Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Paavalin ei tarvitse suositella itseään korinttolaisille, koska he itse ovat hänen suosituskirjeensä, Jumalan Hengen kirjoittama 1-3. Jumala on tehnyt hänet kykeneväksi uuden liiton palvelukseen 4-6, jolla on paljoa suurempi kirkkaus kuin vanhan liiton palveluksella 7-11. Sentähden hän on rohkealla mielellä, tietäen, että se epäusko, joka vielä sokaisee juutalaisia, poistuu, kun he kääntyvät Kristuksen tykö 12-18.

31

3:1
Ap. t. 18:27
2. Kor. 1:12
2. Kor. 5:12
2. Kor. 10:8,12
Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä? 2
3:2
1. Kor. 9:2-3
Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. 3
3:3
2. Moos. 24:12
2. Moos. 31:18
2. Moos. 34:1
5. Moos. 10:1
Sananl. 3:3
Sananl. 7:2-3
Jer. 31:33
Hes. 11:19
Hes. 36:26
Room. 15:16
Hebr. 8:10
Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

4Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; 5

3:5
Joh. 15:5
1. Kor. 15:10
Fil. 2:13
ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, 6
3:6
Jer. 31:31
Luuk. 22:20
Joh. 6:63
Room. 2:27,29
Room. 7:6
Room. 7:10-11
Room. 8:2
1. Kor. 11:25
2. Kor. 5:18
Kol. 1:25
1. Tim. 1:11-12
Hebr. 8:6,8
joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

7

3:7
2. Moos. 34:28-30
5. Moos. 10:1
Hebr. 12:18-21
Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, 8
3:8
Gal. 3:2,5
Gal. 3:14
kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! 9
3:9
5. Moos. 27:26
Room. 1:16-17
Room. 3:21
Room. 4:15
2. Kor. 5:19-20
Gal. 3:10
Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. 10Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden. 11Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta.

12

3:12
Ef. 6:19
Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat 13
3:13
2. Moos. 34:33-34
emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. 14
3:14
Jes. 6:10
Hes. 12:2
Valit. 3:65
Matt. 13:11,14
Room. 10:4
Ef. 2:15
Hebr. 8:13
Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. 15Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; 16
3:16
2. Moos. 34:34
Jes. 25:7
Room. 11:23,26
mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. 17
3:17
Joh. 4:24
Joh. 7:39
Joh. 8:36
Room. 8:15
Gal. 5:1
Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. 18
3:18
2. Moos. 24:17
Joh. 17:24
Room. 8:29
1. Kor. 13:12
1. Kor. 15:49
2. Kor. 4:4
2. Kor. 5:7
1. Joh. 3:2
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

4

4 LUKU.

Paavali julistaa lannistumatta ja vilpittä evankeliumia, joka, vaikka onkin peitossa uskottomilta, kuitenkin loistaa Jumalan kirkkautena pimeydessä 1-6; evankeliumin palveluksessa hän aina on ahtaalla ja kuolemaan annettuna Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi hänessä ilmi 7-12. Usko ja iankaikkisen kirkkauden toivo ylläpitää häntä hänen uupumattomassa työssään 13-18.

41

4:1
1. Kor. 7:25
1. Kor. 15:10
2. Kor. 3:6
Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, 2
4:2
Room. 1:16
2. Kor. 2:17
2. Kor. 5:11
2. Kor. 6:4-5
1. Tess. 2:3,5
vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä. 3
4:3
1. Kor. 1:18
2. Kor. 2:15
2. Tess. 2:9-10
Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, 4
4:4
Jes. 6:10
Matt. 13:14
Joh. 12:40,45
2. Kor. 3:18
Ef. 2:2
Ef. 6:12
Fil. 2:6
Kol. 1:15
Hebr. 1:3
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 5
4:5
Ap. t. 2:36
1. Kor. 10:33
2. Kor. 1:24
2. Kor. 6:4
Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. 6
4:6
1. Moos. 1:3
Matt. 4:14-15
1. Piet. 2:9
2. Piet. 1:19
Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

7

4:7
1. Kor. 2:5
2. Kor. 3:5
2. Kor. 5:1
2. Kor. 12:9
Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 8
4:8
Ps. 129:2
Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, 9
4:9
Ps. 37:24,33
Miika 7:8
vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. 10
4:10
Room. 8:17
2. Kor. 1:5
Gal. 6:17
2. Tim. 2:11-12
1. Piet. 4:13
Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 11
4:11
Ps. 44:23
Matt. 5:11
Room. 8:36
1. Kor. 4:9
1. Kor. 15:31,49
Kol. 3:4
Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. 12
4:12
2. Kor. 13:9
Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.

13

4:13
Ps. 116:10
Room. 10:9
Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme, 14
4:14
Ap. t. 2:24,32
Room. 8:11
1. Kor. 6:14
Ef. 2:6
tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. 15
4:15
2. Kor. 1:6,11
Kol. 1:24
2. Tim. 2:10
Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. 16
4:16
Jes. 40:30-31
Room. 7:22
Ef. 3:16
Ef. 4:23
Kol. 3:10
1. Piet. 4:1
Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 17
4:17
Ps. 30:6
Matt. 5:12
Room. 8:18
2. Tess. 1:7
2. Tim. 4:8
1. Piet. 1:6
1. Piet. 5:10
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 18
4:18
Room. 8:24
Hebr. 11:1
meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

5

5 LUKU.

Paavali haluaa vaihtaa maallisen majansa taivaalliseen ja tätä odottaessaan olla Jumalalle mieliksi 1-10, vakuuttaa toimivansa Herran pelossa voittaakseen sieluja Herralle 11-13. Kristuksen rakkauden vaatimana ja hänen lähettiläänänsä hän toimittaa sovituksen virkaa, jonka Jumala on hänelle uskonut 14-21.

51

5:1
Job 4:19
2. Kor. 4:7
Hebr. 8:2
Hebr. 11:10
2. Piet. 1:13-14
Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 2
5:2
Room. 8:23
Fil. 3:21
Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 3
5:3
Matt. 22:11
Gal. 3:27
Ilm. 3:18
Ilm. 16:15
sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 4
5:4
Room. 8:11
1. Kor. 15:53-54
Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 5
5:5
Room. 8:15-16
2. Kor. 1:22
Ef. 1:13-14
Ef. 4:30
Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 6
5:6
1. Aik. 29:15
Ps. 39:13
Ps. 119:19
Hebr. 11:13
Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 7
5:7
Joh. 20:29
Room. 8:24-25
1. Kor. 13:12
2. Kor. 4:18
Hebr. 11:1
1. Piet. 1:8
1. Joh. 3:2
sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 8
5:8
Fil. 1:23
Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 9Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 10
5:10
Ps. 62:13
Jer. 17:10
Matt. 16:27
Matt. 25:31-32
Joh. 5:29
Ap. t. 17:31
Room. 2:16
Room. 14:10,12
Gal. 6:7
Ef. 6:8
Kol. 3:24-25
Ilm. 22:12
Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

11

5:11
Job 31:23
2. Kor. 4:2
Juud. 1:23
Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette. 12
5:12
2. Kor. 3:1
2. Kor. 10:7-8
2. Kor. 11:12
Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. 13
5:13
Mark. 3:21
2. Kor. 11:1,17
Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne.

14

5:14
Room. 5:15
Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; 15
5:15
Room. 6:11-12
Room. 14:7-8
1. Kor. 6:19
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
1. Tim. 2:6
Hebr. 2:9
1. Piet. 4:2
ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. 16
5:16
Matt. 12:50
Gal. 3:28
Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. 17
5:17
Jes. 43:18-19
Room. 8:10
Gal. 5:6
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Ilm. 21:5
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 18
5:18
Room. 5:10
2. Kor. 3:6
1. Joh. 2:2
1. Joh. 4:10
Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. 19
5:19
Ps. 32:2
Room. 3:24-25
Room. 4:8
Kol. 1:20
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 20
5:20
Jes. 52:7
1. Kor. 4:1
Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. 21
5:21
Jes. 53:6,9
Jes. 53:12
Joh. 8:46
Room. 5:19
Room. 8:3
1. Kor. 1:30
Gal. 3:13
Fil. 3:9
Hebr. 4:15
1. Piet. 2:22
1. Joh. 3:5
Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.