Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Paavali julistaa lannistumatta ja vilpittä evankeliumia, joka, vaikka onkin peitossa uskottomilta, kuitenkin loistaa Jumalan kirkkautena pimeydessä 1-6; evankeliumin palveluksessa hän aina on ahtaalla ja kuolemaan annettuna Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi hänessä ilmi 7-12. Usko ja iankaikkisen kirkkauden toivo ylläpitää häntä hänen uupumattomassa työssään 13-18.

41

4:1
1. Kor. 7:25
1. Kor. 15:10
2. Kor. 3:6
Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, 2
4:2
Room. 1:16
2. Kor. 2:17
2. Kor. 5:11
2. Kor. 6:4-5
1. Tess. 2:3,5
vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä. 3
4:3
1. Kor. 1:18
2. Kor. 2:15
2. Tess. 2:9-10
Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, 4
4:4
Jes. 6:10
Matt. 13:14
Joh. 12:40,45
2. Kor. 3:18
Ef. 2:2
Ef. 6:12
Fil. 2:6
Kol. 1:15
Hebr. 1:3
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 5
4:5
Ap. t. 2:36
1. Kor. 10:33
2. Kor. 1:24
2. Kor. 6:4
Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. 6
4:6
1. Moos. 1:3
Matt. 4:14-15
1. Piet. 2:9
2. Piet. 1:19
Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

7

4:7
1. Kor. 2:5
2. Kor. 3:5
2. Kor. 5:1
2. Kor. 12:9
Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 8
4:8
Ps. 129:2
Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, 9
4:9
Ps. 37:24,33
Miika 7:8
vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. 10
4:10
Room. 8:17
2. Kor. 1:5
Gal. 6:17
2. Tim. 2:11-12
1. Piet. 4:13
Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 11
4:11
Ps. 44:23
Matt. 5:11
Room. 8:36
1. Kor. 4:9
1. Kor. 15:31,49
Kol. 3:4
Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. 12
4:12
2. Kor. 13:9
Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.

13

4:13
Ps. 116:10
Room. 10:9
Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme, 14
4:14
Ap. t. 2:24,32
Room. 8:11
1. Kor. 6:14
Ef. 2:6
tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. 15
4:15
2. Kor. 1:6,11
Kol. 1:24
2. Tim. 2:10
Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. 16
4:16
Jes. 40:30-31
Room. 7:22
Ef. 3:16
Ef. 4:23
Kol. 3:10
1. Piet. 4:1
Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 17
4:17
Ps. 30:6
Matt. 5:12
Room. 8:18
2. Tess. 1:7
2. Tim. 4:8
1. Piet. 1:6
1. Piet. 5:10
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 18
4:18
Room. 8:24
Hebr. 11:1
meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.