Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Pietari kehoittaa kristittyjä ottamaan aseekseen Kristuksen mielen ja lakkaamaan pakanallisista paheista 1-6, olemaan maltillisia, rukoilemaan, rakastamaan, olemaan vieraanvaraisia, hyviä Jumalan huoneenhaltijoita 7-11 ja kärsimään ilolla ja kiitoksella Kristuksen nimen tähden 12-16, että he kestäisivät siinä tuomiossa, joka alkaa Jumalan huoneesta 17-19.

41

4:1
Room. 6:7,11
Hebr. 12:1
1. Piet. 2:21
Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli — sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä — 2
4:2
Room. 12:2
Room. 14:7
2. Kor. 5:15
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Hebr. 9:14
ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3
4:3
Room. 13:12-13
Ef. 2:1-2
Ef. 4:17,19
Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 5
4:5
Joh. 5:25
Ap. t. 10:42
2. Tim. 4:1
Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 6
4:6
1. Piet. 3:19
Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.

7

4:7
Room. 13:12
Fil. 4:5-6
1. Piet. 5:8
2. Piet. 3:9
1. Joh. 2:18
Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 8
4:8
Sananl. 10:12
1. Kor. 13:7
1. Piet. 1:22
Jaak. 5:20
Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden". 9
4:9
Room. 12:13
Hebr. 13:2
Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 10
4:10
Matt. 25:14
Luuk. 12:42
1. Kor. 12:4
2. Kor. 8:12
Ef. 4:11
Tiit. 1:7
Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 11
4:11
Room. 12:6-8
1. Kor. 10:31
2. Kor. 2:17
Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

12

4:12
Jes. 48:10
1. Piet. 1:6-7
Jaak. 1:2
Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 13
4:13
Ap. t. 5:41
Room. 8:17
Fil. 3:10
Kol. 1:24
2. Tim. 2:10
vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 14
4:14
Ps. 89:51-52
Matt. 5:11
1. Piet. 2:20
1. Piet. 3:14
Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 15Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 16
4:16
Ap. t. 5:41
Fil. 1:28-29
mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.

17

4:17
Jes. 10:12
Jer. 49:12
Hes. 9:6
2. Tess. 1:8
Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 18
4:18
Sananl. 11:31
Luuk. 23:31
Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" 19
4:19
Ps. 31:6
Luuk. 23:46
Ap. t. 7:59
Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

5

5 LUKU.

Pietari kehoittaa vanhimpia sydämen halulla ja omaa voittoa pyytämättä kaitsemaan Jumalan laumaa 1-4, nuorempia alamaisuuteen vanhemmille ja kaikkia nöyryyteen, raittiuteen ja valppauteen 5-9; ylistää Jumalaa hänen uskollisuudestaan 10-11. Tervehdykset ja lopputoivotus 12-14.

51

5:1
Room. 8:17-18
Ilm. 1:9
Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: 2
5:2
Joh. 21:15-16
Ap. t. 20:28
1. Tim. 3:3
Tiit. 1:7
kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, 3
5:3
2. Kor. 1:24
Fil. 3:17
1. Tim. 4:12
ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 4
5:4
Jes. 40:11
Joh. 10:11
1. Kor. 9:25
2. Tim. 4:8
Hebr. 13:20
1. Piet. 1:4
Jaak. 1:12
niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

5

5:5
Sananl. 3:34
Matt. 23:12
Joh. 13:14
Room. 12:10,16
Ef. 5:21
Fil. 2:3
Jaak. 4:6,10
Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". 6
5:6
Job 22:29
Luuk. 1:52
Luuk. 14:11
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 7
5:7
Ps. 40:18
Ps. 55:23
Matt. 6:25
Fil. 4:6
ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".

8

5:8
Luuk. 21:36
Luuk. 22:31
1. Tess. 5:6
Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 9
5:9
Ef. 4:27
Ef. 6:11,13
Jaak. 4:7
Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

10

5:10
2. Kor. 1:21
2. Kor. 4:17
2. Tess. 3:3
2. Tim. 1:9
Hebr. 13:21
1. Piet. 1:6
Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 11Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.

12

5:12
1. Tess. 1:1
Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta — jona häntä pidän — olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo.

13

5:13
Ap. t. 12:12,25
Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. 14
5:14
Room. 16:16
1. Kor. 16:20
Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla.

Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette!