Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Vaimojen tulee olla miehilleen alamaiset ja puetut sisälliseen kaunistukseen 1-6; miesten tulee osoittaa vaimoilleen kunnioitusta, koska nämä ovat saman armon perillisiä 7. Kaikkien tulee olla rakastavaisia ja tehdä sitä, mikä hyvää on 8-12; silloin ei heidän tarvitse peljätä, vaikka saisivatkin vanhurskauden tähden kärsiä 13-17. Kärsihän Kristuskin, vanhurskas, vääräin puolesta, hän joka on saarnannut vankeudessa oleville hengille ja on korotettu Jumalan oikealle puolelle. Hän tarjoaa nyt kasteen kautta pelastusta kaikille 18-22.

31

3:1
1. Moos. 3:16
1. Kor. 14:34
Ef. 5:22-23
Kol. 3:18
Tiit. 2:5
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 2kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. 3
3:3
Jes. 3:16
1. Tim. 2:9
Tiit. 2:3
Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, 4
3:4
Room. 2:29
Room. 7:22
2. Kor. 4:16
vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. 5Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; 6
3:6
1. Moos. 18:12
niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.

7

3:7
1. Kor. 7:3
Ef. 5:25
Kol. 3:19
1. Tess. 4:4
Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

8

3:8
Luuk. 6:36
Room. 12:16
Room. 15:5
Fil. 3:15-16
Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 9
3:9
3. Moos. 19:18
Sananl. 20:22
Matt. 5:39
Matt. 25:34
1. Kor. 6:7
1. Tess. 5:15
Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 10
3:10
Ps. 34:13-14
Jaak. 1:26
Sillä:

"joka tahtoo rakastaa elämää

ja nähdä hyviä päiviä,

varjelkoon kielensä pahasta

ja huulensa vilppiä puhumasta,

11

3:11
Ps. 37:27
Jes. 1:16-17
Hebr. 12:14
3. Joh. 1:11
kääntyköön pois pahasta

ja tehköön hyvää,

etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.

12Sillä Herran silmät

tarkkaavat vanhurskaita

ja hänen korvansa heidän rukouksiansa,

mutta Herran kasvot ovat

pahantekijöitä vastaan."

13Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 14

3:14
Jes. 8:12-13
Jes. 51:12
Jer. 1:8
Matt. 5:10
Matt. 10:28
1. Piet. 2:19-20
1. Piet. 4:14-15
Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", 15
3:15
Ps. 119:46
Ap. t. 4:8-9
vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 16
3:16
Tiit. 2:8
1. Piet. 2:12,15
1. Piet. 2:19-20
pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 17Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

18

3:18
Room. 1:4
Room. 5:6
2. Kor. 13:4
Hebr. 9:15,28
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, 19
3:19
1. Piet. 4:6
jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20
3:20
1. Moos. 6:1,3
1. Moos. 6:14
Room. 2:4
jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. 21
3:21
Ef. 5:26
Hebr. 10:22
Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena — joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta — Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 22
3:22
Ps. 110:1
Room. 8:34
Ef. 1:20-21
hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

4

4 LUKU.

Pietari kehoittaa kristittyjä ottamaan aseekseen Kristuksen mielen ja lakkaamaan pakanallisista paheista 1-6, olemaan maltillisia, rukoilemaan, rakastamaan, olemaan vieraanvaraisia, hyviä Jumalan huoneenhaltijoita 7-11 ja kärsimään ilolla ja kiitoksella Kristuksen nimen tähden 12-16, että he kestäisivät siinä tuomiossa, joka alkaa Jumalan huoneesta 17-19.

41

4:1
Room. 6:7,11
Hebr. 12:1
1. Piet. 2:21
Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli — sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä — 2
4:2
Room. 12:2
Room. 14:7
2. Kor. 5:15
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Hebr. 9:14
ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3
4:3
Room. 13:12-13
Ef. 2:1-2
Ef. 4:17,19
Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 5
4:5
Joh. 5:25
Ap. t. 10:42
2. Tim. 4:1
Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 6
4:6
1. Piet. 3:19
Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.

7

4:7
Room. 13:12
Fil. 4:5-6
1. Piet. 5:8
2. Piet. 3:9
1. Joh. 2:18
Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 8
4:8
Sananl. 10:12
1. Kor. 13:7
1. Piet. 1:22
Jaak. 5:20
Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden". 9
4:9
Room. 12:13
Hebr. 13:2
Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 10
4:10
Matt. 25:14
Luuk. 12:42
1. Kor. 12:4
2. Kor. 8:12
Ef. 4:11
Tiit. 1:7
Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 11
4:11
Room. 12:6-8
1. Kor. 10:31
2. Kor. 2:17
Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

12

4:12
Jes. 48:10
1. Piet. 1:6-7
Jaak. 1:2
Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 13
4:13
Ap. t. 5:41
Room. 8:17
Fil. 3:10
Kol. 1:24
2. Tim. 2:10
vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 14
4:14
Ps. 89:51-52
Matt. 5:11
1. Piet. 2:20
1. Piet. 3:14
Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 15Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 16
4:16
Ap. t. 5:41
Fil. 1:28-29
mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.

17

4:17
Jes. 10:12
Jer. 49:12
Hes. 9:6
2. Tess. 1:8
Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 18
4:18
Sananl. 11:31
Luuk. 23:31
Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" 19
4:19
Ps. 31:6
Luuk. 23:46
Ap. t. 7:59
Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

5

5 LUKU.

Pietari kehoittaa vanhimpia sydämen halulla ja omaa voittoa pyytämättä kaitsemaan Jumalan laumaa 1-4, nuorempia alamaisuuteen vanhemmille ja kaikkia nöyryyteen, raittiuteen ja valppauteen 5-9; ylistää Jumalaa hänen uskollisuudestaan 10-11. Tervehdykset ja lopputoivotus 12-14.

51

5:1
Room. 8:17-18
Ilm. 1:9
Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: 2
5:2
Joh. 21:15-16
Ap. t. 20:28
1. Tim. 3:3
Tiit. 1:7
kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, 3
5:3
2. Kor. 1:24
Fil. 3:17
1. Tim. 4:12
ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 4
5:4
Jes. 40:11
Joh. 10:11
1. Kor. 9:25
2. Tim. 4:8
Hebr. 13:20
1. Piet. 1:4
Jaak. 1:12
niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

5

5:5
Sananl. 3:34
Matt. 23:12
Joh. 13:14
Room. 12:10,16
Ef. 5:21
Fil. 2:3
Jaak. 4:6,10
Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". 6
5:6
Job 22:29
Luuk. 1:52
Luuk. 14:11
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 7
5:7
Ps. 40:18
Ps. 55:23
Matt. 6:25
Fil. 4:6
ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".

8

5:8
Luuk. 21:36
Luuk. 22:31
1. Tess. 5:6
Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 9
5:9
Ef. 4:27
Ef. 6:11,13
Jaak. 4:7
Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

10

5:10
2. Kor. 1:21
2. Kor. 4:17
2. Tess. 3:3
2. Tim. 1:9
Hebr. 13:21
1. Piet. 1:6
Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 11Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.

12

5:12
1. Tess. 1:1
Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta — jona häntä pidän — olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo.

13

5:13
Ap. t. 12:12,25
Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. 14
5:14
Room. 16:16
1. Kor. 16:20
Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla.

Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette!