Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Paavali sanoo ikävänsä pakottamana lähettäneensä Timoteuksen tessalonikalaisten tykö 1-5 ja nyt iloitsevansa hänen tuomistaan hyvistä sanomista 6-10 ja rukoilee, että he yhä kasvaisivat rakkaudessa ja pyhyydessä 11-13.

31

3:1
Ap. t. 17:15
Sentähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan, 2ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, 3
3:3
Ap. t. 14:22
Ef. 3:13
2. Tess. 1:4
2. Tim. 3:12
ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. 4Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltäpäin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen, niinkuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen. 5
3:5
Fil. 2:16
Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan.

6

3:6
Ap. t. 18:5
1. Tess. 2:17
Mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tyköänne meidän tykömme ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne niinkuin mekin teitä: 7sentähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme; 8sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. 9Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! 10
3:10
Room. 1:10-11
Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu.

11Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme, ja meidän Herramme Jeesus ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. 12

3:12
1. Piet. 1:22
Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan, 13
3:13
Matt. 25:31
1. Kor. 1:8
Ef. 1:4
Fil. 1:10
1. Tess. 5:23
2. Tess. 1:7
2. Tess. 2:17
Juud. 1:14
Ilm. 14:5
vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

4

4 LUKU.

Paavali kehoittaa tessalonikalaisia edelleenkin varttumaan pyhityksessä 1-8 ja veljellisessä rakkaudessa sekä viettämään hiljaista, ahkeraa elämää 9-12 ja puhuu lohdutuksen sanoja ylösnousemuksesta ja Herran tulemuksesta 13-18.

41

4:1
Fil. 1:27
1. Tess. 2:12
Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. 2Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. 3
4:3
1. Kor. 6:15,18
Ef. 5:3,27
1. Piet. 1:16
Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, 4
4:4
1. Kor. 7:2
että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, 5
4:5
Ps. 79:6
1. Kor. 15:34
Ef. 4:17-18
Kol. 3:5
ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; 6
4:6
Ps. 94:1
1. Kor. 6:8
ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. 7
4:7
3. Moos. 19:2
Joh. 17:19
Room. 1:7
1. Kor. 1:2
Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. 8
4:8
Hes. 36:27
Luuk. 10:16
Ef. 4:30
Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.

9

4:9
3. Moos. 19:18
Matt. 22:39
Joh. 13:34
Joh. 15:12
Ef. 5:2
1. Piet. 4:8
1. Joh. 3:11
1. Joh. 4:21
Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne; 10niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän 11
4:11
Ap. t. 20:34
Ef. 4:28
2. Tess. 3:8
2. Tess. 3:11-12
ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, 12
4:12
Kol. 4:5
1. Piet. 2:12
että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa.

13

4:13
Ef. 2:12
Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 14
4:14
1. Kor. 15:13-22
Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15
4:15
1. Kor. 15:51-52
Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16
4:16
Matt. 24:30-31
2. Tess. 1:7
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17
4:17
Joh. 12:26
Joh. 14:3
Joh. 17:24
1. Tess. 1:10
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

5

5 LUKU.

Kristittyjen on valvominen, sillä Herran päivä on tuleva äkkiarvaamatta 1-11; heidän tulee pitää johtajiaan rakkaina ja elää keskenään rauhassa 12, 13, holhota heikkoja ja tehdä kaikille hyvää 14, 15. Apostoli kehoittaa heitä aina iloitsemaan, rukoilemaan ja kiittämään sekä kaikesta valitsemaan sen, mikä hyvää on 16-22. Lopputoivotus ja tervehdys 23-28.

51Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2

5:2
Matt. 24:43
Mark. 13:33-34
Luuk. 21:34-35
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3
Ilm. 16:15
sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. 3
5:3
Jer. 6:14
Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 4
5:4
Ef. 5:8
Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; 5
5:5
Luuk. 16:8
sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. 6
5:6
Room. 13:11-13
1. Kor. 15:34
Ef. 5:14
1. Piet. 5:8
Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. 7Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. 8
5:8
Jes. 59:17
Ef. 6:14,17
Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. 9
5:9
Room. 5:9
1. Tess. 1:10
Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 10
5:10
Room. 14:8-9
2. Kor. 5:15
joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. 11
5:11
Hebr. 10:24-25
Juud. 1:20
Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.

12

5:12
1. Kor. 16:18
Gal. 6:6
Fil. 2:29
1. Tim. 5:17
Hebr. 13:7,17
Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, 13sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.

14

5:14
Matt. 18:15
Room. 14:1
Gal. 6:1-2
2. Tess. 3:15
Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. 15
5:15
3. Moos. 19:18
Sananl. 17:13
Sananl. 20:22
Sananl. 24:29
Matt. 5:39
Room. 12:17
Gal. 6:10
Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.

16

5:16
Luuk. 10:20
Room. 12:12
Fil. 4:4
Olkaa aina iloiset. 17
5:17
Luuk. 18:1
Ef. 6:18
Kol. 4:2
Rukoilkaa lakkaamatta. 18
5:18
Ef. 5:20
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 19
5:19
Ef. 4:30
2. Tim. 1:6
Henkeä älkää sammuttako, 20
5:20
1. Kor. 14:1,39
Ef. 4:11
profetoimista älkää halveksuko, 21
5:21
1. Kor. 14:29
Fil. 1:10
1. Joh. 4:1
mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; 22
5:22
1. Piet. 2:1
karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

23

5:23
1. Kor. 1:8
Fil. 4:9
1. Tess. 3:13
2. Tess. 3:16
Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. 24
5:24
1. Kor. 1:9
1. Kor. 10:13
Fil. 1:6
2. Tess. 3:3
Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. 25
5:25
Kol. 4:3
2. Tess. 3:1
Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.

26

5:26
Room. 16:16
1. Kor. 16:20
2. Kor. 13:12
1. Piet. 5:14
Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla. 27
5:27
Kol. 4:16
Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille.

28

5:28
Fil. 4:23
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.