Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Paavali neuvoo, miten on hairahtuneita nuhdeltava 1, 2 ja leskiä hoidettava 3-8, antaa ohjeita leskien valitsemisesta seurakunnan palvelukseen 9-16 ja osoittaa, kuinka seurakunnan vanhimpia on kunnioitettava 17-18, ojennettava 19-21 ja toimeensa asetettava 22-25.

51

5:1
3. Moos. 19:32
2. Tess. 3:15
Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niinkuin isää, nuorempia niinkuin veljiä, 2vanhoja naisia niinkuin äitejä, nuorempia niinkuin sisaria, kaikessa puhtaudessa.

3Kunnioita leskiä, jotka ovat oikeita leskiä. 4

5:4
Matt. 15:4-5
Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. 5
5:5
Luuk. 2:36-37
Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alinomaa, yötä päivää; 6
5:6
Ef. 2:1
Jaak. 5:5
mutta hekumoitseva on jo eläessään kuollut. 7Teroita tätäkin, että he olisivat nuhteettomat. 8
5:8
2. Tim. 3:5
Tiit. 1:16
Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.

9

5:9
5. Moos. 24:3-4
Luetteloon otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole kuuttakymmentä vuotta nuorempi ja joka on ollut yhden miehen vaimo, 10
5:10
1. Moos. 18:2-4
Joh. 13:14
Hebr. 13:2
1. Piet. 4:9
josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettuja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. 11Mutta nuoret lesket hylkää; sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, tahtovat he mennä naimisiin, 12ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hyljänneet. 13
5:13
Tiit. 2:3
He oppivat kylää kierrellessään vielä laiskoiksikin, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi ja monitouhuisiksi ja sopimattomia puhumaan. 14
5:14
1. Kor. 7:9
Minä tahdon sentähden, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen. 15
5:15
1. Tim. 1:6
Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa. 16Jos jollakin uskovaisella naisella on leskiä, niin pitäköön niistä huolen, älköönkä seurakuntaa rasitettako, että se voisi pitää huolta oikeista leskistä.

17

5:17
Fil. 2:29
1. Tess. 5:12-13
Hebr. 13:17
Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. 18
5:18
5. Moos. 24:14-15
5. Moos. 25:4
Matt. 10:10
1. Kor. 9:9
Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut".

19

5:19
5. Moos. 19:15
Matt. 18:16
Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. 20
5:20
5. Moos. 17:13
5. Moos. 19:20
Gal. 2:14
Ef. 5:11
Tiit. 1:13
Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. 21
5:21
1. Tim. 6:13-14
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta.

22

5:22
Ap. t. 6:6
1. Tim. 4:14
2. Tim. 1:6
Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. 23Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi.

24

5:24
Gal. 5:19
Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin; 25
5:25
Matt. 10:26
samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä.

6

6 LUKU.

Palvelijain velvollisuudet 1, 2. Väärän opin opettajat ovat paisuneita, kateellisia ja ahneita 3-10. Paavali kehoittaa Timoteusta totiseen ja puhtaaseen Jumalan palvelemiseen 11-16, neuvomaan rikkaita, että turvaisivat Jumalaan ja olisivat anteliaita 17-19, sekä välttämään valhetiedon vastaväitteitä. Lopputoivotus 20, 21.

61

6:1
Room. 2:24
Ef. 6:5-6
Kol. 3:22-23
Tiit. 2:9
1. Piet. 2:18
Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi. 2Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita.

3

6:3
Gal. 1:6-7
1. Tim. 1:3-4
2. Tim. 1:13
Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, 4
6:4
1. Kor. 8:2
2. Tim. 2:14,23
2. Tim. 3:8
Tiit. 1:11
Tiit. 3:9
niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, 5
6:5
Room. 16:17
alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. 6
6:6
Sananl. 15:16
Fil. 4:11-12
1. Tim. 4:8
Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. 7
6:7
Job 1:21
Ps. 49:18
Saarn. 5:14-15
Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; 8
6:8
Ps. 55:23
Sananl. 30:8
Matt. 6:25-26
Hebr. 13:5
mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 9
6:9
Sananl. 11:28
Sananl. 28:20
Matt. 13:22
Mark. 10:23-24
Jaak. 5:1-2
Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. 10
6:10
2. Moos. 23:8
Sananl. 15:16
Matt. 26:15-16
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

11

6:11
2. Tim. 2:22
Hebr. 12:14
Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. 12
6:12
1. Kor. 9:24-25
Fil. 3:12-14
1. Tim. 1:18
2. Tim. 4:7
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. 13
6:13
5. Moos. 32:39
Job 33:4
Matt. 27:11
Joh. 18:36-37
Ap. t. 17:25
1. Tim. 5:21
Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, 14
6:14
1. Tess. 5:23
että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, 15
6:15
5. Moos. 10:17
1. Tim. 1:17
Ilm. 17:14
Ilm. 19:16
jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra, 16
6:16
2. Moos. 33:20
5. Moos. 4:12
Joh. 1:18
1. Joh. 4:12
jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä — hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.

17

6:17
Job 31:24-25
Ps. 62:11
Mark. 4:19
Mark. 10:24
Luuk. 12:15-16
1. Tim. 4:10
Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, 18
6:18
5. Moos. 15:7,10
Luuk. 6:38
2. Kor. 9:6-7
Gal. 6:9-10
Hebr. 13:16
Jaak. 2:16
kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, 19
6:19
Matt. 6:20
Luuk. 16:9
Fil. 3:20
kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.

20

6:20
1. Tim. 4:6-7
2. Tim. 1:14
2. Tim. 2:14
Tiit. 1:14
Tiit. 3:9
Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, 21
6:21
2. Tim. 2:18
johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne!