Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Paavali osoittaa ilmestyksen kautta saaneensa tietää sen Jumalan salaisuuden, että pakanatkin ovat osallisia pelastuksesta Kristuksessa, ja sen julistamisesta hän nyt on vankeudessa 1-13; rukoilee, että he vahvistuisivat uskossa, rakkaudessa ja Kristuksen tuntemisessa 14-19, ja ylistää Herraa 20, 21.

31

3:1
Ap. t. 21:33
Ap. t. 28:16
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13
Fil. 1:16-17
Kol. 4:3
2. Tim. 1:8
2. Tim. 2:9-10
Filem. 1:1
Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni — 2
3:2
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
1. Kor. 4:1
Gal. 2:7
olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, 3
3:3
Ap. t. 22:17,21
Ap. t. 26:16-17
Gal. 1:11-12
Ef. 1:9-10
että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; 4
3:4
Kol. 4:3
josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, 5
3:5
Ap. t. 10:28
Kol. 1:25-26
2. Piet. 1:19-21
jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille: 6
3:6
Gal. 3:14
Gal. 3:28-29
Ef. 2:15-16
että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, 7
3:7
Room. 1:5
1. Kor. 4:1
jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. 8
3:8
1. Kor. 15:9
Gal. 1:16
Gal. 2:8
1. Tim. 1:13,15
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:10-11
Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta 9
3:9
Ap. t. 17:24
Room. 16:25
Kol. 1:26
1. Piet. 1:20
ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, 10
3:10
1. Piet. 1:12
että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon 11
3:11
Ef. 1:11
sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, 12
3:12
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Room. 5:2
Ef. 2:18
Hebr. 10:19-20
jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. 13
3:13
Fil. 1:13-14
Kol. 1:24
Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne.

14

3:14
Ef. 1:17
Kol. 1:9-10
Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, 15
3:15
Ef. 1:10
josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, 16
3:16
2. Kor. 4:16
Ef. 6:10
1. Piet. 5:10
että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 17
3:17
Joh. 14:23
Kol. 1:23
Kol. 2:7
ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, 18
3:18
Kol. 2:2-3
niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

20Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 21

3:21
Room. 16:27
hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

4

4 LUKU.

Paavali kehoittaa lukijoitaan vaeltamaan kutsumuksensa arvon mukaisesti, erittäinkin säilyttämään hengen yhteyden 1-6; sillä kullekin on armoa annettu sen mukaan, kuin Kristus on lahjojaan jakanut 7-10, ja Herra on asettanut erilaisia toimimiehiä seurakuntaan, kunnes kaikki ovat päässeet uskon ja tiedon yhteyteen 11-16. Paavali kieltää heitä vaeltamasta pakanain tavoin, käskee pukemaan päällensä uuden ihmisen 17-24 ja antaa heille tarkempia ohjeita 25-32.

41

4:1
1. Moos. 17:1
Ef. 3:1
Fil. 1:27
Fil. 2:1-2
Kol. 1:10
1. Tess. 2:12
Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, 2
4:2
Kol. 3:12
1. Tess. 5:14
kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 3
4:3
Kol. 3:14
ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4
4:4
Room. 12:5
1. Kor. 12:4,11
yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 5
4:5
1. Kor. 8:4-6
1. Kor. 12:5-6
yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6
4:6
Mal. 2:10
Room. 11:36
yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

7

4:7
Room. 12:3,6
Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 8
4:8
Ps. 68:19
Kol. 2:15
Sentähden on sanottu:

"Hän astui ylös korkeuteen,

hän otti vankeja saaliikseen,

hän antoi lahjoja ihmisille".

9
4:9
Joh. 3:13
Joh. 6:62
Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? 10
4:10
Ap. t. 2:33
Ef. 1:23
Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.

11

4:11
Luuk. 6:13
Ap. t. 11:27
Ap. t. 21:8
Room. 12:7
1. Kor. 12:28
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 12
4:12
Kol. 1:24
2. Tim. 3:17
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, 13
4:13
Kol. 1:28
kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 14
4:14
Matt. 11:7
1. Kor. 14:20
Hebr. 13:9
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15
4:15
Ef. 1:22
Ef. 5:23
Kol. 1:18
2. Piet. 3:18
vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, 16
4:16
Room. 12:4-5
1. Kor. 12:27
Kol. 2:19
josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

17

4:17
Room. 1:21
1. Piet. 4:3
Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 18
4:18
Ef. 2:12
Ef. 5:8
nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, 19
4:19
Room. 1:24-27
Kol. 3:5
1. Tess. 4:5
ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 20Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, 21jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: 22
4:22
Room. 6:6
Ef. 2:2-3
Kol. 3:8-9
Hebr. 12:1
1. Piet. 2:1
1. Piet. 4:2
että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 23
4:23
Room. 12:2
ja uudistua mielenne hengeltä 24
4:24
1. Moos. 1:26-27
2. Kor. 5:17
Kol. 3:10
ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

25

4:25
Sak. 8:16
Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 26
4:26
Ps. 4:5
Jaak. 1:19-20
"Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, 27
4:27
1. Piet. 5:9
Jaak. 4:7
älkääkä antako perkeleelle sijaa. 28
4:28
Ap. t. 20:34
1. Tess. 4:11-12
2. Tess. 3:8-12
Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. 29
4:29
Matt. 12:36
Ef. 5:3-4
Kol. 3:16
Kol. 4:6
Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 30
4:30
Jes. 63:10
Luuk. 21:28
Ap. t. 5:3
2. Kor. 1:22
2. Kor. 5:5
Ef. 1:13-14
Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. 31Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. 32
4:32
Matt. 6:14
Mark. 11:25
Kol. 3:12-13
1. Piet. 3:8
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

5

5 LUKU.

Apostoli käskee efesolaisia vaeltamaan rakkaudessa 1, 2, välttämään kaikkia paheita 3-5, pysymään erillään pimeyden töistä ja nuhtelemaan niistä 6-14 sekä ottamaan vaarin vaelluksestaan 15-21. Vaimojen tulee olla miehilleen alamaisia Herrassa 22-24, ja miesten tulee rakastaa vaimojaan, niinkuin Kristus rakastaa seurakuntaa 25-33.

51

5:1
Matt. 5:45,48
1. Kor. 11:1
1. Piet. 1:15-16
Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, 2
5:2
2. Moos. 29:18
Joh. 13:34
Joh. 15:12
Gal. 2:20
1. Tess. 4:9
Hebr. 8:3
Hebr. 9:14
1. Piet. 3:18
1. Joh. 3:11
ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

3

5:3
1. Kor. 6:15
Gal. 5:19
Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne — niinkuin pyhien sopii — 4
5:4
Ef. 4:29,31
1. Tess. 5:18
älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. 5
5:5
Ap. t. 8:21
1. Kor. 6:9-10
Kol. 3:5-6
Ilm. 22:15
Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella — sillä hän on epäjumalanpalvelija — ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

6

5:6
Jer. 29:8
Matt. 12:36
Matt. 24:4
Room. 1:18
2. Tess. 2:1-2
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; 7älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. 8
5:8
Luuk. 16:8
Joh. 12:36
Ef. 2:11-12
Ef. 4:18
Fil. 2:15
Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina 9
5:9
Gal. 5:22
— sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä — 10
5:10
Room. 12:2
ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; 11
5:11
Matt. 18:15
Room. 13:12
1. Kor. 5:8-9
1. Kor. 10:20
2. Kor. 6:14
älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. 12Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; 13
5:13
Joh. 3:20-21
mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. 14
5:14
Room. 13:11
1. Kor. 15:34
Kol. 3:1
Sentähden sanotaan:

"Heräjä sinä, joka nukut,

ja nouse kuolleista,

niin Kristus sinua valaisee!"

15

5:15
Sananl. 14:8
Room. 16:19
Kol. 4:5
Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, 16ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. 17
5:17
Room. 12:2
Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. 18
5:18
Sananl. 20:1
Sananl. 23:29-30
Jes. 5:11,22
Luuk. 21:34
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 19
5:19
Ps. 33:2-3
Ap. t. 16:25
1. Kor. 14:26
Kol. 3:16-17
puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, 20
5:20
1. Tess. 5:18
Hebr. 13:15
kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 21
5:21
1. Piet. 5:5
Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

22

5:22
1. Kor. 14:34
Kol. 3:18
Tiit. 2:5
1. Piet. 3:1
1. Moos. 3:16
Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; 23
5:23
1. Kor. 11:3
Ef. 1:22
Ef. 4:15
Kol. 1:18,24
sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. 24Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

25

5:25
Gal. 1:4
Kol. 3:19
1. Piet. 3:7
Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 26
5:26
Joh. 3:5
Tiit. 3:5
1. Piet. 3:21
että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 27
5:27
2. Kor. 11:2
Ef. 1:4
Kol. 1:22
saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. 28Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 29Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, 30sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 31
5:31
1. Moos. 2:24
Matt. 19:5
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 32
5:32
Ilm. 19:7
Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 33Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.