Raamattu 1933/-38 (KR38)
6

6 LUKU.

Paavali kehoittaa korinttolaisia oikein vastaanottamaan Jumalan armon 1-2, kertoo, kuinka hän itse on monissa kärsimyksissä osoittautunut Jumalan palvelijaksi 3-10, toivoo heiltä vastarakkautta 11-13 ja käskee heitä eroamaan uskottomista 14-18.

61

6:1
1. Kor. 3:9
2. Kor. 1:24
2. Kor. 5:20
Hebr. 12:15
Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. 2
6:2
Jes. 49:8
Luuk. 4:18-19
Room. 13:12
Hebr. 3:13
Sillä hän sanoo:

"Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut

ja pelastuksen päivänä sinua auttanut".

Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

3

6:3
Room. 14:13
1. Kor. 8:13
1. Kor. 10:32
Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, 4
6:4
Ap. t. 9:16
1. Kor. 4:1
2. Kor. 11:23-28
vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, 5
6:5
Ap. t. 16:23
ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; 6
6:6
Room. 12:9
2. Kor. 4:2
Gal. 5:22
Kol. 3:12
puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, 7
6:7
1. Kor. 2:4
2. Kor. 10:4
Ef. 6:11,13
totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; 8kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, 9
6:9
Ps. 118:18
1. Kor. 4:9
1. Kor. 15:30-31
2. Kor. 4:10-11
tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, 10
6:10
Matt. 5:12
Ap. t. 3:6
Room. 5:3
2. Kor. 7:4
2. Kor. 8:9
Fil. 2:17
Fil. 4:11-12
Sananl. 13:7
murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

11Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. 12

6:12
2. Kor. 7:2-3
2. Kor. 12:15
Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. 13
6:13
1. Kor. 4:14
Antakaa verta verrasta — puhun kuin lapsilleni — avartukaa tekin.

14

6:14
5. Moos. 7:2-3
5. Moos. 22:10
Joos. 23:12
Sananl. 24:1
1. Kor. 5:9
Ef. 5:7-8
Ef. 5:11
1. Joh. 1:5-6
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 15
6:15
1. Sam. 5:1-3
1. Kun. 18:21
1. Kor. 10:20-21
Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 16
6:16
2. Moos. 29:45
3. Moos. 26:11
Jer. 30:22
Jer. 31:33
Jer. 32:38
Hes. 36:28
Hes. 37:26-27
Sak. 13:9
Joh. 14:23
1. Kor. 3:16
1. Kor. 6:19
1. Kor. 10:14
Ef. 2:21-22
Ef. 3:17
Hebr. 3:6
1. Piet. 2:5
Ilm. 21:3
Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". 17
6:17
3. Moos. 5:2
Jes. 48:20
Jes. 52:11
Jer. 51:45
Ilm. 18:4
Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18
6:18
Jes. 43:6
Jer. 31:9
Hoos. 1:10
1. Joh. 3:1
Ilm. 21:7
ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

7

7 LUKU.

Paavali kehoittaa puhdistautumaan kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta 1, sanoo iloitsevansa siitä, että hänen edellinen kirjeensä oli saanut aikaan korinttolaisissa Jumalan mielen mukaista murhetta 2-12, ja myös siitä, että Tiitus heidän parissaan oli saanut iloa ja virvoitusta 13-16.

71

7:1
1. Tim. 4:8
Hebr. 10:22
1. Piet. 1:15
1. Piet. 2:1
1. Joh. 3:3
Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.

2

7:2
1. Sam. 12:3-4
Ap. t. 20:33
2. Kor. 6:12
2. Kor. 12:15,17
Antakaa meille tilaa sydämessänne. Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole olleet kenellekään turmioksi, emme kenellekään vahinkoa tuottaneet. 3
7:3
2. Kor. 6:11-13
En sano tätä tuomitakseni teitä, sillä olenhan jo sanonut, että te olette meidän sydämessämme, yhdessä kuollaksemme ja yhdessä elääksemme. 4
7:4
Matt. 5:12
Ap. t. 5:41
Fil. 2:17
Kol. 1:24
Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä; olen täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme.

5

7:5
5. Moos. 32:25
Ap. t. 16:19,23
Ap. t. 20:1-2
2. Kor. 2:13
Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. 6
7:6
Ps. 113:6
Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, 7eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. 8
7:8
2. Kor. 2:4
Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä — kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä — 9nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi; sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. 10
7:10
2. Sam. 12:13
Ps. 51:2-3
Sananl. 17:22
Matt. 5:4
Matt. 26:75
Matt. 27:3-5
Luuk. 18:13
Luuk. 23:41-42
Hebr. 12:17
Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. 11Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. 12
7:12
1. Kor. 5:1-2
Vaikka minä siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen enkä vääryyttä kärsineen vuoksi, vaan sentähden, että teidän intonne meidän hyväksemme tulisi julki teidän keskuudessanne Jumalan edessä.

13Sentähden me olemme nyt lohdutetut. Mutta tämän lohdutuksemme ohessa on meitä vielä paljoa enemmän ilahuttanut Tiituksen ilo, sillä hänen henkensä on saanut virvoitusta teiltä kaikilta. 14

7:14
2. Tess. 1:4
Sillä jos olenkin jossakin kohden teitä hänelle kehunut, en ole joutunut häpeään, vaan niinkuin kaikki, mitä olemme teille puhuneet, on totta, niin on myös se, mistä olemme teitä Tiitukselle kehuneet, osoittautunut todeksi. 15
7:15
2. Kor. 2:9
Ja hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkien teidän kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan. 16
7:16
2. Tess. 3:4
Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä.

8

8 LUKU.

Niinkuin Makedonian seurakunnat ovat koonneet runsaan avustuksen Jerusalemin köyhille 1-6, niin tulee korinttolaistenkin antaa auliisti apua; sillä rikastuttaakseen heitä Kristus tuli köyhäksi 7-15. Paavali kehoittaa heitä rakkaudella vastaanottamaan tätä avustusta harrastavan Tiituksen ja ne kaksi veljeä, jotka hän nyt lähettää heidän tykönsä 16-24.

81

8:1
Room. 15:26
Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: 2
8:2
Mark. 12:44
Room. 12:8
2. Kor. 7:4,13
Gal. 2:10
Fil. 4:15
että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. 3Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, 4
8:4
Ap. t. 11:29
Room. 15:26
1. Kor. 16:1-2
2. Kor. 9:1
paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen; 5eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta, 6niin että me kehoitimme Tiitusta, niinkuin hän jo oli alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkaudentyön.

7

8:7
1. Kor. 1:5
1. Kor. 16:1-2
2. Kor. 9:8
Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä. 8
8:8
1. Kor. 7:6
En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. 9
8:9
Matt. 8:20
Luuk. 9:58
Fil. 2:6-7
Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. 10
8:10
Sananl. 3:27
Sananl. 19:17
Matt. 10:42
1. Kor. 7:25
2. Kor. 9:2
Minä annan vain neuvon tässä asiassa; sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. 11
8:11
2. Kor. 9:2
Fil. 2:13
Täyttäkää nyt siis tekonne, niin että, yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte, varojenne mukaan. 12
8:12
Sananl. 3:28
Mark. 12:43
Luuk. 21:3
2. Kor. 9:7
1. Piet. 4:10
Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole. 13
8:13
Ap. t. 4:34
Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, 14
8:14
2. Kor. 9:12
että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, 15
8:15
2. Moos. 16:18
niinkuin kirjoitettu on: "Joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut".

16Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne! 17Sillä hän otti varteen minun kehoitukseni, innostuipa niinkin, että lähtee omasta halustaan teidän tykönne. 18

8:18
2. Kor. 12:18
Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa 19
8:19
Ap. t. 11:30
1. Kor. 16:3-4
Gal. 2:10
ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi myös ovat valinneet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja oman alttiutemme osoitukseksi. 20
8:20
2. Kor. 6:3
Näin me teemme, ettei kukaan pääsisi moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitettavanamme. 21
8:21
Sananl. 3:4
Ap. t. 24:16
Room. 12:17
Fil. 4:8
1. Piet. 2:12
Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. 22Ja näiden kanssa me lähetämme vielä erään veljemme, jonka intoa usein ja monessa asiassa olemme koetelleet ja joka nyt on entistä paljon innokkaampi, koska hänellä on niin suuri luottamus teihin. 23Jos siis on puhe Tiituksesta, niin hän on minun toverini ja työkumppanini teidän hyväksenne; meidän veljemme taas ovat seurakuntien lähettiläitä, ovat Kristuksen kunnia. 24
8:24
2. Kor. 7:14
Kun te siis osoitatte heille rakkauttanne ja näytätte todeksi sen, mistä me olemme teitä kehuneet, niin teette sen seurakuntien edessä.