Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Laki uhreinensa ei saa aikaan täydellistä puhdistusta 1-4, mutta Kristus on täyttänyt Jumalan tahdon ja pyhittänyt meidät uhraamalla itsensä 5-10. Uhrillaan hän on poistanut synnit ja perustanut uuden liiton 11-18; sentähden meidän tulee pelottomasti käydä näin avattua tietä Jumalan tykö ja kehoittaa toisiamme rakkauteen 19-25. Niillä, jotka tahallaan syntiä tekevät, on hirmuinen tuomio odotettavana 26-31; kristittyjen tulee olla kestäväisiä uskossa, pelastaakseen sielunsa 32-39.

101

10:1
Kol. 2:17
Hebr. 7:19
Hebr. 8:5
Hebr. 9:9
Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. 2Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? 3
10:3
3. Moos. 16:21
Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 4
10:4
3. Moos. 16:14
Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.

5

10:5
Ps. 40:7-8
Ps. 50:9
Ps. 51:18
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Aam. 5:21
Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo:

"Uhria ja antia sinä et tahtonut,

mutta ruumiin sinä minulle valmistit;

6polttouhreihin ja syntiuhreihin

sinä et mielistynyt.

7Silloin minä sanoin:

'Katso, minä tulen

— kirjakääröön on minusta kirjoitettu —

tekemään sinun tahtosi, Jumala'."

8Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, 9sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. 10
10:10
Hebr. 9:12,28
Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

11

10:11
2. Moos. 29:38
Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 12
10:12
Hebr. 1:3
Hebr. 8:1
mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, 13
10:13
Hebr. 1:13
ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. 14
10:14
Hebr. 9:26
Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 15Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: 16
10:16
Jer. 31:33-34
Room. 11:27
Hebr. 8:10
"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; 17ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista". 18Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

19

10:19
Matt. 27:51
Joh. 10:9
Room. 5:2
Ef. 2:13,18
Ef. 3:12
Hebr. 9:7-8
Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, 20jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, 21
10:21
Hebr. 4:14
ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", 22
10:22
Hes. 36:25
Ef. 5:26
Jaak. 1:6
niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; 23
10:23
1. Kor. 1:9
1. Tess. 5:24
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; 24ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; 25
10:25
Room. 13:11
1. Kor. 10:11
Kol. 3:16
älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

26

10:26
4. Moos. 15:30
Hebr. 6:4-5
2. Piet. 2:20
1. Joh. 5:16
Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, 27
10:27
Jes. 26:11
Sef. 1:18
Sef. 3:8
vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 28
10:28
4. Moos. 35:30
5. Moos. 17:6
5. Moos. 19:15
Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 29
10:29
1. Kor. 11:25
Hebr. 2:3
Hebr. 12:25
kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 30
10:30
5. Moos. 32:35-36
Room. 12:19
Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". 31Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.

32

10:32
Fil. 1:29-30
Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, 33
10:33
1. Kor. 4:9
kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. 34
10:34
Matt. 5:12
Matt. 6:19-20
Matt. 19:21
Ap. t. 5:41
Jaak. 1:2
Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. 35
10:35
Matt. 10:32
Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. 36
10:36
Luuk. 21:19
Hebr. 6:12
Jaak. 5:8
Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. 37
10:37
Hab. 2:3-4
Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele; 38
10:38
Room. 1:17
Gal. 3:11
mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen". 39Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.