Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Paavali toivottaa tessalonikalaisille armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää Jumalaa heidän uskonsa ja rakkautensa kasvamisesta kaikissa heidän ahdistuksissaan, lohduttaa heitä viittaamalla Jumalan vanhurskaaseen tuomioon Kristuksen tulemisessa 3-10 ja rukoilee, että Jeesuksen nimi edelleenkin heissä kirkastuisi 11, 12.

11

1:1
1. Tess. 1:1
Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. 2
1:2
Room. 1:7
Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

3

1:3
Luuk. 17:5
Ef. 1:16
Fil. 1:3
Kol. 1:3
1. Tess. 1:2
2. Tess. 2:13
Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, 4
1:4
2. Kor. 7:4,14
2. Kor. 9:2
1. Tess. 2:14,19
niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä 5
1:5
Matt. 5:11-12
Fil. 1:28
ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, 6
1:6
Jer. 51:24
Sak. 2:8
koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, 7
1:7
1. Tess. 3:13
1. Tess. 4:16
1. Piet. 4:13
ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8
1:8
Jes. 66:15-16
Room. 2:8
2. Piet. 3:7
tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9
1:9
Jes. 2:19
Matt. 25:41
Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10
1:10
Jes. 49:3
Ap. t. 1:11
Kol. 3:4
1. Tess. 1:10
Ilm. 1:7
kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

11

1:11
Fil. 2:13
1. Tess. 2:12
Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, 12
1:12
Mal. 1:11
Joh. 17:10
että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.