Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Paavali kehoittaa galatalaisia pysymään lujina siinä vapaudessa, jonka Kristus on valmistanut 1-6, sanoo heidän häiritsijäinsä saavan tuomionsa 7-12 ja käskee heitä oikein käyttämään vapauttaan, välttämään lihan tekoja ja vaeltamaan Hengessä 13-26.

51

5:1
Jes. 9:4
Joh. 8:32
Room. 6:18
Room. 8:1-2
1. Kor. 6:12
Gal. 4:5,31
1. Piet. 2:16
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. 2
5:2
Ap. t. 15:1
Ap. t. 15:7-8
Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. 3
5:3
5. Moos. 27:26
Room. 4:4
Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. 4
5:4
Gal. 2:21
Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. 5
5:5
Room. 5:18
Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. 6
5:6
1. Kor. 7:19
2. Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

7

5:7
Gal. 3:1
Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? 8
5:8
Gal. 1:6
Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. 9
5:9
1. Kor. 5:6
Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. 10
5:10
2. Kor. 11:15
Gal. 1:7
Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. 11
5:11
1. Kor. 1:23
Gal. 2:3
Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. 12Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!

13

5:13
1. Kor. 8:9
1. Kor. 9:19-20
Gal. 6:1-2
1. Piet. 2:16
Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. 14
5:14
3. Moos. 19:18
Matt. 7:12
Matt. 22:39
Mark. 12:31
Room. 13:8-10
Jaak. 2:8
Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 15
5:15
2. Kor. 12:20
Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. 16
5:16
Room. 6:12
Room. 8:4-5
Room. 8:12-13
Room. 13:14
1. Piet. 2:11
Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 17
5:17
Room. 7:15
1. Piet. 2:11
Jaak. 4:5
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 18
5:18
Room. 6:14
Room. 8:2,14
Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 19
5:19
Luuk. 21:34
Room. 13:13
1. Kor. 3:3
1. Kor. 6:9-10
Ef. 5:3-5
Kol. 3:5-6
Ilm. 22:15
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 22
5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 23
5:23
1. Tim. 1:9
Sellaista vastaan ei ole laki. 24
5:24
Room. 6:6,11
Gal. 2:19-20
Gal. 6:14
Kol. 3:5
1. Piet. 2:11
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 25
5:25
Room. 8:4-5
Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 26
5:26
Fil. 2:3
Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

6

6 LUKU.

Paavali kehoittaa galatalaisia ojentamaan hairahtuneita 1, kantamaan toinen toistensa kuormaa 2, koettelemaan itseänsä 3-5, jakamaan omaansa opettajille 6 ja väsymättä tekemään hyvää 7-10; sanoo vastustajainsa ainoastaan vainoa välttääkseen vaativan ympärileikkausta 11-17. Lopputoivotus 18.

61

6:1
Matt. 18:15
Room. 14:1
1. Kor. 3:1
1. Kor. 9:22
1. Kor. 10:12
Jaak. 5:19
Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

2

6:2
Joh. 15:12
Room. 15:1
1. Kor. 9:20-21
1. Tess. 5:14-15
1. Joh. 4:21
Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

3

6:3
1. Kor. 8:2
Jaak. 1:26
Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. 4Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on; 5
6:5
Room. 14:12
sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. 6
6:6
Room. 15:27
1. Kor. 9:7,11
1. Kor. 9:14
Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa.

7

6:7
Ps. 62:13
Jer. 17:10
Matt. 16:27
Room. 2:6
Ilm. 2:23
Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8
6:8
Ps. 126:5
Sananl. 22:8
Room. 8:13
1. Kor. 6:9
2. Kor. 9:6
Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. 9
6:9
2. Tess. 3:13
Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. 10
6:10
Ef. 2:10
2. Piet. 1:7
Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

11Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan!

12

6:12
Gal. 5:11
Fil. 3:18
Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. 13Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne. 14
6:14
Jer. 9:24
Room. 6:6
1. Kor. 1:31
1. Kor. 2:2
Gal. 2:19-20
Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! 15
6:15
1. Kor. 7:19
2. Kor. 5:17
Gal. 5:6
Kol. 3:11
Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. 16
6:16
Ps. 125:4-5
Ps. 128:6
Fil. 3:3
Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!

17

6:17
2. Kor. 4:10
2. Kor. 11:23
Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. 18
6:18
Fil. 4:23
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen.