Raamattu 1933/-38 (KR38)
13

13 LUKU.

Esikoisten pyhittämisestä Herralle. Israelilaisten kulku Kaislamerta kohti. Pilven- ja tulenpatsas.

131Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 2

13:2
2. Moos. 22:29
2. Moos. 34:19
4. Moos. 3:13
4. Moos. 8:17
Luuk. 2:23
"Pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka israelilaisten seassa, sekä ihmisistä että karjasta, avaa äidinkohdun; se on minun".

3Ja Mooses sanoi kansalle: "Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sentähden älköön mitään hapanta syötäkö. 4Tänä päivänä aabib-kuussa te lähditte. 5

13:5
1. Moos. 50:24
2. Moos. 3:8
Ja kun Herra vie sinut kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, jonka hän sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, niin vietä tämä jumalanpalvelus tässä kuussa. 6
13:6
2. Moos. 34:18
Syö seitsemänä päivänä happamatonta leipää, ja seitsemäntenä päivänä olkoon Herran juhla. 7Happamatonta leipää syötäköön näinä seitsemänä päivänä; älköön mitään hapanta olko, älköön olko hapanta taikinaa koko sinun maassasi. 8Ja kerro pojallesi sinä päivänä ja sano: 'Näin tehdään sen johdosta, mitä Herra minulle teki, kun minä lähdin Egyptistä'. 9
13:9
5. Moos. 6:8
5. Moos. 11:8
Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistutuksena sinun otsallasi, että Herran laki olisi sinun suussasi; sillä Herra vei sinut väkevällä kädellä pois Egyptistä. 10Sentähden noudata tätä säädöstä määräaikanansa vuodesta vuoteen. 11Ja kun Herra on vienyt sinut kanaanilaisten maahan, niinkuin hän on sinulle ja sinun isillesi vannonut, ja kun hän on sen sinulle antanut, 12
13:12
2. Moos. 34:19
4. Moos. 18:15
niin luovuta Herralle kaikki, mikä avaa äidinkohdun; ja kaikki ensiksisyntyneet karjastasi, urospuolet, olkoot Herran. 13Mutta jokainen aasin ensiksisynnyttämä lunasta lampaalla; mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Ja lunasta jokainen ihmisen esikoinen poikiesi seassa. 14Ja kun sinun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo: 'Mitä tämä merkitsee?' niin vastaa hänelle: 'Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä, orjuuden pesästä. 15Sillä kun farao paatui ja kieltäytyi päästämästä meitä, surmasi Herra kaikki esikoiset Egyptin maassa, ihmisten esikoisista karjan esikoisiin asti. Sentähden minä uhraan Herralle jokaisen urospuolen, joka avaa äidinkohdun, ja jokaisen esikoisen pojistani minä lunastan.' 16Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistolauseena sinun otsallasi; sillä Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä."

17Mutta kun farao oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin, sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessänsä sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin; 18vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti. Ja taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta. 19

13:19
1. Moos. 50:25
Joos. 24:32
Hebr. 11:22
Ja Mooses otti mukaansa Joosefin luut; sillä tämä oli vannottanut israelilaisia ja sanonut: "Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä mukananne".

20

13:20
4. Moos. 33:6
Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan. 21
13:21
4. Moos. 14:14
Neh. 9:12
Ps. 78:14
Ps. 105:39
1. Kor. 10:1
Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. 22Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä.

14

14 LUKU.

Israelilaiset kulkevat meren poikki. Egyptiläiset hukkuvat mereen.

141Herra puhui Moosekselle sanoen: 2

14:2
4. Moos. 33:7
"Sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pii-Hahirotin kohdalle Migdolin ja meren välille; leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle. 3Ja farao on ajatteleva, että israelilaiset ovat eksyneet maassa ja että erämaa on saartanut heidät. 4Ja minä paadutan faraon sydämen, niin että hän ajaa heitä takaa; mutta minä näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sotajoukkonsa; ja niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra." Ja he tekivät niin.

5Kun Egyptin kuninkaalle ilmoitettiin, että kansa oli paennut, muuttui faraon ja hänen palvelijainsa mieli kansaa kohtaan, ja he sanoivat: "Mitä teimmekään, kun päästimme Israelin meitä palvelemasta!" 6Ja hän valjastutti hevoset sotavaunujensa eteen ja otti väkensä mukaansa; 7ja hän otti kuudetsadat valitut sotavaunut sekä kaikki muut Egyptin sotavaunut ynnä vaunusoturit niihin kaikkiin. 8

14:8
4. Moos. 33:3
Sillä Herra paadutti faraon, Egyptin kuninkaan, sydämen, niin että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen käden suojassa. 9Ja egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, sotavaunut ja ratsumiehet ja koko hänen sotajoukkonsa, ajoivat heitä takaa ja saavuttivat heidät leiriytyneinä meren rannalle, Pii-Hahirotin kohdalle, vastapäätä Baal-Sefonia. 10Ja kun farao oli lähellä, nostivat israelilaiset silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset olivat tulossa heidän jäljessänsä. Silloin israelilaiset peljästyivät kovin ja huusivat Herraa. 11
14:11
Ps. 106:7
Ja he sanoivat Moosekselle: "Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä! 12Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan: Anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan." 13Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. 14
14:14
5. Moos. 1:30
Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa."

15Ja Herra sanoi Moosekselle: "Miksi huudat minulle? Sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle. 16Mutta sinä nosta sauvasi ja ojenna kätesi meren yli ja halkaise se, niin että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten. 17Ja katso, minä paadutan egyptiläisten sydämet, niin että he tulevat heidän perässänsä; minä näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sotajoukkonsa, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä. 18Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä näytän kunniani tuhoamalla faraon, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä."

19Niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa; ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa 20ja tuli egyptiläisten joukon ja Israelin joukon väliin; ja pilvi oli pimeä noille ja valaisi yön näille. Näin koko yönä toinen joukko ei voinut lähestyä toista.

21

14:21
Joos. 4:23
Ps. 66:6
Ps. 77:16
Ps. 78:13
Ps. 106:9
Jes. 63:12
Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia. 22
14:22
1. Kor. 10:1
Hebr. 11:29
Ja israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. 23Ja egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä, ajoivat heitä takaa ja tulivat heidän perässänsä keskelle merta. 24Kun aamuvartio tuli, katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä ja saattoi hämminkiin egyptiläisten joukon. 25Ja hän antoi heidän vaunujensa pyöräin irtautua, niin että heille kävi vaikeaksi päästä eteenpäin. Niin egyptiläiset sanoivat: "Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa egyptiläisiä vastaan".

26Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätesi meren yli, että vedet palautuisivat ja peittäisivät egyptiläiset, heidän sotavaununsa ja ratsumiehensä". 27Niin Mooses ojensi kätensä meren yli, ja aamun koittaessa meri palasi paikoillensa, egyptiläisten paetessa sitä vastaan; ja Herra syöksi egyptiläiset keskelle merta. 28

14:28
Joos. 24:7
Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen; ei yksikään heistä pelastunut. 29Mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. 30Niin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä, ja Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. 31Ja Israel näki sen suuren teon, jonka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja uskoi hänen palvelijaansa Moosesta.

15

15 LUKU.

Israelilaisten kiitosvirsi. Kansa napisee Maarassa. Tulo Eelimiin.

151Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren; he sanoivat näin:

"Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea;

hevoset ja miehet hän mereen syöksi.

2

15:2
Ps. 118:14
Jes. 12:2
Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni,

ja hänestä tuli minulle pelastus.

Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä,

hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä.

3

15:3
Hoos. 12:5
Herra on sotasankari,

Herra on hänen nimensä.

4Faraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen,

hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen.

5Syvyys peitti heidät;

he vajosivat pohjaan niinkuin kivi.

6Sinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo,

sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen.

7Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi.

Sinä päästät vihasi valloilleen,

ja se kuluttaa heidät niinkuin korret.

8Ja sinun vihasi puhalluksesta

kasaantuivat vedet,

laineet seisahtuivat roukkioiksi,

syvyyden aallot hyytyivät keskelle merta.

9Vihollinen sanoi: 'Minä ajan takaa,

minä saavutan heidät,

minä jaan saaliin ja tyydytän heissä kostonhimoni;

minä paljastan miekkani, minun käteni hävittää heidät'.

10Sinun tuulesi puhalsi, ja meri peitti heidät;

he upposivat valtavesiin niinkuin lyijy.

11

15:11
1. Aik. 16:25
Ps. 96:4
Jes. 40:18
Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa!

Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo;

sinä ylistettävissä teoissa peljättävä,

sinä ihmeitten tekijä!

12Sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät.

13Mutta armossasi sinä johdatit

lunastamaasi kansaa,

sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi.

14

15:14
Joos. 2:9
Kansat kuulivat sen ja vapisivat,

tuska valtasi Filistean asukkaat.

15Silloin peljästyivät Edomin ruhtinaat,

Mooabin sankarit valtasi vavistus,

kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon.

16Kauhu ja väristys valtasi heidät;

sinun käsivartesi väkevyyden tähden

he kävivät mykiksi niinkuin kivi.

Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille,

kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut.

17

15:17
Ps. 44:3
Ps. 78:54
Ps. 80:9
Sinä viet heidät perille ja istutat heidät

vuorelle, joka on sinun perintöosasi,

paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut,

pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet.

18

15:18
Ps. 93:1
Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti."

19Sillä kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra meren vedet heidän päällensä; mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. 20Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. 21Ja Mirjam viritti heille virren:

"Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea,

hevoset ja miehet hän mereen syöksi".

22

15:22
4. Moos. 33:8
Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät Suurin erämaahan. Ja he vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä. 23Sitten he tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli karvastaHebreaksi mar.. Sentähden paikka sai nimen Maara. 24Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: "Mitä me juomme?" 25Mutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. 26
15:26
2. Moos. 23:25
Hän sanoi: "Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi".

27

15:27
4. Moos. 33:9
Ps. 23:2
Sitten he tulivat Eelimiin; siellä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta. Ja he leiriytyivät siellä veden ääreen.