Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Johannes julistaa elämän sanaa, Kristusta, että lukijoillakin olisi yhteys Isän ja Pojan kanssa 1-4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja tunnustaa syntinsä, joista heidät puhdistaa Kristuksen veri 5-10.

11

1:1
Luuk. 1:2
Luuk. 24:39
Joh. 1:1,14
Joh. 20:27
2. Piet. 1:16
Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta — 2
1:2
2. Tim. 1:10
ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille — 3
1:3
Joh. 17:21
1. Kor. 1:9
minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. 4
1:4
Joh. 15:11
2. Joh. 1:12
Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.

5Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 6

1:6
Joh. 3:20-21
1. Joh. 2:4
Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 7
1:7
Hebr. 9:14
1. Piet. 1:18-19
Ilm. 1:5
Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 8
1:8
1. Kun. 8:46
Sananl. 20:9
Saarn. 7:21
Room. 3:10,12
Room. 3:23
Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 9
1:9
Ps. 32:5
Sananl. 28:13
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

2

2 LUKU.

Jeesus Kristus on syntisten puolustaja ja sovittaja 1, 2. Joka sanoo tuntevansa Jeesuksen, sen tulee noudattaa hänen käskyjään, varsinkin rakkauden käskyä 3-11. Apostoli varoittaa maailman rakkaudesta 12-17 ja antikristuksista 18-25 sekä kehoittaa pysymään Kristuksessa 26-29.

21

2:1
Room. 8:34
1. Tim. 2:5
Hebr. 7:25
Hebr. 9:24
Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 2
2:2
Joh. 1:29
Joh. 4:42
Room. 3:25
2. Kor. 5:18
Kol. 1:20
Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

3Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. 4

2:4
1. Joh. 1:6
1. Joh. 4:20
Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. 5
2:5
Joh. 13:35
Joh. 14:21,23
Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 6
2:6
Matt. 11:29
Matt. 16:24
Joh. 13:15
Joh. 15:4-5
Fil. 2:5
Kol. 2:6
1. Piet. 2:21
Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.

7

2:7
1. Joh. 3:11
2. Joh. 1:5
Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. 8
2:8
Joh. 1:9
Joh. 8:12
Joh. 13:34
Room. 13:12
Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa. 9
2:9
1. Kor. 13:2
1. Joh. 3:14
1. Joh. 4:20
Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. 10Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. 11
2:11
Joh. 11:10
Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.

12

2:12
Luuk. 24:47
Ap. t. 10:43
Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. 13Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän. 14
2:14
Ef. 6:10
Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha.

15

2:15
Joh. 15:19
Room. 12:2
Jaak. 4:4
Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16
2:16
Sananl. 27:20
Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17
2:17
Ps. 15:5
Jes. 40:6
Matt. 7:24
1. Kor. 7:31
1. Piet. 1:24
Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

18

2:18
Matt. 24:24
Ap. t. 20:29-30
2. Tess. 2:3
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 19
2:19
Ps. 41:10
1. Kor. 11:19
Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. 20
2:20
1. Kor. 2:15
Ef. 1:13
Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. 21En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. 22
2:22
1. Joh. 4:3
2. Joh. 1:7
Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. 23
2:23
Luuk. 12:9
Joh. 15:23
1. Joh. 4:15
Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. 24Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 25
2:25
Joh. 6:40
1. Joh. 5:11
Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

26Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. 27

2:27
Jer. 31:34
Joh. 14:26
Joh. 16:13
1. Tess. 4:9
Mutta te — teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. 28
2:28
Mark. 8:38
Joh. 15:4
1. Joh. 3:2,21
1. Joh. 4:17
Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 29
2:29
1. Joh. 3:7,10
Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.