Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Apostoli nuhtelee galatalaisia siitä, että he kääntyvät lain tekoihin, vaikka ovat uskon saarnasta saaneet Hengen 1-6, osoittaa, Aabrahamiin viitaten, vanhurskauden tulevan uskosta 7-14 ja näyttää, että jäljestäpäin tullut laki ei voi kumota ennen annettua lupausta 15-18 ja että lain tarkoitus on johdattaa Kristuksen tykö, johon uskoen me tulemme vanhurskaiksi 19-29.

31

3:1
Gal. 5:7
Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? 2
3:2
Ap. t. 2:38
Ap. t. 8:15-16
Ap. t. 15:8-9
Room. 10:17
Ef. 1:13
Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? 3Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? 4
3:4
2. Joh. 1:8
Niin paljonko olette turhaan kärsineet? — jos se on turhaa ollut. 5
3:5
Room. 10:17
Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, 6
3:6
1. Moos. 15:6
Room. 4:3
Jaak. 2:23
samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"?

7

3:7
Room. 4:11-12
Room. 4:16
Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. 8
3:8
1. Moos. 12:3
Ap. t. 3:25
Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi". 9Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. 10
3:10
5. Moos. 27:26
Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee". 11
3:11
Hab. 2:4
Room. 1:17
Gal. 2:16
Hebr. 10:38
Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta". 12
3:12
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Room. 10:5
Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä". 13
3:13
5. Moos. 21:22-23
Room. 8:3
2. Kor. 5:21
Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme — sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" — 14
3:14
Jes. 32:15
Jes. 44:3
että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

15

3:15
Hebr. 9:17
Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. 16
3:16
1. Moos. 12:7
1. Moos. 13:15
1. Moos. 15:5
1. Moos. 17:7-8
1. Moos. 22:18
1. Moos. 24:7
Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus. 17
3:17
1. Moos. 15:13,16
2. Moos. 12:40-41
Ap. t. 7:6
Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. 18
3:18
Room. 4:13-14
Room. 11:6
Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.

19

3:19
Joh. 1:17
Ap. t. 7:38,53
Room. 4:15
Room. 5:20
Hebr. 2:2
Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. 20
3:20
5. Moos. 6:4
1. Kor. 8:4
1. Tim. 2:5
Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi. 21Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. 22
3:22
Room. 3:9-10
Room. 11:32
Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

23

3:23
Gal. 4:3
Hebr. 9:10
Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. 24
3:24
Ap. t. 13:39
Room. 10:4
Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. 25Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 26
3:26
Jes. 56:4-5
Joh. 1:12
Room. 8:15
Gal. 4:5-6
Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 27
3:27
Room. 6:3
Room. 13:14
Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. 28
3:28
Joh. 17:21
Room. 10:12
1. Kor. 12:13
Ef. 2:14-15
Kol. 3:11
Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. 29
3:29
1. Moos. 21:12
Room. 9:7-8
Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

4

4 LUKU.

Paavali osoittaa, että me Kristuksen lunastuksen kautta olemme vapahdetut lain orjuudesta ja saaneet Jumalan lasten oikeuden 1-7, nuhtelee galatalaisia siitä, että he jälleen rupeavat orjailemaan maailman alkeisvoimien alla 8-11, ja kehoittaa heitä tulemaan hänen kaltaisikseen ja pysymään erillään eksyttäjistä 12-20. Lain orjuuden ja evankeliumin vapauden vertauskuvina ovat Haagar ja Saara 21-31.

41Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; 2vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. 3

4:3
Gal. 3:23
Kol. 2:20-21
Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. 4
4:4
Dan. 9:24
Matt. 5:17
Mark. 1:15
Luuk. 2:21
Ef. 1:10
Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 5
4:5
Joh. 1:12
Room. 8:14-15
Gal. 3:13,26
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. 6
4:6
Mark. 14:36
Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 7
4:7
Room. 8:17
Gal. 3:28-29
Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

8

4:8
5. Moos. 32:21
1. Kor. 8:4
1. Kor. 12:2
Ef. 2:11-12
Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. 9
4:9
1. Kor. 8:3
1. Kor. 13:12
Kol. 2:8,20
Hebr. 7:18
Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? 10
4:10
Room. 14:5
Kol. 2:16-17
Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. 11
4:11
Gal. 3:4
2. Joh. 1:8
Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.

12

4:12
1. Kor. 4:16
1. Kor. 11:1
Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. 13
4:13
Ap. t. 16:6
1. Kor. 2:3
Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia, 14
4:14
Mal. 2:7
Matt. 10:40
Joh. 13:20
ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen. 15Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. 16
4:16
Aam. 5:10
Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden? 17
4:17
Room. 10:2
2. Kor. 11:2
Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. 18On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. 19
4:19
Room. 8:29
1. Kor. 4:15
Filem. 1:10
Jaak. 1:18
Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, 20tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä.

21Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo? 22

4:22
1. Moos. 16:15
1. Moos. 21:1-2
Ap. t. 7:8
Hebr. 11:11
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. 23
4:23
1. Moos. 17:16
1. Moos. 18:10,14
Joh. 8:39
Room. 9:7-8
Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. 24
4:24
Jer. 31:31-32
Gal. 5:1
Hebr. 8:9-10
Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; 25sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. 26
4:26
Ps. 87:6
Jes. 2:2
Hebr. 12:22
Ilm. 3:12
Ilm. 21:2,10
Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. 27
4:27
Jes. 54:1
Sillä kirjoitettu on:

"Iloitse, sinä hedelmätön,

joka et synnytä,

riemahda ja huuda sinä,

jolla ei ole synnytyskipuja.

Sillä yksinäisellä on paljon lapsia,

enemmän kuin sillä, jolla on mies."

28
4:28
Room. 9:7-8
Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. 29Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. 30
4:30
1. Moos. 21:9-10
1. Moos. 21:12
Joh. 8:34-35
Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." 31
4:31
Gal. 3:29
Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.
5

5 LUKU.

Paavali kehoittaa galatalaisia pysymään lujina siinä vapaudessa, jonka Kristus on valmistanut 1-6, sanoo heidän häiritsijäinsä saavan tuomionsa 7-12 ja käskee heitä oikein käyttämään vapauttaan, välttämään lihan tekoja ja vaeltamaan Hengessä 13-26.

51

5:1
Jes. 9:4
Joh. 8:32
Room. 6:18
Room. 8:1-2
1. Kor. 6:12
Gal. 4:5,31
1. Piet. 2:16
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. 2
5:2
Ap. t. 15:1
Ap. t. 15:7-8
Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. 3
5:3
5. Moos. 27:26
Room. 4:4
Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. 4
5:4
Gal. 2:21
Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. 5
5:5
Room. 5:18
Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. 6
5:6
1. Kor. 7:19
2. Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

7

5:7
Gal. 3:1
Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? 8
5:8
Gal. 1:6
Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. 9
5:9
1. Kor. 5:6
Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. 10
5:10
2. Kor. 11:15
Gal. 1:7
Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. 11
5:11
1. Kor. 1:23
Gal. 2:3
Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. 12Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!

13

5:13
1. Kor. 8:9
1. Kor. 9:19-20
Gal. 6:1-2
1. Piet. 2:16
Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. 14
5:14
3. Moos. 19:18
Matt. 7:12
Matt. 22:39
Mark. 12:31
Room. 13:8-10
Jaak. 2:8
Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 15
5:15
2. Kor. 12:20
Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. 16
5:16
Room. 6:12
Room. 8:4-5
Room. 8:12-13
Room. 13:14
1. Piet. 2:11
Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 17
5:17
Room. 7:15
1. Piet. 2:11
Jaak. 4:5
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 18
5:18
Room. 6:14
Room. 8:2,14
Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 19
5:19
Luuk. 21:34
Room. 13:13
1. Kor. 3:3
1. Kor. 6:9-10
Ef. 5:3-5
Kol. 3:5-6
Ilm. 22:15
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 22
5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 23
5:23
1. Tim. 1:9
Sellaista vastaan ei ole laki. 24
5:24
Room. 6:6,11
Gal. 2:19-20
Gal. 6:14
Kol. 3:5
1. Piet. 2:11
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 25
5:25
Room. 8:4-5
Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 26
5:26
Fil. 2:3
Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.