Raamattu 1933/-38 (KR38)
13

13 LUKU.

Barnabas ja Saulus, eli Paavali, lähtevät Antiokiasta ensimmäiselle lähetysmatkalle 1-3, saarnaavat Salamiissa ja Pafossa, jossa käskynhaltija Sergius kääntyy ja väärä profeetta Barjeesus saa rangaistuksen 4-12. He saapuvat Pergeen, jossa Markus eroaa heistä; Paavali julistaa evankeliumia Pisidian Antiokiassa 13-41. Kun juutalaiset hylkäävät evankeliumin, julistavat apostolit kääntyvänsä pakanain puoleen 42-50; he menevät Ikonioniin 51, 52.

131

13:1
Ap. t. 11:27
Room. 16:21
Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus. 2
13:2
Ap. t. 9:15
Room. 1:1
Gal. 1:15
Ef. 3:8
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut". 3
13:3
Ap. t. 6:6
Ap. t. 14:23
Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.

4Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. 5

13:5
Ap. t. 12:12,25
Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagoogissa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes, palvelijana. 6Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus. 7Hän oleskeli käskynhaltijan, Sergius Pauluksen, luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. 8Mutta Elymas, noita — sillä niin tulkitaan hänen nimensä — vastusti heitä, koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. 9Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa häneen 10
13:10
1. Joh. 3:8
ja sanoi: "Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä? 11Ja nyt, katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti." Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. 12Kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi, ihmetellen Herran oppia.

13

13:13
Ap. t. 15:38
Ja kun Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafosta, tulivat he Pamfylian Pergeen; siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. 14Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan; ja he menivät synagoogaan sapatinpäivänä ja istuutuivat. 15
13:15
Luuk. 4:16-17
Ja sittenkuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa". 16Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa! 17
13:17
2. Moos. 6:6
2. Moos. 12:37,41
2. Moos. 13:3
2. Moos. 13:14,16
Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan, heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa, ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella, 18
13:18
2. Moos. 16:8
4. Moos. 14:34
Ps. 95:10
ja hän kärsi heidän tapojansa noin neljäkymmentä vuotta erämaassa 19
13:19
5. Moos. 7:1
Joos. 14:1-2
Ps. 78:55
ja hävitti seitsemän kansaa Kanaanin maasta ja jakoi niiden maan heille perinnöksi. 20
13:20
Tuom. 2:16,18
Tuom. 3:9
1. Sam. 3:20
1. Sam. 7:15
Näin kului noin neljäsataa viisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samueliin saakka. 21
13:21
1. Sam. 8:5
1. Sam. 9:16
1. Sam. 10:21
Hoos. 13:11
Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi. 22
13:22
1. Sam. 13:14
1. Sam. 15:26,28
1. Sam. 16:13
2. Sam. 2:4
2. Sam. 5:3
Ps. 89:20-21
Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni'. 23
13:23
2. Sam. 7:12
Ps. 132:11
Jes. 11:1
Jer. 23:5
Hes. 34:23
Matt. 1:6-21
Luuk. 1:27,32
Ap. t. 2:30
Room. 1:3
Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi, 24
13:24
Mal. 3:1
Matt. 3:1-2
Mark. 1:2,4
Luuk. 3:3
Joh. 1:23
Ap. t. 19:4
sittenkuin Johannes ennen hänen tuloansa oli saarnannut parannuksen kastetta kaikelle Israelin kansalle. 25
13:25
Matt. 3:11
Mark. 1:7
Luuk. 3:16
Joh. 1:20
Joh. 1:26-27
Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä, sanoi hän: 'En minä ole se, joksi minua luulette; mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka kenkiä minä en ole arvollinen jaloista riisumaan'. 26
13:26
Matt. 10:6
Ap. t. 3:26
Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. 27
13:27
Joh. 16:3
Ap. t. 3:17
1. Kor. 2:8
Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan; 28
13:28
Matt. 27:20
Mark. 15:11
Luuk. 23:18
Joh. 19:6
Ap. t. 3:13-14
ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin. 29
13:29
Matt. 27:59
Mark. 15:46
Luuk. 23:53
Joh. 19:38
Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan. 30
13:30
Matt. 28:6
Ap. t. 2:24
Ap. t. 3:15,26
Ap. t. 5:30
Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. 31
13:31
Matt. 28:9,16
Mark. 16:6-14
Luuk. 24:3,36
Joh. 20:19
Joh. 21:1
Ap. t. 1:3
Ap. t. 2:32
Ap. t. 3:15
1. Kor. 15:5-7
Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä. 32
13:32
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 26:4
5. Moos. 18:15,18
Jes. 4:2
Jes. 7:14
Jes. 9:5
Jer. 23:5
Jer. 33:14-15
Hes. 34:23
Hes. 37:24
Dan. 9:24-25
Ap. t. 26:6
Room. 4:13
Gal. 3:16
Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen, 33
13:33
Ps. 2:7
Hebr. 5:5
niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu:

'Sinä olet minun Poikani,

tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt'.

34
13:34
Jes. 55:3
Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot'. 35
13:35
Ps. 16:10
Ap. t. 2:27,31
Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta'. 36
13:36
1. Kun. 2:10
Ap. t. 2:29
Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden. 37Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. 38
13:38
Luuk. 24:47
Ap. t. 10:43
1. Joh. 2:12
Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus 39
13:39
Jes. 53:11
Hab. 2:4
Room. 3:24-28
Room. 8:3
Room. 10:4
Gal. 2:16
Hebr. 7:19
ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. 40Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa:

41

13:41
Hab. 1:5
'Katsokaa, te halveksijat,

ja ihmetelkää ja hukkukaa;

sillä minä teen teidän päivinänne teon,

teon, jota ette uskoisi,

jos joku sen kertoisi teille'."

42Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina. 43

13:43
Ap. t. 11:23
Ap. t. 14:22
Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. 44Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. 45
13:45
Ap. t. 5:17
Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. 46
13:46
5. Moos. 32:21
Jes. 55:5
Matt. 8:11
Matt. 10:6
Matt. 21:43
Ap. t. 3:26
Ap. t. 18:6
Ap. t. 28:28
Room. 1:16
Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. 47
13:47
Jes. 42:6
Jes. 49:6
Luuk. 2:31-32
Sillä näin on Herra meitä käskenyt:

'Minä olen pannut sinut

pakanain valkeudeksi,

että sinä olisit pelastukseksi

maan ääriin asti'."

48
13:48
Room. 8:29-30
Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. 49Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. 50
13:50
2. Tim. 3:11
Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa.

51

13:51
Matt. 10:14
Mark. 6:11
Luuk. 9:5
Ap. t. 18:6
Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. 52
13:52
Ef. 5:18
Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.

14

14 LUKU.

Paavali ja Barnabas saarnaavat Ikonionissa 1-4 ja pakenevat Lystraan 5-7; siellä Paavali parantaa ramman, josta syystä kansa ensin pitää heitä jumalina 8-18, mutta sinne saapuneiden juutalaisten yllytyksestä Paavalia sitten kivitetään; apostolit menevät Derbeen 19, 20; sieltä he palaavat samaa tietä mainittujen kaupunkien kautta, asettaen vanhimmat kuhunkin seurakuntaan, ja purjehtivat Attaliasta Syyrian Antiokiaan takaisin 21-28.

141

14:1
Ap. t. 11:21
Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagoogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. 2Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain mieltä veljiä vastaan. 3
14:3
Mark. 16:20
Ap. t. 19:11
Hebr. 2:4
Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. 4Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella.

5

14:5
2. Tim. 3:11
Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, 6
14:6
Matt. 10:23
ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen, ja niiden ympäristöön. 7Ja siellä he julistivat evankeliumia.

8

14:8
Ap. t. 3:2
Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. 9
14:9
Matt. 9:28
Hän kuunteli Paavalin puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, 10
14:10
Jes. 35:6
sanoi hän suurella äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi". Ja hän kavahti ylös ja käveli. 11
14:11
Ap. t. 28:6
Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaoniankielellä: "Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme". 12Ja he sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. 13Ja kaupungin edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. 14Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat 15
14:15
1. Moos. 1:1
Ps. 124:8
Ps. 146:6
Ap. t. 10:26
1. Tess. 1:9
Ilm. 14:7
ja sanoivat: "Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. 16
14:16
Ps. 81:13
Ap. t. 17:30
Menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä; 17
14:17
Ps. 65:10-12
Ps. 104:27-28
Jer. 5:24
Matt. 5:45
Room. 1:20
ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla." 18Näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille.

19

14:19
2. Kor. 11:25
2. Tim. 3:11
Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi. 20Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen.

21Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan 22

14:22
Matt. 10:38
Matt. 16:24
Ap. t. 11:23
Ap. t. 13:43
Room. 8:17
1. Tess. 3:3
2. Tim. 3:12
ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan". 23
14:23
Ap. t. 1:23
Ap. t. 6:6
Ap. t. 13:3
Tiit. 1:5
Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.

24Ja he kulkivat läpi Pisidian ja tulivat Pamfyliaan; 25ja julistettuaan sanaa Pergessä he menivät Attaliaan. 26

14:26
Ap. t. 13:2-3
Ap. t. 13:13-14
Ja sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. 27
14:27
Ap. t. 15:4,12
Ap. t. 21:19
1. Kor. 16:9
2. Kor. 2:12
Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven. 28
14:28
Ap. t. 15:35
Ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä.

15

15 LUKU.

Ympärileikkauksen tarpeellisuudesta syntyy Antiokiassa riita 1, 2; sen johdosta Paavali ja Barnabas lähetetään Jerusalemiin, jossa muutamat vaativat pakanakristittyjen velvoittamista noudattamaan Mooseksen lakia 3-5, mutta kokoontuneet apostolit ja vanhimmat päättävät, että heidän päälleen ei ole pantava sietämätöntä iestä, vaan että heidän on karttaminen epäjumalista tulevaa saastutusta, haureutta, lihaa, josta verta ei ole laskettu, ja verta 6-21. Tämänmukainen päätös lähetetään Paavalin ja Barnabaan mukana Antiokian veljille 22-29, jotka siitä iloitsevat 30-35. Barnabas eroaa Paavalista ja menee Markuksen kanssa Kyproon; Paavali lähtee Silaan kanssa toiselle lähetysmatkalleen 36-41.

151

15:1
1. Moos. 17:10,14
3. Moos. 12:3
Gal. 5:2
Fil. 3:2-3
Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua". 2
15:2
Gal. 2:1-2
Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin.

3Niin seurakunta varusti heidät matkalle, ja he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. 4

15:4
Ap. t. 14:27
Ap. t. 21:19
Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan; ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria. 5Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".

6Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. 7

15:7
Ap. t. 10:9-44
Ap. t. 11:1-2
Ap. t. 11:12
Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. 8
15:8
1. Aik. 28:9
Ps. 7:10
Ps. 139:1-2
Jer. 11:20
Ap. t. 1:24
Ap. t. 10:44-47
Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin, 9
15:9
Ap. t. 10:34-35
Room. 10:4
eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. 10
15:10
Matt. 11:30
Matt. 23:4
Luuk. 11:46
Gal. 3:10
Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? 11
15:11
Room. 3:24
Gal. 2:16
Ef. 2:4-5
Ef. 2:8
Tiit. 3:4-5
Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin." 12
15:12
Ap. t. 11:18
Ap. t. 14:27
Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa. 13
15:13
Gal. 2:9
Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua! 14Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. 15Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:

16'Sen jälkeen minä palajan

ja pystytän jälleen

Daavidin sortuneen majan;

minä korjaan sen repeämät

ja nostan sen jälleen pystyyn,

17

15:17
Aam. 9:11-12
että jäljelle jääneet ihmiset

etsisivät Herraa,

ynnä kaikki pakanat,

jotka ovat minun nimiini otetut,

sanoo Herra, joka tämän tekee,

18

15:18
Jes. 45:21
mikä on ollut tunnettua

hamasta ikiajoista'.

19Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, 20
15:20
1. Moos. 9:4
2. Moos. 20:3-5
2. Moos. 23:13
3. Moos. 3:17
3. Moos. 17:10-14
4. Moos. 25:1-2
5. Moos. 12:16
5. Moos. 12:23-25
1. Kor. 6:9,18
1. Kor. 8:1,10
1. Kor. 10:14,20
Gal. 5:19
Kol. 3:5
1. Tess. 4:3
vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. 21
15:21
Ap. t. 13:14-15
Ap. t. 13:27
Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."

22Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana, nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljien joukossa; 23ja kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen: "Me apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille, pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen. 24

15:24
Gal. 2:4
1. Joh. 2:19
Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin, 25niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät teidän tykönne rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa, 26jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. 27Me lähetämme siis Juudaan ja Silaan, jotka myös suusanalla ilmoittavat teille saman. 28Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: 29
15:29
Ap. t. 16:4
Ap. t. 21:25
Ilm. 2:14,20
että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"

30Niin heidät lähetettiin matkalle, ja he tulivat Antiokiaan; siellä he kutsuivat koolle seurakunnan ja antoivat heille kirjeen. 31

15:31
Ap. t. 13:48
Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. 32Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat heitä. 33Ja heidän viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tykö, jotka olivat heidät lähettäneet. 35Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen useiden muidenkin kanssa Herran sanaa.

36Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnabaalle: "Lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on". 37

15:37
Ap. t. 12:12,25
Ap. t. 13:5,13
Kol. 4:10
2. Tim. 4:11
Filem. 1:24
Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. 38
15:38
Ap. t. 13:13
Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. 39Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon. 40Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja hän lähti matkalle. 41Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia.