Raamattu 1933/-38 (KR38)
33

33 LUKU.

Mooseksen siunaus.

331

33:1
1. Moos. 49:1
Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa; 2
33:2
Dan. 7:10
Hab. 3:3
Ap. t. 7:53
Gal. 3:19
hän sanoi:

"Herra tuli Siinailta,

Seiristä hän nousi loistaen heille;

hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta,

hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta;

hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli.

3Hän rakastaa kansoja;

kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi.

He asettuvat sinun jalkojesi juureen,

ottavat oppia sinun sanoistasi.

4Mooses antoi meille lain,

perintönä Jaakobin seurakunnalle.

5Ja Herra tuli kuninkaaksi JesurunissaVrt. muistutus 5. Moos. 32:15.,

kun kansan päämiehet kokoontuivat,

kaikki Israelin sukukunnat.

6Ruuben eläköön, älköön hän kuolko;

mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko."

7Ja tämän hän sanoi Juudasta:

"Kuule, Herra, Juudan huuto

ja tuo hänet kansansa luo.

Hän sen puolesta käsillänsä taisteli;

ole sinä apuna hänen vihollisiansa vastaan."

8

33:8
2. Moos. 17:7
2. Moos. 28:30
4. Moos. 20:13
Ja Leevistä hän sanoi:

"Sinun tummimisi ja uurimisiVrt. muistutus 2. Moos. 28:30.

olkoot sinun hurskaasi omat,

sen miehen, jota sinä Massassa koettelit,

jonka kanssa sinä riitelit Meriban veden luona,

9

33:9
2. Moos. 32:25
Matt. 10:37
Matt. 19:29
Luuk. 14:26
joka sanoi isästänsä ja äidistänsä:

'Minä en heitä nähnyt',

ja joka ei tunnustanut veljiään omiksensa

eikä tuntenut omia lapsiansa.

Sillä he noudattivat sinun sanaasi

ja pysyivät sinun liitossasi.

10He opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille

ja Israelille sinun lakiasi;

he panevat suitsutusta sinun eteesi

ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi.

11Siunaa, Herra, hänen voimansa,

ja olkoon hänen kättensä työ sinulle otollinen.

Ruhjo hänen vastustajiensa lanteet

ja hänen vihamiehensä niin, että eivät enää nouse."

12Benjaminista hän sanoi:

"Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa;

Herra suojelee häntä aina

ja asuu hänen kukkulainsa välissä".

13Ja Joosefista hän sanoi:

"Herra siunatkoon hänen maansa

kalleimmalla, kasteella, joka tulee taivaasta,

kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta,

14kalleimmalla, minkä aurinko antaa,

kalleimmalla, minkä kuun vaiheet tuottavat,

15kalleimmalla, mikä tulee

ikuisten vuorien huipuilta,

kalleimmalla, mikä tulee ikikukkuloilta,

16

33:16
2. Moos. 3:2
Ap. t. 7:30
kalleimmalla, minkä maa kasvaa,

ja kaikella, mitä siinä on,

ja mielisuosiollaan, hän, joka pensaassa asui.

Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle,

hänen päälaellensa,

hänen, joka on ruhtinas veljiensä joukossa.

17

33:17
4. Moos. 23:22
4. Moos. 24:8
Uljas on hänen härkiensä esikoinen,

sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet;

niillä se puskee kumoon kansat,

kaikki tyynni maan ääriin saakka.

Sellaisia ovat Efraimin kymmenet tuhannet,

sellaisia Manassen tuhannet."

18Ja Sebulonista hän sanoi:

"Iloitse, Sebulon, kun liikkeelle lähdet,

ja sinä, Isaskar, majoissasi.

19He kutsuvat kansoja vuorellensa,

siellä he uhraavat oikeita uhreja.

Sillä he imevät merten rikkauden

ja hiekkaan kätketyt aarteet."

20Ja Gaadista hän sanoi:

"Kiitetty olkoon hän, joka on niin laajentanut Gaadin.

Niinkuin naarasleijona hän asettuu leposijaansa

ja raatelee sekä käsivarren että päälaen.

21

33:21
4. Moos. 32:16
Hän katsoi itsellensä parhaan osan maata,

sillä siellä oli hänelle johtajan osa varattu.

Mutta hän tuli kansan päämiesten kanssa,

pani toimeen Herran vanhurskauden

ja hänen tuomionsa yhdessä muun Israelin kanssa."

22Ja Daanista hän sanoi:

"Daan on nuori leijona,

joka syöksyy esiin Baasanista".

23Ja Naftalista hän sanoi:

"Naftali on kylläinen mielisuosiosta

ja täynnä Herran siunausta.

Lännen ja etelän hän omaksensa ottakoon."

24Ja Asserista hän sanoi:

"Siunattu olkoon Asser poikien joukossa.

Olkoon hän veljiensä lemmikki,

ja kastakoon hän jalkansa öljyyn.

25Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi;

ja niinkuin sinun päiväsi,

niin olkoon sinun voimasikin.

26Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala,

joka kulkee taivasten yli sinun apunasi

ja korkeudessaan pilvien päällitse.

27

33:27
Ps. 90:1
Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala,

sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.

Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi,

hän sanoi: 'Hävitä!'

28

33:28
Jer. 23:6
Jer. 33:16
Näin Israel asuu turvassa,

Jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa,

jonka taivaskin tiukkuu kastetta.

29Autuas olet sinä, Israel;

kuka on sinun vertaisesi!

Sinä olet kansa, jota Herra auttaa,

hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi,

sinun miekkasi ja korkeutesi.

Vihollisesi mielistelevät sinua,

ja sinä astut heidän kukkuloillansa."

34

34 LUKU.

Mooseksen kuolema ja jälkimaine.

341

34:1
5. Moos. 3:27
5. Moos. 32:49
Ja Mooses nousi Mooabin arolta Nebon vuorelle, Pisgan huipulle, vastapäätä Jerikoa. Ja Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin Daaniin asti, 2koko Naftalin, Efraimin ja Manassen maan, koko Juudan maan aina Länsimereen asti, 3
34:3
Tuom. 1:16
2. Aik. 28:15
Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti. 4
34:4
1. Moos. 12:7
Ja Herra sanoi hänelle: "Tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen olen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen'. Minä olen nyt antanut sinun omin silmin nähdä sen, mutta sinne sinä et mene."

5Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. 6

34:6
Juud. 1:9
Ja hän hautasi hänet laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. 7
34:7
5. Moos. 31:2
Ja Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. 8
34:8
4. Moos. 20:29
Ja israelilaiset itkivät Moosesta Mooabin arolla kolmekymmentä päivää; sitten päättyi Mooseksen muistoksi vietetty itku- ja suruaika.

9

34:9
4. Moos. 27:18
Ja Joosua, Nuunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä; ja israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.

10

34:10
2. Moos. 33:11
4. Moos. 12:8
Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin; 11ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa; 12ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria, peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä.