Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Kehoitus katsomaan Kristukseen, ylimmäiseen pappiimme, joka on Moosesta niin paljoa suurempi, kuin huonetta hallitseva poika on palvelijaa korkeampi 1-6. Varoitetaan paatumuksesta ja epäuskosta ja viitataan niihin rangaistuksiin, jotka Israelin kansa tottelemattomuutensa tähden sai kärsiä erämaassa 7-19.

31

3:1
Hebr. 4:14
Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, 2
3:2
4. Moos. 12:7
joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa". 3
3:3
2. Kor. 3:7-8
Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. 4Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. 5Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman, 6
3:6
Matt. 24:13
1. Kor. 3:16
1. Kor. 6:19
Ef. 2:20-22
Kol. 1:23
1. Tim. 3:15
mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen.

7

3:7
Ps. 95:8-9
Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

8

3:8
2. Moos. 17:1-2
4. Moos. 20:2-3
4. Moos. 20:13
5. Moos. 33:8
älkää paaduttako sydämiänne,

niinkuin teitte katkeroituksessa,

kiusauksen päivänä erämaassa,

9jossa teidän isänne minua kiusasivat

ja koettelivat,

vaikka olivat nähneet minun tekojani

neljäkymmentä vuotta;

10sentähden minä vihastuin

tähän sukupolveen

ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään';

mutta he eivät oppineet tuntemaan

minun teitäni;

11

3:11
Ps. 95:11
ja niin minä vihassani vannoin:

'He eivät pääse minun lepooni'."

12
3:12
Hebr. 12:15
Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, 13
3:13
Jes. 55:6
1. Tess. 5:11,14
vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; 14
3:14
Hebr. 6:11
sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. 15
3:15
Hebr. 4:7
Kun sanotaan:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

älkää paaduttako sydämiänne,

niinkuin teitte katkeroituksessa",

16ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? 17
3:17
4. Moos. 14:22,29
4. Moos. 14:31,33
4. Moos. 26:65
1. Kor. 10:5,10
Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? 18
3:18
5. Moos. 1:34-35
Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? 19Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä.
4

4 LUKU.

Lupaus päästä Jumalan lepoon pysyy varmana, mutta on vain uskoville hyödyksi 1-10. Kehoitus kuuliaisuudessa pyrkimään siihen; sinne johdattaa meitä Jumalan elävä ja voimallinen sana 11-13 ja suuri ylimmäinen pappimme, joka on kaikessa kiusattu niinkuin mekin, mutta ilman syntiä; hänen armonsa istuimen eteen me uskalluksella käykäämme 14-16.

41Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 2Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. 3

4:3
Ps. 95:11
Hebr. 3:11
Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut:

"Ja niin minä vihassani vannoin:

'He eivät pääse minun lepooni'",

vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 4
4:4
1. Moos. 2:2
Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; 5ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni". 6Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, 7
4:7
Hebr. 3:7,15
niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

älkää paaduttako sydämiänne".

8
4:8
5. Moos. 31:7
Joos. 22:4
Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. 9Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. 10
4:10
Ilm. 14:13
Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.

11Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. 12

4:12
Saarn. 12:11
Jes. 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
1. Kor. 14:24
Ef. 6:17
1. Piet. 1:23
Ilm. 1:16
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 13
4:13
Ps. 33:13-15
Ps. 34:16-17
Ps. 139:1-5
Ps. 139:11-12
eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

14

4:14
Hebr. 3:1
Hebr. 6:20
Hebr. 7:26
Hebr. 9:11-12
Hebr. 10:23
Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. 15
4:15
Jes. 53:9
Matt. 4:1
Luuk. 22:28
2. Kor. 5:21
Hebr. 2:17-18
1. Piet. 2:22
Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 16
4:16
Ef. 3:12
Hebr. 10:19
1. Joh. 3:21
Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

5

5 LUKU.

Jokaisen ylimmäisen papin tuli uhrata kansan puolesta, sääliä sitä ja olla Jumalan asettama 1-4. Kristus on asetettu ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, ja hän on tullut iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi 5-10. Hebrealaiset ovat käyneet hitaiksi kuulemaan ja jääneet kristillisyydessään alaikäisiksi 11-14.

51

5:1
2. Moos. 28:1
Hebr. 8:3
Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, 2
5:2
Hebr. 2:17-18
Hebr. 4:15
ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen, 3
5:3
3. Moos. 4:3
3. Moos. 9:7
3. Moos. 10:6
Hebr. 7:27
Hebr. 9:7
ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. 4
5:4
1. Aik. 23:13
Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

5

5:5
Ps. 2:7
Joh. 8:54
Hebr. 1:5
Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle:

"Sinä olet minun Poikani, tänä

päivänä minä sinut synnytin";

6
5:6
1. Moos. 14:18-19
Ps. 110:4
Hebr. 7:17
niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo:

"Sinä olet pappi iankaikkisesti

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

7
5:7
Matt. 26:39
Matt. 27:46,50
Luuk. 22:41-42
Joh. 12:27
Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. 8
5:8
Fil. 2:8
Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9
5:9
Jes. 45:17
Room. 1:5
Hebr. 2:10
ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, 10hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".

11Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. 12

5:12
1. Kor. 3:1-2
1. Piet. 2:2
Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. 13
5:13
1. Kor. 3:1-2
1. Kor. 14:20
Ef. 4:14
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; 14
5:14
Fil. 1:10
mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.