Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Itkuvirsi Israelista. Oikea ja väärä Herran palvelus. Tuleva Herran päivä. Pakkosiirtolaisuus.

51Kuulkaa tämä Herran sana,

itkuvirsi, jonka minä viritän teistä,

te Israelin heimo.

2Kaatunut on neitsyt Israel

eikä enää nouse;

hän viruu kaadettuna maassansa,

eikä ole, kuka hänet nostaisi.

3Sillä näin sanoo Herra, Herra:

Kaupunkiin, josta ennen lähti tuhat,

jää jäljelle sata;

ja josta lähti sata,

siihen jää kymmenen jäljelle,

Israelin heimoa.

4

5:4
Sananl. 4:4
Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle:

Etsikää minua, niin te saatte elää.

5

5:5
Hoos. 4:15
Aam. 4:4
Älkää etsikö Beeteliä,

älkää menkö Gilgaliin

älkääkä vaeltako Beersebaan.

Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen,

ja Beetel joutuu tuhon omaksi.

6Etsikää Herraa, niin te saatte elää,

ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen

ja kuluttaisi sitä

eikä olisi sammuttajaa Beetelillä —

7

5:7
Aam. 6:12
te, jotka muutatte oikeuden koiruohoksi

ja vanhurskauden maahan kukistatte.

8

5:8
Job 9:9
Job 38:31
Jes. 13:10
Aam. 4:13
Aam. 9:6
Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan

ja muuttaa synkeyden aamuksi

ja pimentää päivän yöksi

ja kutsuu kokoon meren vedet

ja vuodattaa ne maan pinnalle —

Herra on hänen nimensä,

9hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen,

ja niin tulee hävitys linnoitukseen.

10He vihaavat sitä,

joka portissa oikeutta puoltaa,

ja totuuden puhuja on heille kauhistus.

11

5:11
5. Moos. 28:30,38
Aam. 9:14
Sef. 1:13
Sentähden, koska te poljette vaivaista

ja otatte häneltä viljaveroa,

niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä,

te ette niissä asu;

vaikka te istutatte ihania viinitarhoja,

te ette niistä viiniä juo.

12Sillä minä tiedän,

että teidän rikoksenne ovat monet

ja teidän syntinne raskaat:

te vainoatte vanhurskasta

ja otatte lahjuksia

ja väännätte vääräksi portissa köyhäin asian.

13

5:13
Sananl. 10:19
Sentähden ymmärtäväinen vaikenee

tänä aikana, sillä se on paha aika.

14Etsikää hyvää, älkääkä pahaa,

että te eläisitte.

Silloin Herra, Jumala Sebaot,

on oleva teidän kanssanne,

niinkuin te sanotte.

15

5:15
Ps. 34:15
Ps. 97:10
Room. 12:9
Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää

ja saattakaa oikeus voimaan portissa:

ehkäpä Herra, Jumala Sebaot,

armahtaa Joosefin jäännöstä.

16

5:16
Jer. 9:17
Sillä näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Herra:

Kaikilla toreilla on valitus,

kaikilla kaduilla sanotaan: "Voi! Voi!"

Peltomiehiä kutsutaan surun viettoon

ja itkuvirren taitajia valittajaisiin.

17

5:17
Jes. 5:19
Jer. 17:15
Jer. 30:7
Jooel 2:2,11
Sef. 1:14
Ja kaikissa viinitarhoissa on valitus,

sillä minä käyn sinun keskitsesi,

sanoo Herra.

18Voi teitä, jotka toivotte

Herran päivän tulemista.

Miksi hyväksi on teille Herran päivä?

Se on oleva pimeys, eikä valkeus —

19ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa

ja häntä kohtaisi karhu,

tahi joku tulisi kotiin

ja nojaisi kätensä seinään

ja häntä pistäisi käärme.

20Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus,

eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?

21

5:21
3. Moos. 26:31
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Jer. 7:22
Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne

enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne.

22

5:22
Sananl. 15:8
Sananl. 21:27
Sillä vaikka te tuotte minulle

polttouhreja ja ruokauhrejanne,

eivät ne minulle kelpaa,

enkä minä katso teidän yhteysuhrienne,

syöttövasikkainne, puoleen.

23Vie pois minun edestäni virttesi pauhina,

en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa.

24Mutta oikeus virratkoon kuin vesi

ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro.

25

5:25
Ap. t. 7:42
Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja

minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena,

te Israelin heimo?

26

5:26
5. Moos. 32:17
Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia

ja Kijjunin-kuvianne,

tähtijumalaanne,

sitä, jonka te olette itsellenne tehneet.

27Sentähden minä vien teidät

pakkosiirtolaisuuteen

tuolle puolelle Damaskon,

sanoo Herra.

Jumala Sebaot on hänen nimensä.

6

6 LUKU.

Kansan jumalattomuus ja sen tuomio.

61Voi suruttomia Siionissa,

huolettomia Samarian vuorella,

kansoista ensimmäisen ylimyksiä,

joiden tykö Israelin heimo tulee!

2Menkää Kalneen ja katsokaa,

sieltä kulkekaa Suureen Hamatiin

ja käykää filistealaisten Gatiin:

ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat,

onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne?

3

6:3
Hes. 12:22
Aam. 9:10
Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän,

mutta vedätte luoksenne väkivallan,

valtaistuimelle istumaan;

4jotka makaatte norsunluusohvilla

ja venytte leposijoillanne,

syötte karitsoita laumasta

ja vasikoita navetasta;

5

6:5
Jes. 5:11
jotka sepustatte lauluja harpulla säestäen

ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid;

6jotka juotte viiniä maljoista

ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä,

mutta ette murehdi Joosefin sortumista!

7Sentähden heidän nyt täytyy

mennä pakkosiirtolaisuuteen

pakkosiirtolaisten etunenässä.

Silloin lakkaavat venyjäin ilohuudot.

8

6:8
Jer. 51:14
Herra, Herra on vannonut itse kauttansa,

sanoo Herra, Jumala Sebaot:

Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus,

minä vihaan hänen palatsejansa,

ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa.

9Ja jos silloin kymmenen miestä

jää jäljelle yhteen taloon,

niin he kuolevat.

10

6:10
Aam. 8:3
Ja jos kuolleen korjaa

hänen omaisensa ja polttajansa,

viedäkseen luut pois talosta,

ja jos hän kysyy joltakin,

joka on talon perimmäisessä sopessa:

"Onko sinun tykönäsi vielä ketään?"

niin tämä vastaa: "Ei ole",

ja toinen sanoo: "Hiljaa!" —

sillä Herran nimeä ei saa mainita.

11Sillä katso, Herra antaa käskyn,

ja hän lyö suuren talon kappaleiksi

ja pienen talon pirstaleiksi.

12

6:12
Aam. 5:7
Juoksevatko hevoset kallionseinää,

kynnetäänkö sitä härjillä?

Sillä te muutatte oikeuden myrkyksi

ja vanhurskauden hedelmän koiruohoksi,

13

6:13
1. Kun. 22:11
Miika 4:13
te, jotka iloitsette LoodabaristaNimi merkitsee: ei mitään.

ja jotka sanotte:

"Emmekö omalla voimallamme

valloittaneet KarnaimiaNimi merkitsee: sarvet.?"

14

6:14
2. Kun. 14:25
Sillä katso, minä nostatan teitä vastaan,

te Israelin heimo,

sanoo Herra, Jumala Sebaot,

kansan, joka on ahdistava teitä

siitä asti, mistä mennään Hamatiin,

hamaan Pajupuroon saakka.

7

7 LUKU.

Heinäsirkat, helle ja luotilanka kansan perikadon vertauskuvina. Aamos karkoitetaan Beetelistä.

71Tämän näytti minulle Herra, Herra:

Katso, hän loi heinäsirkkoja,

kun äpäreheinä alkoi nousta;

ja katso, se oli äpäreheinä

kuninkaan niitosten jälkeen.

2Ja kun ne olivat syöneet loppuun maan kasvit,

sanoin minä: "Herra, Herra, anna anteeksi.

Kuinka voi Jaakob pysyä, sillä hän on vähäinen?"

3Niin Herra katui sitä.

"Ei se ole tapahtuva", sanoi Herra.

4Tämän näytti minulle Herra, Herra:

Katso, Herra, Herra kutsui tulen

toimittamaan tuomiota,

ja se kulutti suuren syvyyden,

ja se kulutti peltomaan.

5Niin minä sanoin: "Herra, Herra, lakkaa jo.

Kuinka voi Jaakob pysyä, sillä hän on vähäinen?"

6Niin Herra katui sitä.

"Ei sekään ole tapahtuva", sanoi Herra, Herra.

7

7:7
2. Kun. 21:13
Jes. 34:11
Tämän hän näytti minulle:

Katso, Herra seisoi pystysuoralla muurilla,

kädessänsä luotilanka.

8

7:8
Aam. 8:2
Ja Herra sanoi minulle:

"Mitä sinä näet, Aamos?"

Minä vastasin: "Luotilangan".

Ja Herra sanoi minulle:

"Katso, minä olen laskenut luotilangan

kansani Israelin keskelle.

Minä en enää mene säästäen sen ohitse,

9

7:9
2. Kun. 17:20
vaan Iisakin uhrikukkulat tulevat autioiksi

ja Israelin pyhäköt raunioiksi.

Ja minä nousen ja nostan miekan

Jerobeamin sukua vastaan."

10Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: "Aamos on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu. 11Sillä näin on Aamos sanonut:

'Jerobeam kuolee miekkaan,

ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen,

pois omasta maastansa'."

12

7:12
1. Sam. 9:9
Aam. 2:12
Ja Amasja sanoi Aamokselle: "Sinä näkijä, mene matkaasi ja pakene Juudan maahan, syö leipäsi siellä ja ennusta siellä. 13Mutta Beetelissä älä ennusta enää, sillä se on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli." 14
7:14
Aam. 1:1
Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle:

"En minä ole profeetta enkä profeetanoppilas,

vaan minä olen paimen

ja metsäviikunapuiden viljelijä.

15Ja Herra otti minut laumojeni äärestä,

ja Herra sanoi minulle:

'Mene ja ennusta minun kansaani Israelia vastaan'.

16Kuule siis nyt Herran sana:

Sinä sanot: 'Älä ennusta Israelia vastaan,

äläkä saarnaa Iisakin heimoa vastaan'.

17

7:17
2. Kun. 17:6
2. Kun. 17:18,24
Sentähden, näin sanoo Herra:

Sinun vaimosi joutuu portoksi kaupungissa,

sinun poikasi ja tyttäresi kaatuvat miekkaan,

sinun maasi jaetaan mittanuoralla,

sinä itse kuolet saastaisessa maassa,

ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen,

pois omasta maastansa."