Raamattu 1933/-38 (KR38)
23

23 LUKU.

Daavidin viimeiset sanat. Daavidin sankarit.

231Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat:

Näin puhuu Daavid, Iisain poika,

näin puhuu korkealle korotettu mies,

Jaakobin Jumalan voideltu,

ihana Israelin ylistysvirsissä:

2

23:2
Matt. 22:43
Ap. t. 1:16
"Herran Henki on puhunut minulle,

ja hänen sanansa on minun kielelläni;

3

23:3
Ps. 72:1
Jes. 11:2
Jer. 23:5
Jer. 33:15
Israelin Jumala on sanonut,

Israelin kallio on puhunut minulle:

'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti,

joka hallitsee Jumalan pelossa,

4

23:4
Job 22:28
Ps. 72:6
Ps. 97:11
hän on niinkuin huomenhohde

auringon noustessa pilvettömänä aamuna,

kun maa kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen'.

5

23:5
2. Sam. 7:12
Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä?

Sillä hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton,

kaikin puolin taatun ja vakaan.

Hän antaa versoa minulle kaiken autuuden

ja kaiken ilon.

6Mutta kaikki kelvottomat ovat

niinkuin poisviskatut orjantappurat,

joihin ei käsin tartuta.

7Ja jos jonkun on koskettava niihin,

varustautuu hän raudalla ja keihäänvarrella;

sitten ne tulella poltetaan, siinä missä ovat."

8

23:8
1. Aik. 11:10
Nämä ovat Daavidin sankarien nimet:

Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien päällikkö, hän, joka heilutti keihästäänv. 8 sanat: joka heilutti keihästään 1. Aik. 11:11 mukaan. kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa.

9

23:9
1. Aik. 27:4
Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, 10mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä; väki kääntyi vain hänen jälkeensä ryöstämään.

11Hänen jälkeensä Samma, Aagen poika, hararilainen. Kerran olivat filistealaiset kokoontuneet yhteen joukkoon, ja siellä oli peltopalsta, kokonaan hernettä kasvamassa. Ja väki pakeni filistealaisia, 12mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastetuksi ja voitti filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton.

13

23:13
1. Sam. 22:1
2. Sam. 5:18
Kerran lähti kolme niistä kolmestakymmenestä päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adullamin luolalle. Ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. 14Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Beetlehemissä. 15Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi: "Jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Beetlehemin kaivosta, joka on portin edustalla!" 16Silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Beetlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle 17ja sanoi: "Pois se! Herra varjelkoon minut sitä tekemästä. Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla." Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa.

18Abisai, Jooabin veli, Serujan poika, oli niiden kolmen päällikkö; hän heilutti keihästään kolmensadan kaatuneen yli. Ja hän oli kuulu niiden kolmen joukossa. 19Hän oli arvossa pidetty niiden kolmen joukossa ja oli heidän päämiehensä, mutta ei hän vetänyt vertoja niille kolmelle.

20Benaja, Joojadan poika, joka oli urhoollisen ja suurista teoistaan kuuluisan miehen poika, oli kotoisin Kabseelista. Hän surmasi ne kaksi mooabilaista sankaria, ja hän laskeutui alas ja tappoi lumituiskun aikana leijonan kaivoon. 21Myöskin surmasi hän egyptiläisen miehen, sen uhkean miehen. Egyptiläisellä oli keihäs kädessä, mutta hän meni häntä vastaan ainoastaan sauva kädessä. Ja hän tempasi keihään egyptiläisen kädestä ja tappoi hänet hänen omalla keihäällään. 22Tällaisia teki Benaja, Joojadan poika. Ja hän oli kuulu niiden kolmen urhon joukossa. 23Hän oli arvossa pidetty niiden kolmenkymmenen joukossa, mutta ei hän vetänyt vertoja niille kolmelle. Ja Daavid asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi.

24

23:24
1. Aik. 27:7
Niiden kolmenkymmenen joukossa oli Asael, Jooabin veli; Elhanan, Doodon poika, Beetlehemistä; 25harodilainen Samma; harodilainen Elika; 26
23:26
1. Aik. 27:9
pleettiläinen Heles; tekoalainen Iira, Ikkeksen poika; 27anatotilainen Abieser; huusalainen Mebunnai; 28
23:28
1. Aik. 27:13
ahohilainen Salmon; netofalainen Maharai; 29netofalainen Heeleb, Baanan poika; Ittai, Riibain poika, benjaminilaisten Gibeasta; 30
23:30
1. Aik. 27:14
piratonilainen Benaja; Hiddai Nahale-Gaasista; 31arabalainen Abi-Albon; barhumilainen Asmavet; 32saalbonilainen Eljahba; Bene-Jaasen; Joonatan; 33hararilainen Samma; ararilainen Ahiam, Sararin poika; 34
23:34
2. Sam. 15:12
Elifelet, Ahasbain poika, joka oli erään maakatilaisen poika; giilolainen Eliam, Ahitofelin poika; 35karmelilainen Hesrai; arabilainen Paarai; 36Jigal, Naatanin poika, Soobasta; gaadilainen Vaani; 37ammonilainen Selek; beerotilainen Naharai, Jooabin, Serujan pojan, aseenkantaja; 38jeteriläinen Iira; jeteriläinen Gaareb; 39
23:39
2. Sam. 11:3,6
heettiläinen Uuria. Kaikkiaan kolmekymmentä seitsemän.