Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Paavali kehoittaa puhdistautumaan kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta 1, sanoo iloitsevansa siitä, että hänen edellinen kirjeensä oli saanut aikaan korinttolaisissa Jumalan mielen mukaista murhetta 2-12, ja myös siitä, että Tiitus heidän parissaan oli saanut iloa ja virvoitusta 13-16.

71

7:1
1. Tim. 4:8
Hebr. 10:22
1. Piet. 1:15
1. Piet. 2:1
1. Joh. 3:3
Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.

2

7:2
1. Sam. 12:3-4
Ap. t. 20:33
2. Kor. 6:12
2. Kor. 12:15,17
Antakaa meille tilaa sydämessänne. Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole olleet kenellekään turmioksi, emme kenellekään vahinkoa tuottaneet. 3
7:3
2. Kor. 6:11-13
En sano tätä tuomitakseni teitä, sillä olenhan jo sanonut, että te olette meidän sydämessämme, yhdessä kuollaksemme ja yhdessä elääksemme. 4
7:4
Matt. 5:12
Ap. t. 5:41
Fil. 2:17
Kol. 1:24
Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä; olen täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme.

5

7:5
5. Moos. 32:25
Ap. t. 16:19,23
Ap. t. 20:1-2
2. Kor. 2:13
Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. 6
7:6
Ps. 113:6
Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, 7eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. 8
7:8
2. Kor. 2:4
Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä — kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä — 9nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi; sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. 10
7:10
2. Sam. 12:13
Ps. 51:2-3
Sananl. 17:22
Matt. 5:4
Matt. 26:75
Matt. 27:3-5
Luuk. 18:13
Luuk. 23:41-42
Hebr. 12:17
Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. 11Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. 12
7:12
1. Kor. 5:1-2
Vaikka minä siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen enkä vääryyttä kärsineen vuoksi, vaan sentähden, että teidän intonne meidän hyväksemme tulisi julki teidän keskuudessanne Jumalan edessä.

13Sentähden me olemme nyt lohdutetut. Mutta tämän lohdutuksemme ohessa on meitä vielä paljoa enemmän ilahuttanut Tiituksen ilo, sillä hänen henkensä on saanut virvoitusta teiltä kaikilta. 14

7:14
2. Tess. 1:4
Sillä jos olenkin jossakin kohden teitä hänelle kehunut, en ole joutunut häpeään, vaan niinkuin kaikki, mitä olemme teille puhuneet, on totta, niin on myös se, mistä olemme teitä Tiitukselle kehuneet, osoittautunut todeksi. 15
7:15
2. Kor. 2:9
Ja hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkien teidän kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan. 16
7:16
2. Tess. 3:4
Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä.

8

8 LUKU.

Niinkuin Makedonian seurakunnat ovat koonneet runsaan avustuksen Jerusalemin köyhille 1-6, niin tulee korinttolaistenkin antaa auliisti apua; sillä rikastuttaakseen heitä Kristus tuli köyhäksi 7-15. Paavali kehoittaa heitä rakkaudella vastaanottamaan tätä avustusta harrastavan Tiituksen ja ne kaksi veljeä, jotka hän nyt lähettää heidän tykönsä 16-24.

81

8:1
Room. 15:26
Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: 2
8:2
Mark. 12:44
Room. 12:8
2. Kor. 7:4,13
Gal. 2:10
Fil. 4:15
että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. 3Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, 4
8:4
Ap. t. 11:29
Room. 15:26
1. Kor. 16:1-2
2. Kor. 9:1
paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen; 5eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta, 6niin että me kehoitimme Tiitusta, niinkuin hän jo oli alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkaudentyön.

7

8:7
1. Kor. 1:5
1. Kor. 16:1-2
2. Kor. 9:8
Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä. 8
8:8
1. Kor. 7:6
En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. 9
8:9
Matt. 8:20
Luuk. 9:58
Fil. 2:6-7
Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. 10
8:10
Sananl. 3:27
Sananl. 19:17
Matt. 10:42
1. Kor. 7:25
2. Kor. 9:2
Minä annan vain neuvon tässä asiassa; sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. 11
8:11
2. Kor. 9:2
Fil. 2:13
Täyttäkää nyt siis tekonne, niin että, yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte, varojenne mukaan. 12
8:12
Sananl. 3:28
Mark. 12:43
Luuk. 21:3
2. Kor. 9:7
1. Piet. 4:10
Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole. 13
8:13
Ap. t. 4:34
Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, 14
8:14
2. Kor. 9:12
että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, 15
8:15
2. Moos. 16:18
niinkuin kirjoitettu on: "Joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut".

16Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne! 17Sillä hän otti varteen minun kehoitukseni, innostuipa niinkin, että lähtee omasta halustaan teidän tykönne. 18

8:18
2. Kor. 12:18
Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa 19
8:19
Ap. t. 11:30
1. Kor. 16:3-4
Gal. 2:10
ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi myös ovat valinneet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja oman alttiutemme osoitukseksi. 20
8:20
2. Kor. 6:3
Näin me teemme, ettei kukaan pääsisi moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitettavanamme. 21
8:21
Sananl. 3:4
Ap. t. 24:16
Room. 12:17
Fil. 4:8
1. Piet. 2:12
Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. 22Ja näiden kanssa me lähetämme vielä erään veljemme, jonka intoa usein ja monessa asiassa olemme koetelleet ja joka nyt on entistä paljon innokkaampi, koska hänellä on niin suuri luottamus teihin. 23Jos siis on puhe Tiituksesta, niin hän on minun toverini ja työkumppanini teidän hyväksenne; meidän veljemme taas ovat seurakuntien lähettiläitä, ovat Kristuksen kunnia. 24
8:24
2. Kor. 7:14
Kun te siis osoitatte heille rakkauttanne ja näytätte todeksi sen, mistä me olemme teitä kehuneet, niin teette sen seurakuntien edessä.

9

9 LUKU.

Paavali sanoo kyllä tuntevansa korinttolaisten alttiuden 1, 2, mutta lähettää kuitenkin edellisessä luvussa mainitut veljet heidän tykönsä, että avustus olisi valmiina, kun hän itse tulee 3-5; hän kehoittaa auttamaan ilomielin ja antamaan runsaasti 6, 7, johon Jumalan siunaus on tekevä heidät kykeneviksi; silloin avunsaajat ylistävät Jumalaa siitä, että korinttolaisten taattu mieli tulee avustuksessa näkyviin ja että nämä vilpittömästi osoittavat alttiuttaan heitä ja muita seurakuntia kohtaan 8-15.

91

9:1
Ap. t. 11:29
Room. 15:26
1. Kor. 16:2
2. Kor. 8:4
Gal. 2:10
Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille; 2
9:2
2. Kor. 8:10-11
sillä minä tunnen teidän alttiutenne, ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaia on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen, ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan.

3

9:3
2. Kor. 8:24
Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, ettei kerskaamisemme teistä tässä kohden näyttäytyisi tyhjäksi, vaan että olisitte valmiit, niinkuin olen sanonut teidän olevan; 4muutoin, jos makedonialaisia tulee minun kanssani ja he tapaavat teidät valmistumattomina, me — ettemme sanoisi te — ehkä joutuisimme häpeään tässä luottamuksessamme. 5
9:5
1. Moos. 33:11
2. Kor. 8:18
Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehoittaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan, niin että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana.

6

9:6
Sananl. 11:24-25
Sananl. 22:9
Mal. 3:10
Gal. 6:7-8
Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. 7
9:7
2. Moos. 25:2
2. Moos. 35:5
5. Moos. 15:7
1. Aik. 29:17
Room. 12:8
2. Kor. 8:12
Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

8

9:8
Sananl. 28:27
Ap. t. 10:4
2. Kor. 8:7
Fil. 4:19
Kol. 1:10
Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; 9
9:9
Ps. 112:9
niinkuin kirjoitettu on:

"Hän sirottelee, hän antaa köyhille,

hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti".

10
9:10
Jes. 55:10
Hoos. 10:12
Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, 11
9:11
2. Kor. 8:2
niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. 12
9:12
2. Kor. 1:11
2. Kor. 4:15
2. Kor. 8:14
Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, 13
9:13
Matt. 5:16
kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. 14Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut.

15Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!