Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Samarian ylhäisiä naisia, joita verrataan Baasanin lehmiin, on kohtaava rangaistus. Israelin jumalanpalvelus on kelvoton ja kansa parantumaton.

41Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät,

jotka olette Samarian vuorella,

jotka sorratte vaivaisia

ja runtelette köyhiä,

jotka sanotte herroillenne:

"Tuokaa meille juomista".

2

4:2
Jer. 16:16
Herra, Herra on vannonut pyhyytensä kautta:

Totisesti, katso, päivät tulevat teille,

jolloin teidät temmataan ylös koukuilla

ja viimeisetkin teistä kalaongilla.

3

4:3
Jes. 2:20
Ja muurin halkeamista te lähdette ulos,

kukin suorinta tietä,

ja teidät heitetään Harmoniin päin,

sanoo Herra.

4

4:4
Hoos. 4:15
Hoos. 12:11
Aam. 5:5
Menkää Beeteliin ja tehkää syntiä,

ja Gilgaliin ja tehkää vielä enemmän syntiä;

tuokaa aamulla teurasuhrinne,

kolmantena päivänä kymmenyksenne.

5

4:5
3. Moos. 2:11
3. Moos. 7:12
Uhratkaa hapanta kiitosuhriksi,

kuuluttakaa, julistakaa vapaaehtoisia lahjoja,

sillä niinhän te haluatte, te israelilaiset,

sanoo Herra, Herra.

6

4:6
2. Kun. 6:25
2. Kun. 8:1
Minä kyllä tein teidän hampaanne joutilaiksi

kaikissa teidän kaupungeissanne

ja tuotin leivän puutteen

kaikkiin teidän paikkakuntiinne.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

7Minä pidätin teiltä sateen,

kun vielä oli kolme kuukautta elonkorjuuseen.

Minä annoin sataa toiselle kaupungille,

mutta toiselle kaupungille en antanut sataa;

toinen pelto sai sadetta,

ja toinen, jolle ei satanut, kuivui.

8Ja niin kaksi, kolme kaupunkia

hoippui yhteen kaupunkiin vettä juomaan,

saamatta kyllikseen.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

9

4:9
Jooel 1:4
Hagg. 2:17
Minä rankaisin teitä

nokitähkillä ja viljanruosteella;

teidän monet puutarhanne, viinimäkenne,

viikunapuunne ja öljypuunne söi kalvajasirkka.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

10

4:10
2. Moos. 9:3
2. Moos. 12:29
2. Kun. 13:3,7
Minä lähetin teihin ruton niinkuin Egyptiin;

minä tapoin miekalla teidän nuoret miehenne,

ja teidän ratsunne otettiin saaliiksi;

ja minä annoin löyhkän teidän leireistänne

nousta teidän sieramiinne.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

11

4:11
1. Moos. 19:24
Jes. 13:19
Jer. 49:18
Aam. 1:1
Aam. 8:8
Sak. 3:2
Minä panin toimeen hävityksen

teidän seassanne,

niinkuin Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran,

ja te olitte kuin tulesta temmattu kekäle.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

12Sentähden minä teen sinulle, Israel, näin.

Koska minä tämän sinulle teen,

niin valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi.

13

4:13
Ps. 65:7
Ps. 104:20
Ps. 135:7
Aam. 5:8
Aam. 9:5
Miika 1:3
Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret

ja luonut tuulen,

joka ilmoittaa ihmiselle,

mikä hänen aivoituksensa on,

joka tekee aamuruskon ja pimeyden

ja joka kulkee maan kukkulain ylitse —

Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.

5

5 LUKU.

Itkuvirsi Israelista. Oikea ja väärä Herran palvelus. Tuleva Herran päivä. Pakkosiirtolaisuus.

51Kuulkaa tämä Herran sana,

itkuvirsi, jonka minä viritän teistä,

te Israelin heimo.

2Kaatunut on neitsyt Israel

eikä enää nouse;

hän viruu kaadettuna maassansa,

eikä ole, kuka hänet nostaisi.

3Sillä näin sanoo Herra, Herra:

Kaupunkiin, josta ennen lähti tuhat,

jää jäljelle sata;

ja josta lähti sata,

siihen jää kymmenen jäljelle,

Israelin heimoa.

4

5:4
Sananl. 4:4
Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle:

Etsikää minua, niin te saatte elää.

5

5:5
Hoos. 4:15
Aam. 4:4
Älkää etsikö Beeteliä,

älkää menkö Gilgaliin

älkääkä vaeltako Beersebaan.

Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen,

ja Beetel joutuu tuhon omaksi.

6Etsikää Herraa, niin te saatte elää,

ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen

ja kuluttaisi sitä

eikä olisi sammuttajaa Beetelillä —

7

5:7
Aam. 6:12
te, jotka muutatte oikeuden koiruohoksi

ja vanhurskauden maahan kukistatte.

8

5:8
Job 9:9
Job 38:31
Jes. 13:10
Aam. 4:13
Aam. 9:6
Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan

ja muuttaa synkeyden aamuksi

ja pimentää päivän yöksi

ja kutsuu kokoon meren vedet

ja vuodattaa ne maan pinnalle —

Herra on hänen nimensä,

9hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen,

ja niin tulee hävitys linnoitukseen.

10He vihaavat sitä,

joka portissa oikeutta puoltaa,

ja totuuden puhuja on heille kauhistus.

11

5:11
5. Moos. 28:30,38
Aam. 9:14
Sef. 1:13
Sentähden, koska te poljette vaivaista

ja otatte häneltä viljaveroa,

niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä,

te ette niissä asu;

vaikka te istutatte ihania viinitarhoja,

te ette niistä viiniä juo.

12Sillä minä tiedän,

että teidän rikoksenne ovat monet

ja teidän syntinne raskaat:

te vainoatte vanhurskasta

ja otatte lahjuksia

ja väännätte vääräksi portissa köyhäin asian.

13

5:13
Sananl. 10:19
Sentähden ymmärtäväinen vaikenee

tänä aikana, sillä se on paha aika.

14Etsikää hyvää, älkääkä pahaa,

että te eläisitte.

Silloin Herra, Jumala Sebaot,

on oleva teidän kanssanne,

niinkuin te sanotte.

15

5:15
Ps. 34:15
Ps. 97:10
Room. 12:9
Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää

ja saattakaa oikeus voimaan portissa:

ehkäpä Herra, Jumala Sebaot,

armahtaa Joosefin jäännöstä.

16

5:16
Jer. 9:17
Sillä näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Herra:

Kaikilla toreilla on valitus,

kaikilla kaduilla sanotaan: "Voi! Voi!"

Peltomiehiä kutsutaan surun viettoon

ja itkuvirren taitajia valittajaisiin.

17

5:17
Jes. 5:19
Jer. 17:15
Jer. 30:7
Jooel 2:2,11
Sef. 1:14
Ja kaikissa viinitarhoissa on valitus,

sillä minä käyn sinun keskitsesi,

sanoo Herra.

18Voi teitä, jotka toivotte

Herran päivän tulemista.

Miksi hyväksi on teille Herran päivä?

Se on oleva pimeys, eikä valkeus —

19ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa

ja häntä kohtaisi karhu,

tahi joku tulisi kotiin

ja nojaisi kätensä seinään

ja häntä pistäisi käärme.

20Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus,

eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?

21

5:21
3. Moos. 26:31
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Jer. 7:22
Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne

enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne.

22

5:22
Sananl. 15:8
Sananl. 21:27
Sillä vaikka te tuotte minulle

polttouhreja ja ruokauhrejanne,

eivät ne minulle kelpaa,

enkä minä katso teidän yhteysuhrienne,

syöttövasikkainne, puoleen.

23Vie pois minun edestäni virttesi pauhina,

en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa.

24Mutta oikeus virratkoon kuin vesi

ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro.

25

5:25
Ap. t. 7:42
Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja

minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena,

te Israelin heimo?

26

5:26
5. Moos. 32:17
Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia

ja Kijjunin-kuvianne,

tähtijumalaanne,

sitä, jonka te olette itsellenne tehneet.

27Sentähden minä vien teidät

pakkosiirtolaisuuteen

tuolle puolelle Damaskon,

sanoo Herra.

Jumala Sebaot on hänen nimensä.

6

6 LUKU.

Kansan jumalattomuus ja sen tuomio.

61Voi suruttomia Siionissa,

huolettomia Samarian vuorella,

kansoista ensimmäisen ylimyksiä,

joiden tykö Israelin heimo tulee!

2Menkää Kalneen ja katsokaa,

sieltä kulkekaa Suureen Hamatiin

ja käykää filistealaisten Gatiin:

ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat,

onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne?

3

6:3
Hes. 12:22
Aam. 9:10
Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän,

mutta vedätte luoksenne väkivallan,

valtaistuimelle istumaan;

4jotka makaatte norsunluusohvilla

ja venytte leposijoillanne,

syötte karitsoita laumasta

ja vasikoita navetasta;

5

6:5
Jes. 5:11
jotka sepustatte lauluja harpulla säestäen

ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid;

6jotka juotte viiniä maljoista

ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä,

mutta ette murehdi Joosefin sortumista!

7Sentähden heidän nyt täytyy

mennä pakkosiirtolaisuuteen

pakkosiirtolaisten etunenässä.

Silloin lakkaavat venyjäin ilohuudot.

8

6:8
Jer. 51:14
Herra, Herra on vannonut itse kauttansa,

sanoo Herra, Jumala Sebaot:

Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus,

minä vihaan hänen palatsejansa,

ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa.

9Ja jos silloin kymmenen miestä

jää jäljelle yhteen taloon,

niin he kuolevat.

10

6:10
Aam. 8:3
Ja jos kuolleen korjaa

hänen omaisensa ja polttajansa,

viedäkseen luut pois talosta,

ja jos hän kysyy joltakin,

joka on talon perimmäisessä sopessa:

"Onko sinun tykönäsi vielä ketään?"

niin tämä vastaa: "Ei ole",

ja toinen sanoo: "Hiljaa!" —

sillä Herran nimeä ei saa mainita.

11Sillä katso, Herra antaa käskyn,

ja hän lyö suuren talon kappaleiksi

ja pienen talon pirstaleiksi.

12

6:12
Aam. 5:7
Juoksevatko hevoset kallionseinää,

kynnetäänkö sitä härjillä?

Sillä te muutatte oikeuden myrkyksi

ja vanhurskauden hedelmän koiruohoksi,

13

6:13
1. Kun. 22:11
Miika 4:13
te, jotka iloitsette LoodabaristaNimi merkitsee: ei mitään.

ja jotka sanotte:

"Emmekö omalla voimallamme

valloittaneet KarnaimiaNimi merkitsee: sarvet.?"

14

6:14
2. Kun. 14:25
Sillä katso, minä nostatan teitä vastaan,

te Israelin heimo,

sanoo Herra, Jumala Sebaot,

kansan, joka on ahdistava teitä

siitä asti, mistä mennään Hamatiin,

hamaan Pajupuroon saakka.