Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Vastakin on oleva valheenopettajia, jotka viettelevät monta 1-3, mutta saavat tuomionsa samoinkuin syntiä tehneet enkelit, Nooan aikuinen maailma ja Sodoman ja Gomorran kaupungit 4-10; he ovat itserakkaita, hekumallisia ja ahneita 10-16, turmeluksen orjia, jotka syntiin viekoittelevat eksytyksistä jo päässeitä 17-22.

21

2:1
5. Moos. 13:2-6
Matt. 24:11
Ap. t. 20:29
1. Kor. 11:19
1. Tim. 4:1-2
2. Tim. 3:1-2
1. Joh. 2:22
1. Joh. 4:1
2. Joh. 1:7
Juud. 1:4,18
Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. 2
2:2
2. Tim. 4:3
Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; 3
2:3
5. Moos. 32:35
1. Tess. 2:5
ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

4

2:4
Juud. 1:6
Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. 5
2:5
1. Moos. 7:6-7
1. Moos. 8:1
1. Piet. 3:20
Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. 6
2:6
1. Moos. 19:24-25
Jes. 13:19
Juud. 1:7
Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 7
2:7
1. Moos. 19:16
Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; 8
2:8
Ps. 119:158
Hes. 9:4
sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. 9
2:9
1. Kor. 10:13
Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, 10
2:10
Juud. 1:4,7
ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden.

Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, 11

2:11
Sak. 3:1-2
Juud. 1:9-10
vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. 12Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, 13
2:13
Juud. 1:12
saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; 14heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. 15
2:15
4. Moos. 22:2
4. Moos. 22:7-8
4. Moos. 31:16
Juud. 1:11
He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, 16
2:16
4. Moos. 22:23,28
mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden.

17

2:17
Sananl. 25:14
Juud. 1:12-13
Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. 18
2:18
Juud. 1:16
Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, 19
2:19
Joh. 8:34
Room. 6:16
ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. 20
2:20
Matt. 12:45
Hebr. 6:4-5
1. Joh. 2:16
Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. 21
2:21
Luuk. 12:47-48
Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. 22
2:22
Sananl. 26:11
Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa".

3

3 LUKU.

Viimeisinä päivinä nousee ennustusten mukaan pilkkaajia, jotka kaiken ennallaan pysymisestä päättävät, ettei maailman loppua tulekaan 1-4; mutta niinkuin vedenpaisumus äkisti hukutti maan, niin on koko maailmakin äkkiä tulessa hajoava 5-10. Odottaessaan uusia taivaita ja uutta maata tulee kristittyjen pyrkiä olemaan nuhteettomia ja olla varuillaan viettelyksiä vastaan sekä kasvaa Kristuksen armossa ja tuntemisessa 11-18.

31

3:1
2. Piet. 1:13
Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, 2
3:2
2. Piet. 1:19
Juud. 1:17
että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. 3
3:3
1. Tim. 4:1-2
2. Tim. 3:1-2
Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan 4
3:4
Jes. 5:19
Jer. 17:15
Hes. 12:22
ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."

5

3:5
1. Moos. 1:1,6
Ps. 24:2
Ps. 136:6
Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta 6
3:6
1. Moos. 7:17,21
Matt. 24:38-39
2. Piet. 2:5
ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. 7
3:7
Ps. 102:27
Jes. 51:6
2. Tess. 1:7-8
Hebr. 1:11
Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. 8
3:8
Ps. 90:4
Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". 9
3:9
Jes. 30:18
Hes. 18:23,32
Hab. 2:3
Room. 2:4
1. Tim. 2:4
Hebr. 10:37
1. Piet. 3:20
Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 10
3:10
Ps. 102:27
Matt. 24:35,43
1. Tess. 5:2-3
Ilm. 20:11
Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11

3:11
Luuk. 21:36
Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, 12
3:12
Ps. 50:3
Luuk. 12:36
Tiit. 2:13
teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! 13
3:13
Jes. 65:17
Jes. 66:22
Ilm. 21:1
Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. 14
3:14
1. Kor. 1:7-8
Fil. 1:10
1. Tess. 3:13
1. Tess. 5:23
Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; 15
3:15
Room. 2:4
ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; 16niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. 17
3:17
Mark. 13:5,23
Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, 18
3:18
Kol. 1:10
ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.