Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Paavali kehoittaa pyrkimään siihen, mikä ylhäällä on 1-4, riisumaan pois entiset synnit 5-11, pukeutumaan kristillisiin avuihin, runsaasti käyttämään Kristuksen sanaa ja tekemään kaikki hänen nimessään kiitollisella mielellä 12-17. Aviopuolisojen, lasten, vanhempain ja palvelijain velvollisuudet 18-25.

31

3:1
Ps. 110:1
Room. 6:2-3
Room. 6:5
Ef. 1:20
Ef. 2:6
Fil. 3:20-21
Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 2
3:2
Matt. 6:33
Room. 8:5
Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 3
3:3
2. Kor. 5:15
Gal. 2:20
Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 4
3:4
1. Kor. 15:43
Fil. 1:21
Fil. 3:21
1. Joh. 3:2
kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

5

3:5
Matt. 18:8-9
Room. 6:11-13
Room. 8:13
1. Kor. 6:9-10
Gal. 5:19-20
1. Tess. 4:5-6
Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 6
3:6
Ef. 5:6
sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, 7
3:7
Room. 7:5-6
Tiit. 3:3
ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. 8
3:8
2. Kor. 7:1
Ef. 4:22-23
Ef. 4:31
Hebr. 12:1
1. Piet. 2:1
Jaak. 1:19,21
Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. 9
3:9
Sak. 8:16
Kol. 2:11
Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa 10
3:10
1. Moos. 1:26
ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. 11
3:11
Room. 10:12
1. Kor. 7:19-20
Gal. 3:28
Gal. 5:6
Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.

12

3:12
Gal. 5:22
Ef. 4:1-2
Ef. 4:32
Ef. 5:1-2
Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 13
3:13
Matt. 6:14
Mark. 11:25
kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 14
3:14
Joh. 15:12
Room. 13:8-9
1. Kor. 13:13
Ef. 4:3
Kol. 2:2
Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 15
3:15
Joh. 14:27
Ef. 4:4
Fil. 4:7
Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. 16
3:16
1. Kor. 14:15,26
Ef. 5:19-20
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. 17
3:17
1. Kor. 10:31
1. Tess. 5:18
Hebr. 13:15
Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

18

3:18
1. Moos. 3:16
1. Kor. 14:34
Ef. 5:22
1. Piet. 3:1
Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. 19
3:19
Ef. 5:25
1. Piet. 3:7
Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. 20
3:20
Ef. 6:1-2
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. 21
3:21
Ef. 6:4
Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. 22
3:22
Ef. 6:5-6
1. Tim. 6:1
Tiit. 2:9
1. Piet. 2:18
Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. 23Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, 24tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. 25
3:25
Ap. t. 10:34
Room. 2:11
2. Kor. 5:10
1. Piet. 1:17
Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

4

4 LUKU.

Paavali käskee isäntiä tekemään palvelijoille, mitä oikeus ja kohtuus vaatii 1, kehoittaa rukoilemaan, valvomaan 2-4 ja käyttäytymään viisaasti ulkopuolella olevia kohtaan 5, 6; hän lähettää kolossalaisten tykö Tykikuksen ja Onesimuksen 7-9. Tervehdykset ja lopputoivotus 10-18.

41

4:1
3. Moos. 25:43
Job 31:13
Ef. 6:9
Filem. 1:16
Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa.

2

4:2
Luuk. 18:1-2
Ap. t. 1:14
Room. 12:12
Ef. 6:18-19
Fil. 4:6
Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, 3
4:3
Room. 15:30
1. Kor. 4:1
1. Kor. 16:9
Ef. 6:19
Kol. 1:26
1. Tess. 5:25
2. Tess. 3:1
rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, 4että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.

5

4:5
Ef. 5:15
1. Tess. 4:12
Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. 6
4:6
Mark. 9:50
Ef. 4:29
Kol. 3:8,16
1. Piet. 3:15
Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.

7

4:7
Ap. t. 20:4
Ef. 6:21
2. Tim. 4:12
Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, minun kanssapalvelijani Herrassa. 8Hänet minä lähetän teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne; 9
4:9
Filem. 1:10
ja myös Onesimuksen, uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä; he ilmoittavat teille, kuinka täällä kaikki on.

10

4:10
Ap. t. 15:37-39
Ap. t. 19:29
Ap. t. 27:2
Filem. 1:24
Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, Barnabaan serkku, josta olette saaneet ohjeita — jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan — 11ja Jeesus, jota sanotaan Justukseksi; nämä ovat ympärileikatuista ainoat, jotka ovat olleet minun auttajani työssä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja he ovat olleet minulle lohdutukseksi. 12
4:12
Kol. 1:7
Filem. 1:23
Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. 13Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. 14
4:14
2. Tim. 4:10-11
Luukas, rakas lääkäri, lähettää teille tervehdyksen, niin myös Deemas. 15Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. 16
4:16
1. Tess. 5:27
Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. 17
4:17
Room. 12:7
Filem. 1:2
Ja sanokaa Arkippukselle: "Ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrassa, että sen täysin toimitat".

18

4:18
1. Kor. 16:21,23
2. Tess. 3:17
Hebr. 13:3
Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Muistakaa minun kahleitani.

Armo olkoon teidän kanssanne.