Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Ennustus Mooabia, Juudaa ja Israelia vastaan.

21

2:1
Hes. 25:8
Näin sanoo Herra:

Mooabin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden

minun päätökseni on peruuttamaton.

Koska se on polttanut Edomin kuninkaan luut kalkiksi,

2

2:2
Jes. 15:1
Jer. 48:1
sentähden minä lähetän tulen Mooabia vastaan,

ja se kuluttaa Kerijotin palatsit.

Ja Mooab kuolee sodan melskeessä,

sotahuudon ja pasunan pauhinassa.

3Ja minä hävitän tuomarin sen keskeltä,

ja kaikki sen päämiehet minä tapan

yhdessä sen kanssa,

sanoo Herra.

4

2:4
Tuom. 2:11
Näin sanoo Herra:

Juudan kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden

minun päätökseni on peruuttamaton.

Koska he ovat hyljänneet Herran lain

eivätkä ole pitäneet hänen käskyjänsä,

vaan heidän valhejumalansa,

joiden perässä jo heidän isänsä kulkivat,

ovat heidät vietelleet,

5sentähden minä lähetän tulen Juudaa vastaan,

ja se kuluttaa Jerusalemin palatsit.

6

2:6
Aam. 8:6
Näin sanoo Herra:

Israelin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden

minun päätökseni on peruuttamaton.

Sillä he myyvät hurskaan rahasta

ja köyhän kenkäparista,

7

2:7
Aam. 8:4
polkevat maan tomuun vaivaisten pään

ja vääntävät mutkaiseksi nöyrien tien.

Ja poika ja isä käyvät saman naisen pariin

häväisten minun pyhän nimeni.

8

2:8
2. Moos. 22:26
5. Moos. 24:12
He loikovat pantiksi otetuilla vaatteilla

jokaisen alttarin ääressä

ja juovat sakotettujen viiniä

jumalansa huoneessa.

9

2:9
4. Moos. 21:24
5. Moos. 2:33
Joos. 24:8
Tuom. 11:23
Ja kuitenkin minä hävitin heidän edestänsä amorilaiset, jotka olivat korkeakasvuiset kuin setrit ja vahvat kuin tammet, ja minä hävitin niiden hedelmän ylhäältä ja niiden juuret alhaalta. 10
2:10
2. Moos. 12:50
2. Moos. 14:21
Ja minä johdatin teidät Egyptin maasta ja kuljetin teitä erämaassa neljäkymmentä vuotta, että saisitte ottaa omaksenne amorilaisten maan.

11Ja minä herätin teidän pojistanne profeettoja

ja nuorukaisistanne nasiireja.

Vai eikö niin ole, te israelilaiset?

sanoo Herra.

12

2:12
4. Moos. 6:2
Tuom. 13:5,14
Jes. 30:10
Jer. 11:21
Aam. 7:13
Mutta te juotitte nasiireille viiniä,

ja profeettoja te kielsitte sanoen:

"Älkää ennustako".

13Katso, minä rusennan teidät alallenne,

niinkuin täyteen kuormattu puimajyrä

rusentaa lyhteet.

14

2:14
Ps. 33:17
Ps. 147:10
Jer. 46:6
Silloin nopeakaan ei pääse pakoon,

ei väkevällä ole apua voimastaan,

eikä sankari pelasta henkeänsä;

15jousimies ei kestä paikallansa,

nopeajalkainen ei pelastu,

eikä ratsumies pelasta henkeänsä.

16Ja sankareista rohkein

pakenee alasti sinä päivänä,

sanoo Herra.

3

3 LUKU.

Profeetan täytyy puhua, koska Herra sitä vaatii. Israelin valitseminen ja rankaiseminen.

31Kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelilaiset, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta, sanoen:

2

3:2
2. Moos. 19:5
5. Moos. 4:20
Ps. 147:19
Ainoastaan teidät minä olen valinnut

kaikista maan sukukunnista;

sentähden minä kostan teille

kaikki teidän pahat tekonne.

3Kulkeeko kaksi yhdessä,

elleivät ole keskenänsä sopineet?

4Ärjyykö leijona metsässä,

ellei sillä ole raadeltavaa?

Kiljuuko nuori leijona luolastansa,

ellei se ole saalista saanut?

5Käykö lintu maassa paulaan,

ellei sen varalle ole pyydystä pantu?

Nouseeko paula maasta

saaliin siihen tarttumatta?

6

3:6
Jes. 45:7
Jer. 11:11
Valit. 3:38
Miika 1:12
Puhalletaanko pasunaan kaupungissa,

niin ettei kansa peljästy?

Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta,

jota ei Herra ole tuottanut?

7

3:7
1. Moos. 18:17
Sillä ei Herra, Herra, tee mitään

ilmoittamatta salaisuuttaan

palvelijoillensa profeetoille.

8Leijona ärjyy:

kuka ei pelkäisi?

Herra, Herra puhuu:

kuka ei ennustaisi?

9Julistakaa Asdodin palatseille

ja Egyptin maan palatseille ja sanokaa:

Kokoontukaa Samarian vuorille ja katsokaa,

mikä suuri meteli on sen keskellä

ja mikä sorto sen sisällä.

10He eivät ymmärrä tehdä sitä,

mikä oikein on, sanoo Herra;

he kokoovat väkivaltaa ja sortoa palatseihinsa.

11Sentähden, näin sanoo Herra, Herra:

Vihollinen on oleva kaikkialla maassa,

ja hän kukistaa sinun linnoituksesi,

ja sinun palatsisi ryöstetään.

12Näin sanoo Herra:

Niinkuin paimen saa pelastetuksi leijonan kidasta

pari sääriluuta tai kappaleen korvaa,

niin pelastuu israelilaisiakin,

niitä, jotka istuvat Samariassa

sohvankulmassa ja kirjosilkkisellä leposijalla.

13Kuulkaa ja todistakaa

Jaakobin heimoa vastaan,

sanoo Herra, Herra, Jumala Sebaot:

14

3:14
1. Kun. 12:33
2. Kun. 23:15
Sinä päivänä, jona minä kostan Israelille

hänen rikoksensa,

minä kostan myös Beetelin alttareille,

niin että alttarinsarvet hakataan irti

ja putoavat maahan.

15

3:15
1. Kun. 22:39
Jer. 36:22
Ja minä sorran maahan

talvihuoneen ja kesähuoneen,

ja norsunluuhuoneet kukistuvat,

ja paljoista huoneista tulee loppu,

sanoo Herra.

4

4 LUKU.

Samarian ylhäisiä naisia, joita verrataan Baasanin lehmiin, on kohtaava rangaistus. Israelin jumalanpalvelus on kelvoton ja kansa parantumaton.

41Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät,

jotka olette Samarian vuorella,

jotka sorratte vaivaisia

ja runtelette köyhiä,

jotka sanotte herroillenne:

"Tuokaa meille juomista".

2

4:2
Jer. 16:16
Herra, Herra on vannonut pyhyytensä kautta:

Totisesti, katso, päivät tulevat teille,

jolloin teidät temmataan ylös koukuilla

ja viimeisetkin teistä kalaongilla.

3

4:3
Jes. 2:20
Ja muurin halkeamista te lähdette ulos,

kukin suorinta tietä,

ja teidät heitetään Harmoniin päin,

sanoo Herra.

4

4:4
Hoos. 4:15
Hoos. 12:11
Aam. 5:5
Menkää Beeteliin ja tehkää syntiä,

ja Gilgaliin ja tehkää vielä enemmän syntiä;

tuokaa aamulla teurasuhrinne,

kolmantena päivänä kymmenyksenne.

5

4:5
3. Moos. 2:11
3. Moos. 7:12
Uhratkaa hapanta kiitosuhriksi,

kuuluttakaa, julistakaa vapaaehtoisia lahjoja,

sillä niinhän te haluatte, te israelilaiset,

sanoo Herra, Herra.

6

4:6
2. Kun. 6:25
2. Kun. 8:1
Minä kyllä tein teidän hampaanne joutilaiksi

kaikissa teidän kaupungeissanne

ja tuotin leivän puutteen

kaikkiin teidän paikkakuntiinne.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

7Minä pidätin teiltä sateen,

kun vielä oli kolme kuukautta elonkorjuuseen.

Minä annoin sataa toiselle kaupungille,

mutta toiselle kaupungille en antanut sataa;

toinen pelto sai sadetta,

ja toinen, jolle ei satanut, kuivui.

8Ja niin kaksi, kolme kaupunkia

hoippui yhteen kaupunkiin vettä juomaan,

saamatta kyllikseen.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

9

4:9
Jooel 1:4
Hagg. 2:17
Minä rankaisin teitä

nokitähkillä ja viljanruosteella;

teidän monet puutarhanne, viinimäkenne,

viikunapuunne ja öljypuunne söi kalvajasirkka.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

10

4:10
2. Moos. 9:3
2. Moos. 12:29
2. Kun. 13:3,7
Minä lähetin teihin ruton niinkuin Egyptiin;

minä tapoin miekalla teidän nuoret miehenne,

ja teidän ratsunne otettiin saaliiksi;

ja minä annoin löyhkän teidän leireistänne

nousta teidän sieramiinne.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

11

4:11
1. Moos. 19:24
Jes. 13:19
Jer. 49:18
Aam. 1:1
Aam. 8:8
Sak. 3:2
Minä panin toimeen hävityksen

teidän seassanne,

niinkuin Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran,

ja te olitte kuin tulesta temmattu kekäle.

Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,

sanoo Herra.

12Sentähden minä teen sinulle, Israel, näin.

Koska minä tämän sinulle teen,

niin valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi.

13

4:13
Ps. 65:7
Ps. 104:20
Ps. 135:7
Aam. 5:8
Aam. 9:5
Miika 1:3
Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret

ja luonut tuulen,

joka ilmoittaa ihmiselle,

mikä hänen aivoituksensa on,

joka tekee aamuruskon ja pimeyden

ja joka kulkee maan kukkulain ylitse —

Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.