Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Luettelo Kooreksen aikana palanneista pakkosiirtolaisista. Heidän tuomansa lahjat.

21

2:1
Esra 8:1
Neh. 7:5
Ja nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa, 2ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa.

Israelin kansan miesten lukumäärä oli: 3Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi; 4Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi; 5Aarahin jälkeläisiä seitsemänsataa seitsemänkymmentä viisi; 6Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kaksitoista; 7Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; 8Sattun jälkeläisiä yhdeksänsataa neljäkymmentä viisi; 9Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä; 10Baanin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kaksi; 11Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kolme; 12Asgadin jälkeläisiä tuhat kaksisataa kaksikymmentä kaksi; 13Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä kuusi; 14Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta viisikymmentä kuusi; 15Aadinin jälkeläisiä neljäsataa viisikymmentä neljä; 16Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan; 17Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kolme; 18Jooran jälkeläisiä sata kaksitoista; 19Haasumin jälkeläisiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; 20Gibbarin jälkeläisiä yhdeksänkymmentä viisi; 21beetlehemiläisiä sata kaksikymmentä kolme; 22Netofan miehiä viisikymmentä kuusi; 23Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan; 24asmavetilaisia neljäkymmentä kaksi; 25kirjat-aarimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia seitsemänsataa neljäkymmentä kolme; 26raamalaisia ja gebalaisia kuusisataa kaksikymmentä yksi; 27Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi; 28Beetelin ja Ain miehiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; 29nebolaisia viisikymmentä kaksi; 30Magbiin jälkeläisiä sata viisikymmentä kuusi; 31toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; 32Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä; 33loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä viisi; 34jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi; 35senaalaisia kolmetuhatta kuusisataa kolmekymmentä.

36Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme; 37Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi; 38Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän; 39Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista.

40Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodavjan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä.

41Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata kaksikymmentä kahdeksan.

42Ovenvartijain jälkeläisiä oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä, kaikkiaan sata kolmekymmentä yhdeksän.

43Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset, 44Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset, 45Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Akkubin jälkeläiset, 46Haagabin jälkeläiset, Samlain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset, 47Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, Reajan jälkeläiset, 48Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, Gassamin jälkeläiset, 49Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Beesain jälkeläiset, 50Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset, 51Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset, 52Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset, 53Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset, 54Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.

55Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset, 56Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, 57Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Pookeret-Sebaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset.

58Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi.

59Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub- Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia: 60Delajan jälkeläisiä, Tobian jälkeläisiä, Nedokan jälkeläisiä, kuusisataa viisikymmentä kaksi. 61

2:61
2. Sam. 19:13
Ja pappien poikain joukossa olivat Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään. 62Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 63
2:63
2. Moos. 28:30
4. Moos. 27:21
Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia.

64Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä, 65paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa mies- ja naisveisaajaa. 66Hevosia heillä oli seitsemänsataa kolmekymmentä kuusi, muuleja kaksisataa neljäkymmentä viisi, 67kameleja neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä.

68Perhekunta-päämiehistä muutamat, tullessansa Herran temppelin sijalle, joka on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen pystyttämiseksi paikallensa. 69He antoivat sen mukaan, kuin voivat, rakennusrahastoon: kuusikymmentä yksi tuhatta dareikkia kultaa, viisituhatta miinaa hopeata ja sata papinihokasta. 70Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa.

3

3 LUKU.

Polttouhrialttarin rakentaminen. Lehtimajanjuhla. Temppelin perustuksen laskeminen.

31

3:1
Tuom. 20:1
Neh. 8:1
Kun seitsemäs kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. 2
3:2
3. Moos. 6:9
5. Moos. 12:13
Matt. 1:12
Ja Jeesua, Joosadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niinkuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa. 3
3:3
4. Moos. 28:3
He pystyttivät paikallensa alttarin, sillä he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden; ja he uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin.

4

3:4
3. Moos. 23:34
4. Moos. 29:12
Ja he viettivät lehtimajanjuhlaa, niinkuin oli säädetty, ja uhrasivat polttouhreja joka päivä niin paljon, kuin oli säädetty, kunakin päivänä sen päivän uhrit, 5
3:5
Neh. 10:32
ja sen jälkeen jokapäiväisen polttouhrin ja uudenkuun päivien ja kaikkien muiden Herran pyhien juhlien uhrit sekä kaikkien niiden uhrit, jotka toivat vapaaehtoisia lahjoja Herralle.

6Seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä alkaen he uhrasivat polttouhreja Herralle, vaikka temppelin perustusta ei oltu vielä laskettu. 7

3:7
2. Aik. 2:16
Ja he antoivat rahaa kivenhakkaajille ja puusepille sekä ruoka- ja juomatavaroita ja öljyä siidonilaisille ja tyyrolaisille, että nämä kuljettaisivat setripuita Libanonilta meritse Jaafoon, sen valtuuden nojalla, jonka Koores, Persian kuningas, oli heille antanut.

8Ja toisena vuotena siitä, kun he olivat tulleet Jumalan temppelin sijalle Jerusalemiin, sen toisessa kuussa, ryhtyivät Serubbaabel, Sealtielin poika, ja Jeesua, Joosadakin poika, ja heidän muut veljensä, papit ja leeviläiset, ja kaikki, jotka vankeudesta olivat tulleet Jerusalemiin, työhön ja panivat kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat leeviläiset johtamaan Herran temppelin rakennustyötä. 9

3:9
Esra 2:40
Ja Jeesua poikineen ja veljineen ja Kadmiel poikineen, Juudan jälkeläiset, astuivat yhdessä johtamaan niitä, jotka tekivät Herran temppelin rakennustyötä; samoin myöskin Heenadadin pojat poikineen ja veljineen, leeviläiset.

10

3:10
2. Aik. 29:25
Ja kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, asetettiin papit virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset, Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan. 11
3:11
2. Aik. 5:13
2. Aik. 7:3
Ps. 136:1
Ja he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle:

"Sillä hän on hyvä,

sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti

Israelia kohtaan".

Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. 12

3:12
Hagg. 2:1
Mutta monet papit, leeviläiset ja perhekunta-päämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten. 13Eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta; sillä kansa nosti suuren huudon, niin että huuto kuului kauas.

4

4 LUKU.

Temppelin rakentaminen estetään.

41Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, 2

4:2
2. Kun. 17:24
astuivat he Serubbaabelin ja perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne". 3
4:3
Esra 1:3
Esra 5:13
Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-päämiehet sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt". 4Mutta maan kansa sai Juudan kansan kädet herpoamaan ja pelotti heidät rakentamasta. 5Ja ne palkkasivat heitä vastaan neuvonantajia, jotka tekivät heidän hankkeensa tyhjäksi, niin kauan kuin Koores, Persian kuningas, eli, ja aina Daarejaveksen, Persian kuninkaan, hallitusaikaan asti.

6Ahasveroksen hallituksen aikana, hänen hallituksensa alussa, he kirjoittivat syytöskirjan Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.

7Ja Artahsastan aikana kirjoittivat Bislam, Mitredat ja Taabeel ynnä näiden muut virkatoverit Artahsastalle, Persian kuninkaalle. Kirje oli kirjoitettu aramin kirjoituksella ja käännetty araminkielelle.

8Käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artahsastalle Jerusalemia vastaan kirjeen, joka kuului näin: 9Silloin ja silloin. "Käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai ynnä muut heidän virkatoverinsa, tuomarit, järjestysmiehet, tarpelilaiset, afarsilaiset, erekiläiset, babylonialaiset, suusanilaiset, dehavilaiset, eelamilaiset, 10ja muut kansat, jotka suuri ja mainehikas Aasenappar vei pakkosiirtolaisuuteen ja sijoitti Samarian kaupunkiin ja muualle, tälle puolelle Eufrat-virran," ja niin edespäin. 11Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka he lähettivät hänelle: "Kuningas Artahsastalle sinun palvelijasi, miehet tältä puolelta Eufrat-virran," ja niin edespäin. 12"Tietäköön kuningas, että ne juutalaiset, jotka lähtivät sinun luotasi meidän luoksemme, ovat tulleet Jerusalemiin. He ovat nyt rakentamassa tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja panemassa kuntoon muureja ja korjaamassa perustuksia. 13Niin tietäköön kuningas, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, he eivät suorita rahaveroa, eivät luonnontuotteita eivätkä tierahaa, ja siitä kärsivät kuningasten tulot. 14Koska kerran me syömme palatsin suolaa eikä meidän sovi nähdä kuninkaan häpäisemistä, sentähden me lähetämme ja ilmoitamme tämän kuninkaalle, 15että hän tutkituttaisi sinun isiesi aikakirjaa; sillä aikakirjasta sinä huomaat ja saat tietää, että se kaupunki on ollut kapinallinen kaupunki, joka on tuottanut kuninkaille ja maakunnille vahinkoa ja jossa ammoisista ajoista on pantu toimeen levottomuuksia. Sentähden se kaupunki on hävitetty. 16Me ilmoitamme siis kuninkaalle, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, ei sinulla ole oleva mitään osaa tällä puolella Eufrat-virran olevaan maahan."

17Kuningas lähetti vastauksen käskynhaltija Rehumille ja kirjuri Simsaille ja muille heidän virkatovereilleen, jotka asuivat Samariassa ja muualla tällä puolella Eufrat-virran: "Rauhaa" ja niin edespäin. 18"Kirjelmä, jonka meille lähetitte, on minulle tarkkaan luettu. 19Minä annoin käskyn tutkia asiaa, ja huomattiin, että se kaupunki ammoisista ajoista asti on noussut kuninkaita vastaan ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia. 20

4:20
1. Kun. 4:21
Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet kaikkea Eufrat-virran senpuoleista maata ja joille on suoritettu rahaveroa, luonnontuotteita ja tierahaa. 21Antakaa siis käsky, että ne miehet on estettävä työstään ja että se kaupunki on jätettävä rakentamatta, kunnes minulta tulee käsky. 22Ja varokaa, ettette lyö laimin mitään tässä asiassa, etteivät kuninkaat kärsisi siitä suurta vahinkoa."

23Niin pian kuin kuningas Artahsastan kirjelmän jäljennös oli luettu Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, menivät he kiiruusti Jerusalemiin juutalaisten luo ja estivät väkivoimalla heidät työtä tekemästä.

24Silloin pysähtyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa ja oli pysähdyksissä Daarejaveksen, Persian kuninkaan, toiseen hallitusvuoteen asti.