Raamattu 1933/-38 (KR38)
11

11 LUKU.

Apostoli kehoittaa korinttolaisia olemaan hänen seuraajiansa, niinkuin hän on Kristuksen seuraaja 1, säätää, että vaimojen tulee jumalanpalveluksessa pitää päänsä peitettynä, mutta miesten peittämätönnä 2-16, nuhtelee huonosta käytöksestä rakkaudenaterioissa ja neuvoo, miten Herran ehtoollista on oikein nautittava 17-34.

111

11:1
1. Kor. 4:16
Fil. 3:17
1. Tess. 1:6
2. Tess. 3:7,9
Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.

2

11:2
2. Tess. 2:15
Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niinkuin minä ne teille olen antanut. 3
11:3
Joh. 14:28
1. Kor. 3:23
1. Kor. 15:27-28
Ef. 5:23
Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. 4Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. 5Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. 6Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä. 7
11:7
1. Moos. 1:26-27
1. Moos. 5:1
1. Moos. 9:6
Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. 8
11:8
1. Moos. 2:18
1. Moos. 2:21-23
1. Tim. 2:13
Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; 9eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. 10Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. 11Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. 12
11:12
Room. 11:36
Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta. 13Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä? 14Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; 15ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. 16
11:16
1. Tim. 6:3-4
Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla.

17Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. 18

11:18
1. Kor. 1:10-12
Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. 19
11:19
Matt. 18:7
Luuk. 17:1
1. Joh. 2:19
Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. 20Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista, 21sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. 22
11:22
Jaak. 2:5-6
Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä. 23
11:23
Matt. 26:26-29
Mark. 14:22-25
Luuk. 22:19-20
Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni". 25
11:25
2. Moos. 24:8
Sak. 9:11
Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni". 26
11:26
Joh. 14:3
Ap. t. 1:11
Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. 27Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. 28
11:28
2. Kor. 13:5
Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; 29sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. 30Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 31
11:31
Ps. 32:5
Sananl. 28:13
Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 32
11:32
Job 5:17
Sananl. 3:11
Hebr. 12:5-10
Ilm. 3:19
mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. 33Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. 34Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän, sitten kuin tulen.

12

12 LUKU.

Hengelliset lahjat. Jeesus on tunnustettava Herraksi 1-3; armolahjat ovat moninaiset 4-11. Niinkuin ruumiissa on monta jäsentä, jotka kaikki tarvitsevat toisiansa, niin ovat myös uskovaiset Pyhän Hengen kautta jäseniä Kristuksen ruumiissa 12-26; ja seurakuntaan on Jumala asettanut erilaisia palvelusmiehiä, joiden kunkin on seurakuntaa rakentaminen armolahjansa mukaan 27-31.

121

12:1
1. Kor. 1:5-6
Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. 2
12:2
Ps. 115:4-5
Ps. 135:16
Jes. 44:9-10
Jes. 46:7
Jer. 10:5
Hab. 2:18-19
1. Kor. 6:9-11
Ef. 2:11-12
1. Tess. 1:9
Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. 3
12:3
Matt. 7:21-22
Mark. 9:39
Joh. 15:26
1. Joh. 4:1,3
Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.

4

12:4
Room. 12:6-7
Ef. 4:4,7
Hebr. 2:4
1. Piet. 4:10
Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 5
12:5
Ef. 4:11
ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; 6
12:6
Ef. 1:23
ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. 7
12:7
1. Kor. 14:26
Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. 8Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; 9
12:9
Mark. 16:18
Luuk. 10:9
Jaak. 5:14-15
toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 10
12:10
Ap. t. 2:4
Ap. t. 6:8
Ap. t. 10:46
toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 11
12:11
Room. 12:3
1. Kor. 3:5
1. Kor. 7:7
Ef. 4:7
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

12

12:12
Room. 12:4-5
1. Kor. 10:17
Ef. 4:16
Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; 13
12:13
Gal. 3:28
Ef. 2:14-16
Kol. 3:11
sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 14Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. 15Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 16Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 17Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? 18Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut. 19Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? 20Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. 21Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä". 22Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä; 23ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme, 24mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, 25ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. 26Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.

27

12:27
Room. 12:5
Ef. 1:22-23
Ef. 5:23,30
Kol. 1:24
Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. 28
12:28
Ef. 2:20
Ef. 4:11
Ilm. 21:14
Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. 29Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? 30Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? 31
12:31
1. Kor. 14:1,3
1. Kor. 14:9
Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

13

13 LUKU.

Apostoli esittää rakkauden kaikkia lahjoja korkeammaksi 1-3, kuvaa sen jaloutta 4-7 ja sanoo rakkauden yksin olevan ikuisen, mutta muiden lahjain katoavaisia 8-13.

131Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 2

13:2
Matt. 7:22
Matt. 17:20
1. Kor. 12:8-9
Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 3Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

4

13:4
1. Piet. 4:8
Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 5
13:5
Room. 15:1
1. Kor. 10:24,33
Fil. 2:4,21
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 6
13:6
2. Joh. 1:4
3. Joh. 1:4
ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 7
13:7
Sananl. 10:12
2. Tim. 2:24
kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

8Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 9

13:9
1. Kor. 8:2-3
Gal. 6:3
Fil. 3:12-13
Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. 10
13:10
Ef. 4:13
Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. 11Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. 12
13:12
Ps. 17:15
Matt. 5:8
1. Kor. 8:3
2. Kor. 3:18
2. Kor. 5:7
1. Joh. 3:2
Ilm. 22:4
Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 13
13:13
Kol. 1:4-5
1. Joh. 4:16
Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.