Raamattu 1933/-38 (KR38)
47

47 LUKU.

Jaakob käy faraon luona. Egyptiläiset myyvät peltonsa faraolle ja antautuvat hänelle orjiksi. Joosef lupaa haudata isänsä hänen sukuhautaansa.

471Ja Joosef meni ja ilmoitti faraolle, sanoen: "Minun isäni ja veljeni ovat pikkukarjoineen ja raavaskarjoineen, kaikkine omaisuuksineen, tulleet Kanaanin maasta, ja katso, he ovat Goosenin maakunnassa". 2Ja hän oli ottanut mukaansa veljiensä joukosta viisi miestä; ne hän toi faraon eteen. 3Niin farao kysyi hänen veljiltänsä: "Mikä on teidän ammattinne?" He vastasivat faraolle: "Me, sinun palvelijasi, olemme paimenia, me niinkuin isämmekin". 4Ja he sanoivat vielä faraolle: "Me olemme tulleet asuaksemme jonkun aikaa tässä maassa; sillä palvelijoillasi ei ollut laidunta karjalleen, koska kova nälänhätä on Kanaanin maassa. Suo siis palvelijaisi asettua Goosenin maakuntaan." 5Niin farao sanoi Joosefille: "Isäsi ja veljesi ovat tulleet sinun luoksesi. 6Egyptin maa on avoinna sinun edessäsi; sijoita isäsi ja veljesi maan parhaaseen osaan. Asukoot Goosenin maakunnassa; ja jos tiedät heidän joukossaan olevan kelvollisia miehiä, niin aseta heidät minun karjani päällysmiehiksi."

7Senjälkeen Joosef toi isänsä Jaakobin sisään ja esitti hänet faraolle. Ja Jaakob toivotti faraolle siunausta. 8Niin farao kysyi Jaakobilta: "Kuinka monta ikävuotta sinulla on?" 9

47:9
1. Aik. 29:15
Jaakob vastasi faraolle: "Minun vaellusaikani on kestänyt sata kolmekymmentä vuotta. Vähät ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni päivät eivätkä ole saavuttaneet sitä elinvuosien määrää, mikä isilläni oli vaelluksensa aikana." 10Ja Jaakob toivotti faraolle siunausta ja lähti hänen luotaan. 11Ja Joosef sijoitti isänsä ja veljensä Egyptin maahan ja antoi heille maaomaisuutta maan parhaasta osasta, Ramseksen maakunnasta, niinkuin farao oli hänen käskenyt tehdä. 12Ja Joosef elätti isäänsä ja veljiänsä ja koko isänsä perhettä antamalla jokaiselle elatusta vaimojen ja lasten luvun mukaan.

13Mutta ei missään koko maassa ollut leipää; sillä nälänhätä oli hyvin kova, niin että Egyptin maa ja Kanaanin maa olivat nääntymässä nälkään. 14Ja viljalla, jota ostettiin, Joosef kokosi kaiken rahan, mitä oli Egyptin maassa ja Kanaanin maassa; ja Joosef vei rahat faraon hoviin. 15Kun raha oli loppunut Egyptin maasta ja Kanaanin maasta, tulivat kaikki egyptiläiset Joosefin luo, sanoen: "Anna meille leipää. Miksi me kuolisimme sinun silmiesi edessä? Sillä raha on loppunut." 16Joosef vastasi: "Tuokaa tänne karjanne. Minä annan teille leipää karjastanne, jos rahanne on loppunut." 17Ja he toivat Joosefille karjansa, ja Joosef antoi heille leipää hevosista, lampaista, raavaskarjasta ja aaseista. Niin hän sen vuoden elätti heitä leivällä kaiken heidän karjansa hinnasta. 18Niin kului se vuosi. Seuraavana vuonna he tulivat taas hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: "Emme tahdo salata herraltamme, että raha on lopussa, ja myöskin eläimemme ovat joutuneet herramme omiksi; meillä ei ole muuta jäljellä annettavana herrallemme kuin ruumiimme ja peltomme. 19Miksi me menehtyisimme sinun silmiesi edessä, sekä me itse että meidän peltomme? Osta meidät ja peltomme leivällä, niin me tulemme peltoinemme faraon orjiksi. Anna meille siementä, että eläisimme emmekä kuolisi eivätkä peltomme joutuisi autioiksi." 20Niin Joosef osti faraolle kaikki Egyptin pellot; sillä egyptiläiset myivät jokainen vainionsa, koska nälkä ahdisti heitä. Niin joutui maa faraon omaksi. 21Ja hän siirsi kansan kaupunkeihin, Egyptin toisesta äärestä toiseen saakka. 22Ainoastaan pappien peltoja hän ei ostanut; sillä papeilla oli määrätyt tulot faraolta ja he elivät niistä määrätyistä tuloistaan, jotka he faraolta saivat. Sentähden heidän ei tarvinnut myydä peltojansa. 23Ja Joosef sanoi kansalle: "Katso, minä olen nyt ostanut teidät ja teidän peltonne faraolle; katso, tässä on teille siementä, kylväkää peltonne. 24Mutta sadosta teidän on annettava viides osa faraolle; mutta neljä viidettä osaa jääköön teille pellon siemeneksi sekä ravinnoksi itsellenne ja niille, jotka talossanne ovat, sekä elatukseksi vaimoillenne ja lapsillenne." 25He vastasivat: "Sinä olet pitänyt meidät hengissä; suo meidän vain saada armo herramme silmien edessä, niin olemme faraon orjia". 26Niin Joosef teki sen säädökseksi, joka vielä tänäkin päivänä on voimassa Egyptin pelloista, että faraolle on annettava viides osa. Ainoastaan pappien pellot eivät joutuneet faraon omiksi.

27

47:27
2. Moos. 1:7
Niin Israel jäi asumaan Egyptiin, Goosenin maakuntaan; he asettuivat sinne ja olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti. 28Ja Jaakob eli Egyptin maassa seitsemäntoista vuotta, ja koko hänen elinaikansa oli sata neljäkymmentä seitsemän vuotta. 29
47:29
1. Moos. 50:5
Kun lähestyi aika, jolloin Israelin oli kuoltava, kutsui hän poikansa Joosefin ja sanoi hänelle: "Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin pane nyt kätesi minun kupeeni alle ja osoita minulle laupeus ja uskollisuus: älä hautaa minua Egyptiin, 30
47:30
1. Moos. 25:9
1. Moos. 35:27
1. Moos. 49:29
sillä minä tahdon levätä isieni luona; vie siis minut Egyptistä ja hautaa minut heidän hautaansa". Hän vastasi: "Minä teen, niinkuin sanot". 31
47:31
Hebr. 11:21
Hän sanoi: "Vanno se minulle". Ja hän vannoi hänelle. Silloin Israel rukoili, kumartuneena vuoteensa päänalaista vasten.

48

48 LUKU.

Jaakob siunaa Efraimin ja Manassen.

481Tämän jälkeen tuotiin Joosefille sana: "Katso, isäsi on sairaana". Ja hän otti mukaansa molemmat poikansa, Manassen ja Efraimin. 2Ja Jaakobille ilmoitettiin ja sanottiin: "Katso, poikasi Joosef on tullut sinun luoksesi". Niin Israel kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteessaan. 3

48:3
1. Moos. 28:12
1. Moos. 35:6
Ja Jaakob sanoi Joosefille: "Jumala, Kaikkivaltias, ilmestyi minulle Luusissa Kanaanin maassa ja siunasi minut 4ja sanoi minulle: 'Katso, minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä, annan tulla sinusta suuren kansojen joukon, ja minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perintömaaksi'. 5
48:5
1. Moos. 41:50
Joos. 13:7
Joos. 16:1
Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennenkuin minä tulin luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani; Efraim ja Manasse olkoot minun omani niinkuin Ruuben ja Simeon. 6Mutta ne lapsesi, jotka ovat syntyneet sinulle heidän jälkeensä, olkoot sinun; nimitettäköön heitä veljiensä nimellä heidän perintöosassaan. 7
48:7
1. Moos. 35:19
Palatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Raakel matkalla Kanaanissa, kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan; ja minä hautasin hänet siellä Efratan" — se on Beetlehemin — "tien varteen".

8Kun nyt Israel huomasi Joosefin pojat, kysyi hän: "Keitä nämä ovat?" 9Joosef vastasi isälleen: "Ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut". Hän sanoi: "Tuo heidät minun luokseni siunatakseni heidät". 10Mutta Israelin silmät olivat vanhuudesta hämärät, niin ettei hän voinut nähdä. Niin Joosef toi heidät hänen luokseen, ja hän suuteli heitä ja syleili heitä. 11Ja Israel sanoi Joosefille: "En olisi uskonut saavani nähdä sinun kasvojasi; ja katso, Jumala on suonut minun nähdä sinun jälkeläisiäsikin". 12Ja Joosef otti heidät pois hänen polviltansa ja kumartui maahan kasvoilleen. 13Sitten Joosef tarttui heihin molempiin, Efraimiin oikealla kädellänsä, vasemmalla Israelista, ja Manasseen vasemmalla kädellänsä, oikealla Israelista, ja toi heidät niin hänen eteensä. 14Mutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja vasemman kätensä Manassen pään päälle; hän pani siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli esikoinen. 15

48:15
1. Moos. 26:5
Ps. 23:1
Hebr. 11:21
Ja hän siunasi Joosefin sanoen:

"Jumala, jonka kasvojen edessä

minun isäni Aabraham ja Iisak ovat vaeltaneet,

Jumala, joka on minua kainnut

syntymästäni hamaan tähän päivään asti,

16

48:16
2. Moos. 1:7
enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta,

siunatkoon näitä nuorukaisia;

heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni

ja minun isieni Aabrahamin ja Iisakin nimi,

ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata".

17Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. 18Ja Joosef sanoi isälleen: "Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoinen; pane oikea kätesi hänen päänsä päälle". 19

48:19
4. Moos. 1:32
Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi: "Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous". 20Ja niin hän siunasi heidät sinä päivänä, sanoen:

"Sinun nimelläsi siunataan Israelissa, sanotaan:

Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi".

Niin hän asetti Efraimin Manassen edelle.

21Ja Israel sanoi Joosefille: "Katso, minä kuolen, mutta Jumala on teidän kanssanne ja vie teidät takaisin isienne maahan. 22

48:22
Joh. 4:5
Ja lisäksi siihen, minkä veljesi saavat, minä annan sinulle vuorenharjanteenHebreaksi shekem, sama kuin paikannimi Sikem; vrt. 33:18., jonka olen miekallani ja jousellani ottanut amorilaisilta."

49

49 LUKU.

Jaakob siunaa poikansa ja kuolee.

491

49:1
5. Moos. 33:1
Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi: "Kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. 2Tulkaa kokoon ja kuulkaa, Jaakobin pojat, kuulkaa isäänne Israelia.

3Ruuben, sinä olet minun esikoiseni,

minun voimani ja minun miehuuteni ensimmäinen,

ensi sijalla arvossa, ensi sijalla vallassa.

4

49:4
1. Moos. 35:22
1. Aik. 5:1
Mutta sinä kuohahdat kuin vesi,

et pysy ensi sijalla,

sillä sinä nousit isäsi leposijalle;

silloin sinä sen saastutit.

Niin, hän nousi vuoteeseeni.

5

49:5
1. Moos. 34:25
Simeon ja Leevi, veljekset,

heidän aseensa ovat väkivallan aseet.

6Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni,

heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni;

sillä vihassaan he murhasivat miehiä,

omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä.

7

49:7
Joos. 19:1
Joos. 21:2
Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju,

heidän kiukkunsa, sillä se on julma.

Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan

ja hajotan heidät Israelin sekaan.

8Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät;

sinun kätesi on vihollistesi niskassa,

sinua kumartavat isäsi pojat.

9

49:9
4. Moos. 24:9
1. Aik. 5:2
Juuda on nuori leijona;

saaliilta olet, poikani, noussut.

Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona,

kuin naarasleijona — kuka uskaltaa häntä häiritä?

10

49:10
Matt. 2:6
Ei siirry valtikka pois Juudalta

eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä,

kunnes tulee hän, jonka se on

ja jota kansat tottelevat.

11Hän sitoo aasinsa viinipuuhun,

viiniköynnökseen aasinsa varsan;

hän huuhtoo vaatteensa viinissä;

viittansa rypäleen veressä.

12Hänen silmänsä ovat viinistä sameat,

hänen hampaansa valkeat maidosta.

13

49:13
5. Moos. 33:18
Joos. 19:10
Jes. 9:1
Matt. 4:15
Sebulon asuu meren rannalla,

laivojen rannikolla,

hänen sivunsa on Siidoniin päin.

14Isaskar on luiseva aasi,

joka loikoilee karjatarhojen välissä.

15Hän huomasi lepopaikkansa suloiseksi

ja maan ihanaksi;

niin hän taivutti olkansa taakan alle

ja joutui työveroa tekemään.

16

49:16
Tuom. 13:24
Tuom. 16:31
Daan hankkii oikeutta kansalleen,

hänkin yhtenä Israelin sukukunnista.

17Daan on käärmeenä tiellä,

on polulla kyynä,

joka puree hevosta vuohiseen,

niin että ratsastaja syöksyy selin maahan.

18

49:18
Ps. 119:166
Ps. 119:174
Sinulta minä odotan pelastusta, Herra.

19Gaadia ahdistavat rosvojoukot,

mutta hän itse ahdistaa heitä heidän kintereillään.

20

49:20
5. Moos. 33:24
Asserista tulee lihavuus, hänen leipänsä,

hän tarjoaa kuninkaan herkkuja.

21

49:21
Tuom. 4:6
Tuom. 5:1
Naftali on nopea peura;

hän antaa kauniita sanoja.

22Joosef on nuori hedelmäpuu,

nuori hedelmäpuu lähteen reunalla;

sen oksat ulottuvat yli muurin.

23Jousimiehet hätyyttävät häntä,

ampuvat ja ahdistavat häntä.

24Mutta hänen jousensa pysyy lujana,

ja hänen käsivartensa ovat notkeat

Jaakobin Väkevän avulla,

kaitsijan, Israelin kallion,

25

49:25
5. Moos. 33:13
isäsi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon,

Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon,

antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä,

siunauksia syvyydestä alhaalta,

siunauksia nisistä ja kohdusta.

26Sinun isäsi siunaukset kohoavat

yli minun vanhempaini siunausten,

yli ikuisten kukkulain ihanuuden.

Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle,

veljiensä ruhtinaan päälaelle.

27

49:27
Tuom. 20:25
1. Sam. 9:1
1. Sam. 14:47
Benjamin on raatelevainen susi;

aamulla hän syö riistaa,

ja illalla hän jakaa saalista."

28Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat, luvultaan kaksitoista, ja tämän puhui heille heidän isänsä siunatessaan heidät; hän siunasi jokaisen erikseen erityisellä siunauksella.

29Ja hän käski heitä ja sanoi heille: "Minut otetaan pois heimoni tykö; haudatkaa minut isieni viereen, siihen luolaan, joka on heettiläisen Efronin vainiolla, 30

49:30
1. Moos. 23:16
1. Moos. 50:13
luolaan, joka on Makpelan vainiolla, itään päin Mamresta Kanaanin maassa, jonka vainion Aabraham osti heettiläiseltä Efronilta perintöhaudakseen. 31
49:31
1. Moos. 23:19
1. Moos. 25:9
1. Moos. 35:29
Ap. t. 7:15
Siihen on haudattu Aabraham ja hänen vaimonsa Saara, siihen on haudattu Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka, ja siihen minäkin hautasin Leean, 32siihen vainioon, joka luolineen on ostettu heettiläisiltä." 33Kun Jaakob oli antanut määräyksensä pojilleen, veti hän jalkansa vuoteeseen ja kuoli ja tuli otetuksi heimonsa tykö.