Raamattu 1933/-38 (KR38)
9

9 LUKU.

Paavali sanoo kyllä tuntevansa korinttolaisten alttiuden 1, 2, mutta lähettää kuitenkin edellisessä luvussa mainitut veljet heidän tykönsä, että avustus olisi valmiina, kun hän itse tulee 3-5; hän kehoittaa auttamaan ilomielin ja antamaan runsaasti 6, 7, johon Jumalan siunaus on tekevä heidät kykeneviksi; silloin avunsaajat ylistävät Jumalaa siitä, että korinttolaisten taattu mieli tulee avustuksessa näkyviin ja että nämä vilpittömästi osoittavat alttiuttaan heitä ja muita seurakuntia kohtaan 8-15.

91

9:1
Ap. t. 11:29
Room. 15:26
1. Kor. 16:2
2. Kor. 8:4
Gal. 2:10
Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille; 2
9:2
2. Kor. 8:10-11
sillä minä tunnen teidän alttiutenne, ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaia on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen, ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan.

3

9:3
2. Kor. 8:24
Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, ettei kerskaamisemme teistä tässä kohden näyttäytyisi tyhjäksi, vaan että olisitte valmiit, niinkuin olen sanonut teidän olevan; 4muutoin, jos makedonialaisia tulee minun kanssani ja he tapaavat teidät valmistumattomina, me — ettemme sanoisi te — ehkä joutuisimme häpeään tässä luottamuksessamme. 5
9:5
1. Moos. 33:11
2. Kor. 8:18
Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehoittaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan, niin että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana.

6

9:6
Sananl. 11:24-25
Sananl. 22:9
Mal. 3:10
Gal. 6:7-8
Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. 7
9:7
2. Moos. 25:2
2. Moos. 35:5
5. Moos. 15:7
1. Aik. 29:17
Room. 12:8
2. Kor. 8:12
Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

8

9:8
Sananl. 28:27
Ap. t. 10:4
2. Kor. 8:7
Fil. 4:19
Kol. 1:10
Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; 9
9:9
Ps. 112:9
niinkuin kirjoitettu on:

"Hän sirottelee, hän antaa köyhille,

hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti".

10
9:10
Jes. 55:10
Hoos. 10:12
Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, 11
9:11
2. Kor. 8:2
niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. 12
9:12
2. Kor. 1:11
2. Kor. 4:15
2. Kor. 8:14
Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, 13
9:13
Matt. 5:16
kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. 14Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut.

15Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!

10

10 LUKU.

Paavali pyytää korinttolaisia käyttäytymään niin, ettei hänen tarvitsisi esiintyä ankarasti heitä kohtaan 1-6, torjuu vastustajainsa väitteen, että hän kirjeissään muka kyllä on mahtava, mutta läsnäollessaan heikko 7-11; ei tahdo kerskata muiden työstä, vaan hänen kerskauksenaan on Herra 12-18.

101

10:1
Matt. 11:29
Room. 12:1
1. Kor. 2:3
Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan, 2
10:2
1. Kor. 4:18,21
ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä, aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. 3Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; 4
10:4
Jer. 1:10
2. Kor. 6:7
Ef. 6:13
1. Tim. 1:18
sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 5
10:5
1. Kor. 1:19
Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle 6
10:6
2. Kor. 2:9
ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet.

7

10:7
1. Kor. 7:40
1. Kor. 14:37
Nähkää, mitä silmäin edessä on. Jos joku on mielessään varma siitä, että hän on Kristuksen oma, ajatelkoon hän edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin olemme mekin. 8
10:8
Jer. 1:10
Matt. 16:19
1. Kor. 5:4-5
2. Kor. 12:6
2. Kor. 13:10
Ja vaikka minä jonkun verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut teitä rakentaaksemme eikä kukistaaksemme, en ole häpeään joutuva. 9Tämän minä sanon, ettei näyttäisi siltä, kuin peloittelisin teitä kirjeilläni. 10Sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnäollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. 11
10:11
2. Kor. 13:2
Joka niin sanoo, ajatelkoon, että samaa, mitä me poissaolevina olemme kirjeissämme sanoissa, samaa me myös olemme läsnäolevina teoissa.

12

10:12
Sananl. 27:2
2. Kor. 3:1
2. Kor. 5:12
Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. 13
10:13
Room. 12:3
1. Kor. 12:11
2. Kor. 11:18
2. Kor. 12:5-6
Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. 14
10:14
1. Kor. 3:5,10
1. Kor. 4:15
Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. 15
10:15
Room. 15:20
2. Tess. 1:3
Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, 16
10:16
Ap. t. 19:21
Room. 15:24
että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin — tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla. 17
10:17
Jes. 65:16
Jer. 9:23-24
1. Kor. 1:31
Gal. 6:14
Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. 18
10:18
Sananl. 27:2
Room. 2:29
1. Kor. 4:5
Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

11

11 LUKU.

Paavali pyytää korinttolaisia kärsimään häneltä hiukan mielettömyyttäkin, koska hänen nyt täytyy noita isoisia apostoleja vastaan kerskata 1-6. Hän kerskaa siitä, ettei ole ottanut korinttolaisilta mitään palkkaa 7-15, sekä siitä, että hän Kristuksen palveluksessa on tehnyt enemmän työtä ja enemmän kärsinyt kuin nuo vastustajat 16-33.

111Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin. 2

11:2
Hoos. 2:19-20
Gal. 4:17-18
Ef. 5:26-27
Kol. 1:22,28
Ilm. 14:4
Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. 3
11:3
1. Moos. 3:1-5
Joh. 8:44
Kol. 2:8
Hebr. 13:9
2. Piet. 3:17
Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. 4
11:4
1. Kor. 3:11
Gal. 1:6-8
Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. 5
11:5
1. Kor. 15:10
2. Kor. 12:11
Gal. 2:6
Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi. 6
11:6
1. Kor. 1:17
1. Kor. 2:1,13
2. Kor. 4:2
2. Kor. 5:11
Ef. 3:4
Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa; olemmehan tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa.

7

11:7
Matt. 10:8
Ap. t. 18:3
1. Kor. 9:6,12
1. Kor. 9:18
2. Kor. 12:13
Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että — alentaessani itseni, jotta te ylenisitte — olen ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumia? 8
11:8
Fil. 4:10,15
Muita seurakuntia minä riistin, ottaessani heiltä palkkaa palvellakseni teitä. Kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. 9
11:9
Ap. t. 20:33
2. Kor. 12:13-14
1. Tess. 2:9
2. Tess. 3:8
Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta; ja kaikessa minä varoin olemasta teille rasitukseksi, ja olen vastakin varova. 10
11:10
1. Kor. 9:15
Niin totta kuin Kristuksen totuus on minussa, ei tätä kerskausta minulta riistetä Akaian maanäärissä. 11
11:11
2. Kor. 12:15
Minkätähden? Senkötähden, etten muka rakasta teitä? Jumala tietää sen. 12Mutta mitä minä teen, sen olen vastakin tekevä, riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin samankaltaisiksi kuin mekin. 13
11:13
Matt. 7:15-16
Ap. t. 15:24
Ap. t. 20:30
2. Kor. 2:17
Gal. 2:4
Fil. 3:2
2. Piet. 1:1
1. Joh. 4:1
Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. 14Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 15
11:15
Fil. 3:19
Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

16

11:16
2. Kor. 12:5-6
Vielä minä sanon: älköön kukaan luulko minua mielettömäksi; mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata. 17Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niinkuin mieletön. 18
11:18
2. Kor. 10:13
2. Kor. 12:5-6
Fil. 3:3-4
Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin. 19
11:19
1. Kor. 4:10
Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. 20Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin. 21
11:21
2. Kor. 10:10
Häpeäkseni sanon: tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. Mutta minkä joku toinen uskaltaa — puhun kuin mieletön — sen uskallan minäkin. 22
11:22
Ap. t. 22:3
Room. 11:1
Fil. 3:4-5
He ovat hebrealaisia; minä myös. He ovat israelilaisia; minä myös. He ovat Aabrahamin siementä; minä myös. 23
11:23
Ap. t. 9:15-16
Ap. t. 21:11
1. Kor. 4:11
2. Kor. 1:10
2. Kor. 4:11
2. Kor. 6:4-5
He ovat Kristuksen palvelijoita — puhun kuin mieltä vailla — minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. 24
11:24
5. Moos. 25:3
Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille; 25
11:25
Ap. t. 14:19
Ap. t. 16:22
kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut; 26
11:26
Ap. t. 13:50
Ap. t. 14:5
Ap. t. 17:5
Gal. 2:4
olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä; 27
11:27
Ap. t. 20:31
Room. 8:35
2. Kor. 6:4-5
1. Tess. 2:9
ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. 28
11:28
Ap. t. 20:18
Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. 29
11:29
Room. 15:1
1. Kor. 8:13
1. Kor. 9:22
Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? 30
11:30
2. Kor. 12:5
Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. 31
11:31
Room. 9:1
2. Kor. 1:23
Gal. 1:20
Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valhettele.

32

11:32
Ap. t. 9:24-25
Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia ottaaksensa minut kiinni, 33ja muurin ikkuna-aukosta minut laskettiin korissa maahan, ja niin minä pääsin hänen käsistänsä.