Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Laki uhreinensa ei saa aikaan täydellistä puhdistusta 1-4, mutta Kristus on täyttänyt Jumalan tahdon ja pyhittänyt meidät uhraamalla itsensä 5-10. Uhrillaan hän on poistanut synnit ja perustanut uuden liiton 11-18; sentähden meidän tulee pelottomasti käydä näin avattua tietä Jumalan tykö ja kehoittaa toisiamme rakkauteen 19-25. Niillä, jotka tahallaan syntiä tekevät, on hirmuinen tuomio odotettavana 26-31; kristittyjen tulee olla kestäväisiä uskossa, pelastaakseen sielunsa 32-39.

101

10:1
Kol. 2:17
Hebr. 7:19
Hebr. 8:5
Hebr. 9:9
Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. 2Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? 3
10:3
3. Moos. 16:21
Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 4
10:4
3. Moos. 16:14
Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.

5

10:5
Ps. 40:7-8
Ps. 50:9
Ps. 51:18
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Aam. 5:21
Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo:

"Uhria ja antia sinä et tahtonut,

mutta ruumiin sinä minulle valmistit;

6polttouhreihin ja syntiuhreihin

sinä et mielistynyt.

7Silloin minä sanoin:

'Katso, minä tulen

— kirjakääröön on minusta kirjoitettu —

tekemään sinun tahtosi, Jumala'."

8Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, 9sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. 10
10:10
Hebr. 9:12,28
Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

11

10:11
2. Moos. 29:38
Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 12
10:12
Hebr. 1:3
Hebr. 8:1
mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, 13
10:13
Hebr. 1:13
ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. 14
10:14
Hebr. 9:26
Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 15Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: 16
10:16
Jer. 31:33-34
Room. 11:27
Hebr. 8:10
"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; 17ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista". 18Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

19

10:19
Matt. 27:51
Joh. 10:9
Room. 5:2
Ef. 2:13,18
Ef. 3:12
Hebr. 9:7-8
Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, 20jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, 21
10:21
Hebr. 4:14
ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", 22
10:22
Hes. 36:25
Ef. 5:26
Jaak. 1:6
niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; 23
10:23
1. Kor. 1:9
1. Tess. 5:24
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; 24ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; 25
10:25
Room. 13:11
1. Kor. 10:11
Kol. 3:16
älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

26

10:26
4. Moos. 15:30
Hebr. 6:4-5
2. Piet. 2:20
1. Joh. 5:16
Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, 27
10:27
Jes. 26:11
Sef. 1:18
Sef. 3:8
vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 28
10:28
4. Moos. 35:30
5. Moos. 17:6
5. Moos. 19:15
Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 29
10:29
1. Kor. 11:25
Hebr. 2:3
Hebr. 12:25
kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 30
10:30
5. Moos. 32:35-36
Room. 12:19
Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". 31Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.

32

10:32
Fil. 1:29-30
Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, 33
10:33
1. Kor. 4:9
kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. 34
10:34
Matt. 5:12
Matt. 6:19-20
Matt. 19:21
Ap. t. 5:41
Jaak. 1:2
Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. 35
10:35
Matt. 10:32
Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. 36
10:36
Luuk. 21:19
Hebr. 6:12
Jaak. 5:8
Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. 37
10:37
Hab. 2:3-4
Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele; 38
10:38
Room. 1:17
Gal. 3:11
mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen". 39Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

11

11 LUKU.

Uskon olemus ja voima 1-3. Uskon esikuvina ovat Aabel, Eenok, Nooa 4-7, Aabraham, Saara, Iisak, Jaakob, Joosef 8-22, Mooses ja hänen vanhempansa, Joosua, Raahab 23-31 ja Israelin myöhemmästä historiasta useat muut, jotka uskon voimasta tekivät sankaritekoja tai kärsivät kovia vaivoja 32-38, vaikkei lupaus Messiaasta vielä heidän aikanaan täyttynyt 39, 40.

111

11:1
Room. 8:38
1. Kor. 2:9
2. Kor. 5:7
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 2Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. 3
11:3
1. Moos. 1:1-3
Ps. 33:6
Ps. 148:5
2. Piet. 3:5
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

4

11:4
1. Moos. 4:4-5
Matt. 23:35
Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. 5
11:5
1. Moos. 5:21-24
Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois". Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. 6Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. 7
11:7
1. Moos. 6:8-9
Room. 3:22
Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

8

11:8
1. Moos. 12:1,4
Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. 9Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; 10
11:10
Hebr. 12:22
Hebr. 13:14
Ilm. 21:2
sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. 11
11:11
1. Moos. 17:19
1. Moos. 21:2
Room. 4:19
Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. 12
11:12
1. Moos. 15:5
Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti. 13
11:13
1. Moos. 23:4
1. Aik. 29:15
Ps. 39:13
Ps. 119:19
Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. 14Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. 15Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; 16
11:16
2. Moos. 3:6
Hebr. 2:11
mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin. 17
11:17
1. Moos. 22:1-2
Jaak. 2:21-22
Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut 18
11:18
1. Moos. 21:12
Room. 9:7
ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen", 19sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. 20
11:20
1. Moos. 27:27,39
Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. 21
11:21
1. Moos. 47:31
1. Moos. 48:5,15
1. Moos. 48:16,20
Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. 22
11:22
1. Moos. 50:24-25
Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa.

23

11:23
2. Moos. 2:2
Ap. t. 7:20-21
Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. 24
11:24
2. Moos. 2:10-12
Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. 25
11:25
Ps. 84:11
Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, 26
11:26
Ps. 69:10
Hebr. 13:13
katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. 27
11:27
2. Moos. 2:15
2. Moos. 12:41
Joh. 20:29
Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. 28
11:28
2. Moos. 12:7-13
Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. 29
11:29
2. Moos. 14:21-22
2. Moos. 14:27-28
Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. 30
11:30
Joos. 6:20
Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. 31
11:31
Joos. 2:1-2
Joos. 6:23
Jaak. 2:25
Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.

32

11:32
Tuom. 4:6-24
Tuom. 6:11
Tuom. 11:1-40
Tuom. 13:1
1. Sam. 1:1
1. Sam. 16:1
Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, 33
11:33
Tuom. 14:5-6
1. Sam. 17:34-35
2. Sam. 7:12-13
2. Sam. 8:1
2. Sam. 10:19
Dan. 6:22-23
jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, 34
11:34
Tuom. 7:21
Tuom. 15:15
Tuom. 16:28
1. Sam. 18:11
Jes. 37:15
Jes. 37:36-37
Jes. 38:1
Dan. 3:27
sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. 35
11:35
1. Kun. 17:17-23
2. Kun. 4:36
On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen; 36
11:36
Jer. 20:2
toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; 37
11:37
1. Kun. 21:13
2. Kun. 1:8
2. Aik. 24:21
heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä — 38
11:38
1. Kun. 18:4
1. Kun. 19:9
he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle —; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.

39Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; 40sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.

12

12 LUKU.

Kristittyjä kehoitetaan uupumatta kilvoittelemaan, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, 1-3, alistumaan Herran kasvattavaan kuritukseen 4-11, vaeltamaan vakavin askelin ja pyrkien rauhaan ja pyhitykseen 12-17, muistamaan uuden liiton suurta armoa 18-24 ja kiitollisina palvelemaan Jumalaa pyhällä pelolla 25-29.

121

12:1
1. Kor. 9:24
Fil. 3:13-14
1. Piet. 2:1
Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 2
12:2
Luuk. 24:26,46
Ap. t. 3:15
Ap. t. 5:30-31
Hebr. 1:3
Hebr. 2:10
silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 3
12:3
Luuk. 2:34
Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.

4Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 5

12:5
Job 5:17
Sananl. 3:11-12
Ilm. 3:19
ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille:

"Poikani, älä pidä halpana

Herran kuritusta,

äläkä menetä toivoasi,

kun hän sinua nuhtelee;

6sillä jota Herra rakastaa,

sitä hän kurittaa;

ja hän ruoskii jokaista lasta,

jonka hän ottaa huomaansa".

7Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 8Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. 9
12:9
4. Moos. 16:22
Jes. 57:16
Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? 10Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 11Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

12

12:12
Jes. 35:3
Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne"; 13
12:13
Sananl. 4:26
ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. 14
12:14
Ps. 34:15
Matt. 5:8-9
Room. 12:18
2. Tim. 2:22
Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 15
12:15
5. Moos. 29:18
2. Kor. 1:6
Hebr. 3:12
ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 16
12:16
1. Moos. 25:33
Ef. 5:3
Kol. 3:5
ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. 17
12:17
1. Moos. 27:34
Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.

18

12:18
2. Moos. 19:12
5. Moos. 5:22
Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, 19
12:19
2. Moos. 20:18
5. Moos. 18:16
ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; 20
12:20
2. Moos. 19:13
sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön"; 21ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen"; 22
12:22
Jes. 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
Ilm. 3:12
Ilm. 21:2,10
vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 23
12:23
1. Moos. 18:25
Luuk. 10:20
taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 24
12:24
1. Moos. 4:10
2. Moos. 24:8
1. Tim. 2:5
Hebr. 8:6
Hebr. 9:15
Hebr. 10:22
Hebr. 11:4
1. Piet. 1:2
ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.

25

12:25
Hebr. 2:3
Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. 26
12:26
Hagg. 2:6-7
Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin". 27
12:27
Ps. 102:27
Matt. 24:35
2. Piet. 3:10
Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. 28
12:28
Fil. 2:12
Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; 29
12:29
5. Moos. 4:24
5. Moos. 9:3
Jes. 30:27
sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.