Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Pyhä Henki vuodatetaan helluntaipäivänä, ja niin seurakunta syntyy 1-13; Pietari osoittaa kansanjoukolle, että profeetta Jooel on sen ennustanut 14-21, ja näyttää, että Jeesus on herätetty kuolleista ja korotettu Jumalan oikealle puolelle ja tehty Herraksi ja Kristukseksi 22-36. Noin kolmetuhatta henkeä ottaa kasteen 37-41. Ensimmäisten kristittyjen keskinäinen elämä ja seurakunnan lisääntyminen 42-47.

21

2:1
5. Moos. 16:9-12
Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2
2:2
Ap. t. 4:31
Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3
2:3
Matt. 3:11
Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4
2:4
Mark. 16:17
Ap. t. 1:5
Ap. t. 10:44-46
Ap. t. 11:15
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. 5Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. 6Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. 7Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? 8Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? 9Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja AasiassaAasia tarkoittaa Uudessa Testamentissa Vähän-Aasian läntistä osaa., 10Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, 11kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja." 12Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?" 13Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".

14Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. 15Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. 16

2:16
Jooel 2:28-32
Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:

17

2:17
Jes. 44:3
Hes. 36:26-27
'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä,

sanoo Jumala,

että minä vuodatan Henkeni

kaiken lihan päälle,

ja teidän poikanne ja tyttärenne

ennustavat,

ja nuorukaisenne näkyjä näkevät,

ja vanhuksenne unia uneksuvat.

18Ja myös palvelijaini

ja palvelijattarieni päälle

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni,

ja he ennustavat.

19Ja minä annan näkyä ihmeitä

ylhäällä taivaalla

ja merkkejä alhaalla maan päällä,

verta ja tulta ja savupatsaita.

20

2:20
Matt. 24:29
Aurinko muuttuu pimeydeksi

ja kuu vereksi,

ennenkuin Herran päivä tulee,

se suuri ja julkinen.

21

2:21
Room. 10:13
Ja on tapahtuva, että jokainen,

joka huutaa avuksi Herran nimeä,

pelastuu.'

22

2:22
Ap. t. 10:38
Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, 23
2:23
Luuk. 22:22
Ap. t. 3:18
Ap. t. 4:10,28
1. Piet. 1:20
hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. 24
2:24
Ap. t. 3:15
Room. 8:11
2. Kor. 4:14
Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. 25
2:25
Ps. 16:8-11
Sillä Daavid sanoo hänestä:

'Minä näen alati edessäni Herran,

sillä hän on minun oikealla puolellani,

etten horjahtaisi.

26Sentähden minun sydämeni iloitsee

ja kieleni riemuitsee,

ja myös minun ruumiini

on lepäävä toivossa;

27

2:27
Ap. t. 13:35
sillä sinä et hylkää minun sieluani

tuonelaan

etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.

28Sinä teet minulle tiettäviksi

elämän tiet,

sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.'

29
2:29
1. Kun. 2:10
Ap. t. 13:36
Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. 30
2:30
2. Sam. 7:12
Ps. 89:4-5
Ps. 132:11
Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, 31
2:31
Ps. 16:10
niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. 32
2:32
Ap. t. 10:40
1. Kor. 15:15
Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. 33
2:33
Joh. 14:26
Joh. 15:26
Joh. 16:7
Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. 34
2:34
Ps. 110:1
Matt. 22:44
1. Kor. 15:25
Hebr. 1:13
Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse:

'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu minun oikealle puolelleni,

35kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi astinlaudaksi.'

36
2:36
Ap. t. 5:30-31
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

37

2:37
Hebr. 4:12
Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" 38
2:38
Matt. 3:2
Luuk. 24:47
Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39
2:39
Jes. 57:19
Joh. 10:16
Ef. 2:13
Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." 40
2:40
5. Moos. 32:5
Fil. 2:15
Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta". 41Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

42Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. 43Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. 44

2:44
Ap. t. 4:32,34
Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, 45
2:45
Luuk. 12:33
ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47
2:47
Ap. t. 11:21,24
kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

3

3 LUKU.

Pietari, mennessään Johanneksen kanssa pyhäkköön, parantaa ramman 1-8, mitä kansa ihmettelee 9-11; hän osoittaa sen ihmeen tapahtuneen kaikkien profeettain ennustaman Kristuksen voimasta ja kehoittaa parannukseen, että saisivat syntinsä anteeksi ja sen siunauksen, jonka Kristus tulemuksessaan on antava 12-26.

31Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. 2

3:2
Joh. 9:8
Ap. t. 14:8
Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. 3Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. 4Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin". 5Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. 6Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." 7Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, 8ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.

9Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa; 10ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. 11

3:11
1. Kun. 6:3
Joh. 10:23
Ap. t. 5:12
Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään.

12Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. 13

3:13
2. Moos. 3:6
Luuk. 23:16,20
Joh. 19:12
Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. 14
3:14
Matt. 27:20
Mark. 15:11
Luuk. 23:18
Joh. 18:40
Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, 15
3:15
Ap. t. 2:23-24
1. Kor. 2:8
Ef. 1:20
mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. 16
3:16
Luuk. 17:19
Ap. t. 4:10
Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. 17
3:17
Luuk. 23:34
Ap. t. 13:27
1. Kor. 2:8
1. Tim. 1:13
Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. 18
3:18
Ps. 22:1-22
Jes. 53:5-12
Luuk. 24:27,44
1. Piet. 1:10-11
Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. 19
3:19
Ap. t. 2:38
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, 20että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. 21
3:21
Matt. 17:11
Mark. 9:12
Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. 22
3:22
5. Moos. 18:15
5. Moos. 18:18-19
Ap. t. 7:37
Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. 23Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' 24Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. 25
3:25
1. Moos. 12:3
1. Moos. 18:18
1. Moos. 22:18
1. Moos. 26:4
1. Moos. 28:14
Gal. 3:8
Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. 26
3:26
Ap. t. 13:32-33
Ap. t. 13:46
Ap. t. 17:30
Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

4

4 LUKU.

Pietari ja Johannes vangitaan; useat uskovat 1-4. Pietari todistaa myöskin neuvostolle ramman parantuneen Jeesuksen nimen kautta ja pelastuksen olevan yksin Jeesuksessa 5-12. Heitä uhataan, mutta heidät päästetään irti 13-22; tultuaan uskonveljiensä luo he yhdessä rukoilevat, tulevat täytetyiksi Pyhällä Hengellä ja puhuvat rohkeasti Jumalan sanaa 23-31. Ensimmäiset kristityt pitävät omaisuuttansa yhteisenä 32-37.

41Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, 2

4:2
Matt. 22:23
Ap. t. 23:8
närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. 3Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo. 4Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.

5Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, 6

4:6
Luuk. 3:2
Joh. 18:13
niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. 7
4:7
Matt. 21:23
Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?" 8
4:8
Matt. 10:20
Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! 9Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, 10
4:10
Ap. t. 3:16
niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. 11
4:11
Ps. 118:22
Jes. 28:16
Matt. 21:42
Mark. 12:10
Luuk. 20:17
Room. 9:33
1. Piet. 2:6
Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. 12
4:12
Matt. 1:21
Ap. t. 10:43
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

13Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. 14Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään vastaansanoa, 15vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa 16

4:16
Joh. 11:47
ja sanoivat: "Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. 17Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle." 18
4:18
Ap. t. 5:28,40
Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. 19
4:19
Ap. t. 5:29
Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; 20mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet". 21Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli. 22Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut.

23Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. 24

4:24
2. Moos. 20:11
Jes. 37:16
Jer. 32:17
Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on! 25
4:25
Ps. 2:1-2
Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut:

'Miksi pakanat pauhaavat

ja kansat turhia ajattelevat?

26Maan kuninkaat nousevat,

ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen

Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.'

27
4:27
Luuk. 23:12
Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, 28
4:28
Ap. t. 2:23
tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi. 29
4:29
Luuk. 21:15
Ef. 6:19
Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; 30ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." 31
4:31
Ap. t. 2:2
Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

32

4:32
Ap. t. 2:44
1. Piet. 3:8
Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. 33
4:33
Ap. t. 1:22
Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. 34
4:34
Ap. t. 2:44-45
Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan 35
4:35
Jes. 58:7
ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. 36Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi — se on käännettynä: kehoittaja — leeviläinen, syntyisin Kyprosta, 37myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen.