Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Kun jo enkelien kautta annettua lakia vastaan tehty rikos tuotti rangaistuksen, niin me olemme paljoa enemmän rangaistuksen alaisia, jos ylenkatsomme Kristuksen julistaman pelastuksen 1-4, sillä ei Jumala alistanut tulevaa maailmaa enkelien, vaan Kristuksen alle 5-9. Tullakseen pelastajaksi Kristuksen täytyi kärsiä ja kuolla veljiensä edestä ja kaikessa tulla heidän kaltaisekseen 10-18.

21Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. 2

2:2
5. Moos. 27:26
Ap. t. 7:38,53
Gal. 3:19
Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, 3
2:3
Mark. 1:14-15
Hebr. 10:29
Hebr. 12:25
kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, 4
2:4
Mark. 16:20
Ap. t. 2:22
Ap. t. 14:3
1. Kor. 12:4,7
1. Kor. 12:11
2. Kor. 12:12
kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

5Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. 6

2:6
Ps. 8:5-6
Ps. 144:3
Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen:

"Mikä on ihminen,

että sinä häntä muistat,

tai ihmisen poika,

että pidät hänestä huolen?

7

2:7
Ps. 8:6-7
Hebr. 1:13
Sinä teit hänet vähäksi aikaa

enkeleitä halvemmaksi,

kirkkaudella ja kunnialla

sinä hänet seppelöitsit,

ja sinä panit hänet hallitsemaan

kättesi tekoja;

8

2:8
Matt. 28:18
1. Kor. 15:27
asetit kaikki hänen jalkojensa alle."

Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. 9
2:9
Fil. 2:8-9
Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

10

2:10
Luuk. 24:26
Hebr. 12:2
Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. 11
2:11
Matt. 12:50
Matt. 25:40
Joh. 15:14
Joh. 20:17
Hebr. 13:12
Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 12
2:12
Ps. 22:23,26
kun hän sanoo:

"Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni,

ylistän sinua seurakunnan keskellä";

13
2:13
2. Sam. 22:3
Jes. 8:17-18
Joh. 10:29
Joh. 17:6
ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!" 14
2:14
Jes. 25:8
Joh. 1:14
Joh. 12:31
1. Kor. 15:26
1. Kor. 15:54-55
2. Tim. 1:10
Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, 15
2:15
Luuk. 1:74
Room. 8:15
ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. 16
2:16
Jes. 41:8-9
Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. 17
2:17
Fil. 2:7
Hebr. 4:15
Hebr. 5:1-2
Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 18
2:18
Matt. 4:1
Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.
3

3 LUKU.

Kehoitus katsomaan Kristukseen, ylimmäiseen pappiimme, joka on Moosesta niin paljoa suurempi, kuin huonetta hallitseva poika on palvelijaa korkeampi 1-6. Varoitetaan paatumuksesta ja epäuskosta ja viitataan niihin rangaistuksiin, jotka Israelin kansa tottelemattomuutensa tähden sai kärsiä erämaassa 7-19.

31

3:1
Hebr. 4:14
Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, 2
3:2
4. Moos. 12:7
joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa". 3
3:3
2. Kor. 3:7-8
Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. 4Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. 5Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman, 6
3:6
Matt. 24:13
1. Kor. 3:16
1. Kor. 6:19
Ef. 2:20-22
Kol. 1:23
1. Tim. 3:15
mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen.

7

3:7
Ps. 95:8-9
Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

8

3:8
2. Moos. 17:1-2
4. Moos. 20:2-3
4. Moos. 20:13
5. Moos. 33:8
älkää paaduttako sydämiänne,

niinkuin teitte katkeroituksessa,

kiusauksen päivänä erämaassa,

9jossa teidän isänne minua kiusasivat

ja koettelivat,

vaikka olivat nähneet minun tekojani

neljäkymmentä vuotta;

10sentähden minä vihastuin

tähän sukupolveen

ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään';

mutta he eivät oppineet tuntemaan

minun teitäni;

11

3:11
Ps. 95:11
ja niin minä vihassani vannoin:

'He eivät pääse minun lepooni'."

12
3:12
Hebr. 12:15
Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, 13
3:13
Jes. 55:6
1. Tess. 5:11,14
vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; 14
3:14
Hebr. 6:11
sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. 15
3:15
Hebr. 4:7
Kun sanotaan:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

älkää paaduttako sydämiänne,

niinkuin teitte katkeroituksessa",

16ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? 17
3:17
4. Moos. 14:22,29
4. Moos. 14:31,33
4. Moos. 26:65
1. Kor. 10:5,10
Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? 18
3:18
5. Moos. 1:34-35
Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? 19Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä.
4

4 LUKU.

Lupaus päästä Jumalan lepoon pysyy varmana, mutta on vain uskoville hyödyksi 1-10. Kehoitus kuuliaisuudessa pyrkimään siihen; sinne johdattaa meitä Jumalan elävä ja voimallinen sana 11-13 ja suuri ylimmäinen pappimme, joka on kaikessa kiusattu niinkuin mekin, mutta ilman syntiä; hänen armonsa istuimen eteen me uskalluksella käykäämme 14-16.

41Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 2Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. 3

4:3
Ps. 95:11
Hebr. 3:11
Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut:

"Ja niin minä vihassani vannoin:

'He eivät pääse minun lepooni'",

vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 4
4:4
1. Moos. 2:2
Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; 5ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni". 6Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, 7
4:7
Hebr. 3:7,15
niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu:

"Tänä päivänä, jos te kuulette

hänen äänensä,

älkää paaduttako sydämiänne".

8
4:8
5. Moos. 31:7
Joos. 22:4
Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. 9Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. 10
4:10
Ilm. 14:13
Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.

11Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. 12

4:12
Saarn. 12:11
Jes. 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
1. Kor. 14:24
Ef. 6:17
1. Piet. 1:23
Ilm. 1:16
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 13
4:13
Ps. 33:13-15
Ps. 34:16-17
Ps. 139:1-5
Ps. 139:11-12
eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

14

4:14
Hebr. 3:1
Hebr. 6:20
Hebr. 7:26
Hebr. 9:11-12
Hebr. 10:23
Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. 15
4:15
Jes. 53:9
Matt. 4:1
Luuk. 22:28
2. Kor. 5:21
Hebr. 2:17-18
1. Piet. 2:22
Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 16
4:16
Ef. 3:12
Hebr. 10:19
1. Joh. 3:21
Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.