Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Sekä pakanat että juutalaiset, jotka kaikki olivat synteihin kuolleet, Jumala on armossaan eläviksi tehnyt Kristuksessa 1-10. Pakanat, jotka ennen olivat ilman Kristusta ja ilman Jumalaa, ovat Kristuksen veressä päässeet osallisiksi lupauksesta ja tulleet yhdessä juutalaisten kanssa Jumalan perheeksi ja hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on Kristus 11-22.

21

2:1
Kol. 2:13
Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 2
2:2
Joh. 8:44
Joh. 14:30
Ef. 6:12
Kol. 1:13
Kol. 3:6-7
Tiit. 3:3
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 3
2:3
Joh. 3:6
joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; 4
2:4
Room. 10:12
mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 5
2:5
Luuk. 15:24
Room. 5:8
Room. 6:4-5
Room. 6:13
Room. 8:10
Kol. 2:12-13
on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut — 6ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 7osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 8
2:8
Room. 3:24
Room. 6:23
Gal. 2:16
Tiit. 3:5
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja — 9
2:9
Room. 3:20,27
Room. 4:2-3
Room. 9:11
Room. 11:6
1. Kor. 1:29-30
2. Tim. 1:9
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 10
2:10
Ps. 100:3
Ef. 1:4
Ef. 4:24
Tiit. 2:14
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

11

2:11
1. Kor. 12:2
Ef. 5:8
Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi — 12
2:12
Room. 9:4
että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; 13mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. 14
2:14
Jes. 9:6
Joh. 10:16
Joh. 16:33
Ap. t. 10:36
Room. 5:1
Gal. 3:28
Kol. 1:20
Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, 15
2:15
2. Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 2:14
kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, 16ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. 17
2:17
Jes. 52:7
Jes. 57:19
Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; 18
2:18
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Room. 5:2
Ef. 3:12
Hebr. 4:16
Hebr. 10:19-20
sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. 19
2:19
Ef. 3:6
Fil. 3:20
Hebr. 12:22-23
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, 20
2:20
Ps. 118:22
Jes. 28:16
Matt. 16:18
Matt. 21:42
1. Kor. 3:9-11
Ef. 3:5
1. Piet. 2:4-5
Ilm. 21:14
apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, 21
2:21
1. Kor. 3:16-17
1. Kor. 6:19
2. Kor. 6:16
Ef. 4:16
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 22
2:22
1. Piet. 2:5
ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

3

3 LUKU.

Paavali osoittaa ilmestyksen kautta saaneensa tietää sen Jumalan salaisuuden, että pakanatkin ovat osallisia pelastuksesta Kristuksessa, ja sen julistamisesta hän nyt on vankeudessa 1-13; rukoilee, että he vahvistuisivat uskossa, rakkaudessa ja Kristuksen tuntemisessa 14-19, ja ylistää Herraa 20, 21.

31

3:1
Ap. t. 21:33
Ap. t. 28:16
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13
Fil. 1:16-17
Kol. 4:3
2. Tim. 1:8
2. Tim. 2:9-10
Filem. 1:1
Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni — 2
3:2
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
1. Kor. 4:1
Gal. 2:7
olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, 3
3:3
Ap. t. 22:17,21
Ap. t. 26:16-17
Gal. 1:11-12
Ef. 1:9-10
että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; 4
3:4
Kol. 4:3
josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, 5
3:5
Ap. t. 10:28
Kol. 1:25-26
2. Piet. 1:19-21
jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille: 6
3:6
Gal. 3:14
Gal. 3:28-29
Ef. 2:15-16
että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, 7
3:7
Room. 1:5
1. Kor. 4:1
jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. 8
3:8
1. Kor. 15:9
Gal. 1:16
Gal. 2:8
1. Tim. 1:13,15
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:10-11
Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta 9
3:9
Ap. t. 17:24
Room. 16:25
Kol. 1:26
1. Piet. 1:20
ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, 10
3:10
1. Piet. 1:12
että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon 11
3:11
Ef. 1:11
sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, 12
3:12
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Room. 5:2
Ef. 2:18
Hebr. 10:19-20
jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. 13
3:13
Fil. 1:13-14
Kol. 1:24
Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne.

14

3:14
Ef. 1:17
Kol. 1:9-10
Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, 15
3:15
Ef. 1:10
josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, 16
3:16
2. Kor. 4:16
Ef. 6:10
1. Piet. 5:10
että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 17
3:17
Joh. 14:23
Kol. 1:23
Kol. 2:7
ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, 18
3:18
Kol. 2:2-3
niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

20Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 21

3:21
Room. 16:27
hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

4

4 LUKU.

Paavali kehoittaa lukijoitaan vaeltamaan kutsumuksensa arvon mukaisesti, erittäinkin säilyttämään hengen yhteyden 1-6; sillä kullekin on armoa annettu sen mukaan, kuin Kristus on lahjojaan jakanut 7-10, ja Herra on asettanut erilaisia toimimiehiä seurakuntaan, kunnes kaikki ovat päässeet uskon ja tiedon yhteyteen 11-16. Paavali kieltää heitä vaeltamasta pakanain tavoin, käskee pukemaan päällensä uuden ihmisen 17-24 ja antaa heille tarkempia ohjeita 25-32.

41

4:1
1. Moos. 17:1
Ef. 3:1
Fil. 1:27
Fil. 2:1-2
Kol. 1:10
1. Tess. 2:12
Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, 2
4:2
Kol. 3:12
1. Tess. 5:14
kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 3
4:3
Kol. 3:14
ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4
4:4
Room. 12:5
1. Kor. 12:4,11
yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 5
4:5
1. Kor. 8:4-6
1. Kor. 12:5-6
yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6
4:6
Mal. 2:10
Room. 11:36
yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

7

4:7
Room. 12:3,6
Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 8
4:8
Ps. 68:19
Kol. 2:15
Sentähden on sanottu:

"Hän astui ylös korkeuteen,

hän otti vankeja saaliikseen,

hän antoi lahjoja ihmisille".

9
4:9
Joh. 3:13
Joh. 6:62
Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? 10
4:10
Ap. t. 2:33
Ef. 1:23
Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.

11

4:11
Luuk. 6:13
Ap. t. 11:27
Ap. t. 21:8
Room. 12:7
1. Kor. 12:28
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 12
4:12
Kol. 1:24
2. Tim. 3:17
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, 13
4:13
Kol. 1:28
kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 14
4:14
Matt. 11:7
1. Kor. 14:20
Hebr. 13:9
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15
4:15
Ef. 1:22
Ef. 5:23
Kol. 1:18
2. Piet. 3:18
vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, 16
4:16
Room. 12:4-5
1. Kor. 12:27
Kol. 2:19
josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

17

4:17
Room. 1:21
1. Piet. 4:3
Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 18
4:18
Ef. 2:12
Ef. 5:8
nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, 19
4:19
Room. 1:24-27
Kol. 3:5
1. Tess. 4:5
ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 20Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, 21jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: 22
4:22
Room. 6:6
Ef. 2:2-3
Kol. 3:8-9
Hebr. 12:1
1. Piet. 2:1
1. Piet. 4:2
että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 23
4:23
Room. 12:2
ja uudistua mielenne hengeltä 24
4:24
1. Moos. 1:26-27
2. Kor. 5:17
Kol. 3:10
ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

25

4:25
Sak. 8:16
Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 26
4:26
Ps. 4:5
Jaak. 1:19-20
"Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, 27
4:27
1. Piet. 5:9
Jaak. 4:7
älkääkä antako perkeleelle sijaa. 28
4:28
Ap. t. 20:34
1. Tess. 4:11-12
2. Tess. 3:8-12
Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. 29
4:29
Matt. 12:36
Ef. 5:3-4
Kol. 3:16
Kol. 4:6
Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 30
4:30
Jes. 63:10
Luuk. 21:28
Ap. t. 5:3
2. Kor. 1:22
2. Kor. 5:5
Ef. 1:13-14
Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. 31Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. 32
4:32
Matt. 6:14
Mark. 11:25
Kol. 3:12-13
1. Piet. 3:8
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.