. 14:20
Ef. 4:14
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; 14
5:14
Fil. 1:10
mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

6

6 LUKU.

Kehoitus pyrkimään täydellisyyteen 1-3, koska pysähtyminen saattaa viedä semmoiseen luopumukseen, josta ei enää voi parannukseen uudistua 4-8. Uskolla ja kärsivällisyydellä meidän on omistaminen Jumalan lujat, valalla vahvistetut lupaukset 9-20.

61Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, 2oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 3

6:3
Jaak. 4:15
Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.

4

6:4
Matt. 12:31,45
Hebr. 10:26
1. Joh. 5:16
Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6
6:6
2. Piet. 2:20
ja sitten ovat luopuneet — taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 7Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 8
6:8
Matt. 21:19
mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan.

9Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi — vaikka puhummekin näin. 10

6:10
Sananl. 14:31
Matt. 10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Joh. 13:20
Room. 3:4
1. Kor. 15:58
Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 11Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 12ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.

13

6:13
1. Moos. 22:16-17
Ps. 105:9
Luuk. 1:73
Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, 14
6:14
1. Moos. 12:2-3
ja sanoi: "Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän"; 15
6:15
Hebr. 10:36
ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli. 16
6:16
2. Moos. 22:11
Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. 17Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, 18
6:18
4. Moos. 23:19
Tiit. 1:2
että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. 19Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, 20
6:20
Hebr. 3:1
Hebr. 4:14
Hebr. 8:1
Hebr. 9:11-12
jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.