Raamattu 1933/-38 (KR38)
9

9 LUKU.

Jumala tekee liiton Nooan kanssa. Nooa kiroaa Kanaanin, siunaa hänen veljensä.

91

9:1
1. Moos. 1:28
Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. 2Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. 3
9:3
1. Moos. 1:29
Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. 4
9:4
3. Moos. 17:10
5. Moos. 12:16
5. Moos. 12:23
Ap. t. 15:20
Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. 5Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.

6

9:6
1. Moos. 1:27
1. Moos. 5:1
2. Moos. 21:12
4. Moos. 35:31
Sananl. 28:17
Matt. 26:52
Ilm. 13:10
Joka ihmisen veren vuodattaa,

hänen verensä on ihminen vuodattava,

sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.

7Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää,

enentykää maassa ja lisääntykää siinä."

8Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen: 9"Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa 10ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. 11

9:11
1. Moos. 8:21
Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele." 12Ja Jumala sanoi:

"Tämä on sen liiton merkki,

jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen

itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä,

jotka teidän luonanne ovat:

13minä panen kaareni pilviin,

ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.

14Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, 15muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. 16Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." 17Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".

18Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. 19Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.

20Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. 21Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. 22Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona. 23Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä. 24Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, 25niin hän sanoi: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja". 26Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa. 27Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa." 28Ja Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta. 29Niin Nooan koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli.

10

10 LUKU.

Nooan pojista polveutuvat kansat.

101

10:1
1. Aik. 1:4
Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta.

Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. 2Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 3Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma. 4Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset; 5heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.

6Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 7Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. 8Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 9Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". 10Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. 11Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, 12

10:12
Joona 3:2
sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. 13Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 15Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 16sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 18arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot. 19Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti. 20Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

21Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia. 22Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram. 23Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas. 24

10:24
1. Moos. 11:12
Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 25Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli PelegNimi muistuttaa hebrealaista sanaa paalag, jakaa., sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 26Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Uusal, Dikla, 28Oobal, Abimael, Saba, 29Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 30Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti. 31Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

32

10:32
Ap. t. 17:26
Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.

11

11 LUKU.

Baabelin torni ja kielten sekoitus. Seemin ja Terahin sukuluettelot.

111Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. 2Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. 3Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. 4Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". 5Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. 6Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. 7Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." 8Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. 9Siitä tuli sen nimeksi BaabelNimi muistuttaa hebrealaista sanaa baalal, sekoittaa., koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. 10

11:10
1. Aik. 1:17
Luuk. 3:36
Tämä on kertomus Seemin suvusta.

Kun Seem oli sadan vuoden vanha, syntyi hänelle Arpaksad kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. 11Ja Seem eli Arpaksadin syntymän jälkeen viisisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 12

11:12
1. Moos. 10:24
Kun Arpaksad oli kolmenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Selah. 13Ja Arpaksad eli Selahin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 14Kun Selah oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Eeber. 15Ja Selah eli Eeberin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 16Kun Eeber oli kolmenkymmenen neljän vuoden vanha, syntyi hänelle Peleg. 17Ja Eeber eli Pelegin syntymän jälkeen neljäsataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 18Kun Peleg oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Regu. 19Ja Peleg eli Regun syntymän jälkeen kaksisataa yhdeksän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 20Kun Regu oli kolmenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Serug. 21Ja Regu eli Serugin syntymän jälkeen kaksisataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 22Kun Serug oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Naahor. 23Ja Serug eli Naahorin syntymän jälkeen kaksisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 24Kun Naahor oli kahdenkymmenen yhdeksän vuoden vanha, syntyi hänelle Terah. 25Ja Naahor eli Terahin syntymän jälkeen sata yhdeksäntoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 26Kun Terah oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Naahor ja Haaran.

27Ja tämä on kertomus Terahin suvusta.

Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran. Ja Haaranille syntyi Loot. 28Ja Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassansa, Kaldean Uurissa. 29Ja Abram ja Naahor ottivat itsellensä vaimot; Abramin vaimon nimi oli Saarai, ja Naahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär; Haaran oli Milkan ja Jiskan isä. 30Mutta Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta. 31

11:31
Joos. 24:2
Neh. 9:7
Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä. 32Ja Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta; sitten Terah kuoli Harranissa.