Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Korinttolaiset ovat vielä lihallisia, koska riippuvat eri opettajissa 1-4, jotka ovat vain palvelijoita 5-9; mutta perustus on Kristus, jolle jokaisen on rakennettava pelastuaksensa 10-15. Apostoli varoittaa rakentajia turmelemasta Jumalan temppeliä, ylpeilemästä maailman viisaudella ja kehoittaa vapautumaan ihmisistä 16-23.

31

3:1
Ef. 4:13-14
Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. 2
3:2
Joh. 16:12
Hebr. 5:12-13
1. Piet. 2:2
Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; 3
3:3
1. Kor. 1:11-12
1. Kor. 11:18
Gal. 5:19-20
Jaak. 3:16
olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? 4Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?

5

3:5
Ap. t. 18:24-25
Room. 12:3
1. Kor. 1:13
1. Kor. 4:1
1. Kor. 16:12
Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. 6
3:6
Ap. t. 18:1
Ap. t. 18:18,24
Ap. t. 19:1
1. Kor. 4:15
Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. 7
3:7
Gal. 6:3
Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. 8
3:8
Ps. 62:13
Jer. 17:10
Jer. 32:19
Matt. 16:27
Room. 2:6
1. Kor. 4:5
Ilm. 2:23
Ilm. 22:12
Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. 9
3:9
Matt. 13:3-8
2. Kor. 6:1
Ef. 2:20-21
Hebr. 3:3-4
Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.

10

3:10
Room. 15:20
1. Kor. 15:10
2. Piet. 3:15
Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 11
3:11
Jes. 28:16
1. Piet. 2:6-7
Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 12Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 13
3:13
Room. 2:5-6
1. Kor. 4:5
2. Tess. 1:8
1. Piet. 1:7
Ilm. 20:12
niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 14
3:14
2. Joh. 1:8
Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 15
3:15
Juud. 1:23
mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

16

3:16
1. Kor. 6:19
2. Kor. 6:16
Ef. 2:20-22
Hebr. 3:6
1. Piet. 2:5
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 17Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.

18

3:18
Sananl. 3:7
Jes. 5:21
Gal. 6:3
Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. 19
3:19
Job 5:13
1. Kor. 1:20
Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on:

"Hän vangitsee viisaat

heidän viekkauteensa";

20
3:20
Ps. 94:11
ja vielä:

"Herra tuntee viisasten ajatukset,

hän tietää ne turhiksi".

21Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, 22
3:22
Room. 8:38
teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. 23
3:23
Joh. 17:21
Room. 14:8
1. Kor. 11:3
2. Kor. 10:7
Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.
4

4 LUKU.

Apostoli näyttää, että opettajat ovat Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita ja ainoastaan Herran tuomittavia 1-5, nuhtelee korinttolaisia heidän kopeudestaan ja asettaa sen rinnalle oman vaivan- ja pilkanalaisuutensa 6-13, kehoittaa heitä ottamaan hänet esikuvakseen ja lupaa pian tulla heidän tykönsä 14-21.

41

4:1
1. Kor. 3:5
2. Kor. 6:4
Kol. 1:25
Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. 2
4:2
Matt. 24:45
Luuk. 12:42
Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. 3Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, 4
4:4
2. Moos. 34:7
Ps. 130:3
Ps. 143:2
Ap. t. 23:1
Room. 3:20
sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. 5
4:5
Matt. 7:1
Room. 2:1,16
1. Kor. 3:8
2. Kor. 5:10
Ilm. 20:12
Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

6

4:6
Room. 12:3
Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. 7
4:7
1. Aik. 29:14
Joh. 3:27
Room. 12:6
1. Piet. 4:10
Jaak. 1:17
Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua? 8
4:8
Ilm. 3:17-18
Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne! 9
4:9
Ps. 44:23
Room. 8:36
1. Kor. 15:30-31
2. Kor. 4:11
2. Kor. 6:9
Hebr. 10:33
Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten, 10
4:10
Ap. t. 26:24
1. Kor. 2:3
2. Kor. 13:9
me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. 11
4:11
Ap. t. 23:2
2. Kor. 4:8-9
2. Kor. 6:5
2. Kor. 11:23-24
Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, 12
4:12
Ps. 109:28
Matt. 5:44
Luuk. 6:28
Luuk. 23:34
Joh. 15:20
Ap. t. 7:60
Ap. t. 18:3
Ap. t. 20:34
Room. 12:14
1. Tess. 2:9
2. Tess. 3:8
me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme; 13
4:13
Valit. 3:45
Joh. 16:2
1. Piet. 3:9
meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti.

14

4:14
1. Tess. 2:11
En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niinkuin rakkaita lapsiani neuvoen. 15
4:15
Ap. t. 18:11
Gal. 4:19
Filem. 1:10
Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. 16
4:16
1. Kor. 11:1
Fil. 3:17
1. Tess. 1:6
2. Tess. 3:9
Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani. 17
4:17
Ap. t. 19:22
Fil. 2:20-21
2. Tim. 1:2
Juuri sentähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa; hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla, joka seurakunnassa, opetan. 18Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niinkuin minä en tulisikaan teidän tykönne. 19
4:19
Jaak. 4:15
Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. 20
4:20
1. Kor. 2:4
1. Tess. 1:5
Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. 21
4:21
2. Kor. 10:1
2. Kor. 13:10
Kummanko tahdotte? Tulenko luoksenne vitsa kädessä vaiko rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä?

5

5 LUKU.

Korinttolaisten keskuudessa oli ilmaantunut haureutta, jonka johdosta apostoli heitä nuhtelee ja päättää erään sukurutsaisen miehen hyljättäväksi saatanan haltuun, että hänen sielunsa pelastuisi 1-5, kehoittaa heitä vaeltamaan puhtaudessa ja totuudessa 6-8 eikä suvaitsemaan julkisyntisiä veljien joukossa 9-13.

51

5:1
3. Moos. 18:8
5. Moos. 27:20
Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. 2Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? 3
5:3
Kol. 2:5
Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on 4
5:4
Matt. 16:19
Matt. 18:18-19
Joh. 20:23
Ap. t. 15:28
— sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen — 5
5:5
Sananl. 23:14
1. Tim. 1:20
1. Piet. 4:6
Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

6

5:6
Matt. 16:6
Gal. 5:9
Jaak. 4:16
Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? 7
5:7
Jes. 53:7
Joh. 1:29,36
1. Piet. 1:19
Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. 8
5:8
2. Moos. 12:8,15
5. Moos. 16:3
Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

9

5:9
2. Kor. 6:14
Ef. 5:11
Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; 10
5:10
Joh. 17:15
1. Joh. 5:19
en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. 11
5:11
Sananl. 23:20
Matt. 18:17
Room. 16:17
2. Tess. 3:6
Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. 12Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? 13
5:13
5. Moos. 13:5
5. Moos. 17:7
5. Moos. 22:21-24
5. Moos. 24:7
Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."