Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Pietari toivottaa hajalla-asuville kristityille armoa ja rauhaa 1, 2, ylistää Jumalaa siitä, että hän on uudestisynnyttänyt heidät elävään toivoon, niin että he taivaallisen pelastuksen toivossa saavat riemuita kirkastuneella ilolla 3-9; tätä pelastusta profeetat ovat tutkineet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa 10-12. Kehoitus toivoon, kuuliaisuuteen, pyhyyteen 13-21 ja vilpittömään rakkauteen heille, jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan elävästä sanasta 22-25.

11

1:1
Ap. t. 2:9
Jaak. 1:1
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 2
1:2
2. Moos. 24:8
Room. 1:5
Room. 8:29
Hebr. 12:24
2. Piet. 1:2
ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

3

1:3
Joh. 3:3
Ef. 1:3
Jaak. 1:18
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4
1:4
Kol. 1:5
2. Tim. 1:12
turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 5
1:5
Joh. 10:28
Kol. 3:4
jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 6
1:6
Matt. 5:12
2. Kor. 4:17
1. Piet. 5:10
Jaak. 1:2
Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, 7
1:7
Sananl. 17:3
Jes. 48:10
Mal. 3:3
1. Kor. 3:13
1. Piet. 4:12
että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 8
1:8
Joh. 20:29
2. Kor. 5:7
Hebr. 11:27
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 9sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

10

1:10
1. Moos. 49:10
Sak. 6:12
Matt. 13:17
Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 11
1:11
Ps. 22:7
Jes. 53:3
Luuk. 24:26
Hebr. 12:2
2. Piet. 1:21
ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 12
1:12
Dan. 12:4,9
Dan. 12:13
Ap. t. 2:4
Ef. 3:8-10
Hebr. 11:13,39
Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

13

1:13
Luuk. 12:35
Luuk. 21:34
Room. 13:13
Ef. 6:14
1. Tess. 5:6
Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. 14
1:14
Ap. t. 17:30
Room. 12:2
Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 15
1:15
Matt. 5:48
Luuk. 1:74-75
2. Kor. 7:1
vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 16
1:16
3. Moos. 11:44
3. Moos. 19:2
3. Moos. 20:7
Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä". 17
1:17
Room. 2:11
Fil. 2:12
Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 18
1:18
1. Piet. 4:3
tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 19
1:19
Joh. 1:29
Ap. t. 20:28
1. Kor. 5:7
1. Kor. 6:20
1. Kor. 7:23
Hebr. 9:12-14
Ilm. 5:9
vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 20
1:20
Room. 16:25-26
Gal. 4:4
Ef. 1:9-10
Hebr. 1:2
hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, 21
1:21
Ap. t. 2:24
Room. 6:4
Fil. 2:9
jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

22

1:22
Room. 12:10
Ef. 4:3
1. Tim. 1:5
Hebr. 13:1
1. Piet. 2:17
1. Joh. 5:1
Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, 23
1:23
Luuk. 8:11-12
Joh. 1:13
Joh. 3:3
1. Joh. 3:9
Jaak. 1:18
te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 24
1:24
Ps. 102:12-13
Ps. 103:15-16
Jes. 40:6-8
Jaak. 1:10-11
Sillä:

"kaikki liha on kuin ruoho,

ja kaikki sen kauneus

kuin ruohon kukkanen;

ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,

25

1:25
Matt. 5:18
Matt. 24:35
mutta Herran sana

pysyy iankaikkisesti".

Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.