Raamattu 1933/-38 (KR38)
25

25 LUKU.

Aabraham nai Keturan. Hänen kuolemansa ja hautauksensa. Ismaelin jälkeläiset. Eesaun ja Jaakobin syntymä. Eesau myy esikoisuutensa.

251Ja Aabraham otti vielä vaimon, ja hänen nimensä oli Ketura. 2Ja hän synnytti hänelle Simranin ja Joksanin, Medanin ja Midianin, Jisbakin ja Suuahin. 3Mutta Joksanille syntyi Seba ja Dedan. Dedanin jälkeläisiä olivat: assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset. 4Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä ovat Keturan jälkeläisiä. 5

25:5
1. Moos. 24:36
Ja Aabraham antoi kaiken omaisuutensa Iisakille. 6Mutta sivuvaimojensa pojille Aabraham antoi lahjoja; ja hän lähetti heidät vielä eläessänsä pois poikansa Iisakin luota itään päin, Itäiselle maalle.

7Tämä on Aabrahamin elinvuosien luku: sata seitsemänkymmentä viisi vuotta. 8

25:8
1. Moos. 15:15
Hebr. 11:13
Ja Aabraham vaipui kuolemaan korkeassa iässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena, ja tuli otetuksi heimonsa tykö. 9Ja hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, heettiläisen Efronin, Sooharin pojan, vainiolle, joka on itään päin Mamresta, 10
25:10
1. Moos. 23:3
sille vainiolle, jonka Aabraham oli ostanut heettiläisiltä; siihen haudattiin Aabraham ja hänen vaimonsa Saara. 11
25:11
1. Moos. 16:14
1. Moos. 24:62
Ja Aabrahamin kuoltua Jumala siunasi hänen poikaansa Iisakia. Ja Iisak asui Lahai-Roin kaivon tienoilla.

12

25:12
1. Aik. 1:29
Ja tämä on kertomus Ismaelin suvusta, Aabrahamin pojan, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Haagar synnytti Aabrahamille.

13

25:13
1. Moos. 17:20
Nämä ovat Ismaelin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Duuma, Massa, 15Hadad, Teema, Jetur, Naafis ja Keedma. 16Nämä ovat Ismaelin pojat ja nämä heidän nimensä heidän kyliensä ja leiripaikkojensa mukaan, kaksitoista ruhtinasta heimokuntineen. 17Ja tämä on Ismaelin elinvuosien luku: sata kolmekymmentä seitsemän vuotta; ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö. 18
25:18
1. Moos. 16:12
Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itään päin Assyriaan mentäessä. Hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun.

19

25:19
Matt. 1:2
Ja tämä on kertomus Iisakin, Aabrahamin pojan, suvusta.

Aabrahamille syntyi Iisak. 20Ja Iisak oli neljänkymmenen vuoden vanha, kun hän otti vaimokseen Rebekan, joka oli aramilaisen Betuelin tytär Mesopotamiasta ja aramilaisen Laabanin sisar. 21Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. 22Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi: "Jos näin käy, minkätähden minä elän?" Ja hän meni kysymään Herralta. 23

25:23
1. Moos. 27:29
2. Sam. 8:14
Mal. 1:2
Room. 9:10
Ja Herra sanoi hänelle:

"Kaksi kansaa on sinun kohdussasi,

kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi,

toinen heimo on toista voimakkaampi,

vanhempi palvelee nuorempaa".

24Kun hänen synnyttämisensä aika oli tullut, katso, hänen kohdussaan oli kaksoiset. 25Joka ensiksi tuli hänen kohdustaan, oli ruskea ja yliyltään niinkuin karvainen vaippa; sentähden pantiin hänelle nimeksi Eesau. 26
25:26
Hoos. 12:4
Senjälkeen tuli ulos hänen veljensä, ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä. Ja hänelle pantiin nimeksi JaakobNimi muistuttaa hebrealaista sanaa aakeb, kantapää; nimi voi merkitä myös: hän pettää, vrt. 27:36.. Iisak oli kuudenkymmenen vuoden vanha heidän syntyessänsä.

27Ja pojat kasvoivat suuriksi, ja Eesausta tuli taitava metsästäjä, aron mies; Jaakob sitä vastoin oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla. 28Iisak rakasti enemmän Eesauta, sillä hän söi mielellänsä metsänriistaa, mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia.

29Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä. 30Ja Eesau sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt". Sentähden hän sai nimen EdomEdom muistuttaa hebrealaista sanaa aadom, ruskea.. 31

25:31
5. Moos. 21:17
Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin esikoisuutesi". 32Eesau vastasi: "Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen?" 33
25:33
1. Moos. 27:36
Hebr. 12:16
Jaakob sanoi: "Vanno minulle ensin". Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. 34Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa.