Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Kehoitus koettelemaan henkiä, ovatko ne Jumalasta 1-6, ja rakastamaan veljiä, niinkuin Jumala on rakastanut meitä, hän, joka on rakkaus ja on lähettänyt Poikansa maailman vapahtajaksi 7-21.

41

4:1
Matt. 7:15-16
Matt. 24:4-5
Matt. 24:24
Ap. t. 20:29-30
1. Kor. 14:29
1. Tess. 5:21
2. Piet. 2:1
2. Joh. 1:7
Ilm. 2:2
Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 2
4:2
1. Kor. 12:3
1. Joh. 5:1
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3
4:3
2. Tess. 2:6-7
1. Joh. 2:18,22
ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 4
4:4
Joh. 16:33
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 5
4:5
Joh. 3:31
Joh. 8:23
Joh. 15:19
He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 6
4:6
Joh. 8:47
Joh. 10:26-27
3. Joh. 1:11
Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

7Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 8Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 9

4:9
Joh. 3:16
Room. 5:8
Room. 8:32
1. Joh. 3:16
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. 10
4:10
Joh. 15:16
Room. 3:24-25
2. Kor. 5:19
1. Joh. 2:2
Siinä on rakkaus — ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 11
4:11
Matt. 18:33
Joh. 15:12
Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 12
4:12
2. Moos. 33:20
5. Moos. 4:12
Joh. 1:18
1. Tim. 6:16
1. Joh. 2:5
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 13
4:13
Joh. 14:20
1. Joh. 3:24
Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.

14

4:14
Joh. 1:14
Joh. 3:17
Joh. 12:47
1. Joh. 1:1
Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 15
4:15
1. Joh. 2:23
Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 16Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17
4:17
1. Joh. 2:28
1. Joh. 3:21
Jaak. 2:13
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 18
4:18
Room. 8:15
Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 19Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 20
4:20
1. Joh. 2:4,11
1. Joh. 3:17
Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 21
4:21
3. Moos. 19:18
Matt. 22:39
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1. Tess. 4:9
1. Piet. 4:8
1. Joh. 3:11
Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

5

5 LUKU.

Uskova on Jumalasta syntynyt, ja hänen uskonsa voittaa maailman 1-5. Jumala todistaa Pojastaan Hengen, veden ja veren kautta 6-12. Uskovilla on iankaikkinen elämä, ja Jumala kuulee kaikki heidän rukouksensa 13-17; he pysyvät Kristuksessa 18-20. Kehoitus kavahtamaan epäjumalia 21.

51

5:1
Joh. 1:12-13
1. Joh. 4:2
Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 2Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. 3
5:3
Matt. 11:30
Joh. 14:15
Joh. 15:10
2. Joh. 1:6
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; 4
5:4
Joh. 16:33
sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 5
5:5
1. Kor. 15:57
1. Joh. 4:4
Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

6

5:6
Joh. 19:34
Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. 7Sillä kolme on, jotka todistavat: 8Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. 9
5:9
Joh. 5:36-37
Joh. 8:17-18
Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. 10
5:10
Room. 8:16
Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. 11
5:11
Joh. 1:4
1. Joh. 2:25
Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 12
5:12
Joh. 3:36
Joh. 5:24
Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13

5:13
Joh. 20:31
1. Joh. 3:23
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. 14
5:14
Luuk. 11:9
Joh. 15:7
1. Joh. 3:22
Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 15Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

16

5:16
4. Moos. 15:30
Jer. 7:16
Matt. 12:31
Hebr. 6:4-5
Hebr. 10:26-27
Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. 17
5:17
1. Joh. 3:4
Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.

18

5:18
1. Joh. 3:9
Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 19
5:19
Gal. 1:4
Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. 20
5:20
Luuk. 24:45
Joh. 17:3
Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

21

5:21
2. Moos. 20:3
1. Kor. 10:14
Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.