Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Israelin käytös erämaassa on varoittava esimerkki siitä, kuinka vaarallista on väärinkäyttää Jumalan antamia armonosoituksia 1-13. Sentähden tulee korinttolaistenkin pysyä erillään pakanain epäjumalanpalveluksesta 14-22. Epäjumalille uhrattujen eläinten lihaa he kyllä saavat syödä, ellei heikko veli siitä loukkaudu 23-30. Paavali lopettaa neuvonsa vapauden käyttämisestä kehoittamalla kristittyä tekemään kaikki Jumalan kunniaksi 31-33.

101

10:1
2. Moos. 13:21-22
2. Moos. 14:21-22
4. Moos. 9:15,18
Ps. 78:14
Ps. 105:39
Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi 2ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä 3
10:3
2. Moos. 16:14-15
5. Moos. 8:3
Ps. 105:40
ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 4
10:4
2. Moos. 17:6
4. Moos. 20:10,11
Ps. 78:15-16
ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. 5
10:5
4. Moos. 14:29-30
4. Moos. 26:65
Hebr. 3:17-18
Juud. 1:5
Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. 6
10:6
4. Moos. 11:4-5
4. Moos. 11:33
Ps. 78:18,30
Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat. 7
10:7
2. Moos. 23:13
2. Moos. 32:6
1. Joh. 5:21
Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niinkuin kirjoitettu on: "Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään". 8
10:8
4. Moos. 25:1,9
1. Kor. 6:18
Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta. 9
10:9
2. Moos. 17:2,7
4. Moos. 21:5-6
Ps. 78:56
Ps. 95:9
Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. 10
10:10
2. Moos. 12:23
4. Moos. 14:2
4. Moos. 14:29,36
2. Sam. 24:16
Fil. 2:14
Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta. 11
10:11
Room. 15:4
1. Kor. 9:10
1. Piet. 4:7
1. Joh. 2:18
Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. 12
10:12
Room. 11:20
Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. 13
10:13
Ps. 68:20
1. Kor. 1:9
1. Tess. 5:24
2. Piet. 2:9
Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

14

10:14
Ap. t. 15:20
2. Kor. 6:16-17
1. Joh. 5:21
Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta. 15
10:15
1. Kor. 2:15
Minä puhun niinkuin ymmärtäväisille; arvostelkaa itse, mitä minä sanon. 16
10:16
Matt. 26:26-28
Ap. t. 2:42
Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? 17
10:17
Room. 12:5
1. Kor. 12:13,27
Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. 18
10:18
3. Moos. 2:3
3. Moos. 7:6,14
1. Kor. 9:13
Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? 19
10:19
1. Kor. 8:4
Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? 20
10:20
3. Moos. 17:7
5. Moos. 32:17
Ps. 106:37
Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. 21
10:21
2. Kor. 6:15-16
Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. 22
10:22
5. Moos. 32:21
Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä väkevämmät?

23

10:23
1. Kor. 6:12
"Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki rakenna. 24
10:24
Room. 15:1-2
1. Kor. 13:5
Fil. 2:4-5
Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. 25
10:25
1. Tim. 4:4
Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden, 26
10:26
2. Moos. 19:5
5. Moos. 10:14
Ps. 24:1
Ps. 50:10,12
sillä:

"Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on".

27
10:27
Luuk. 10:7-8
Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden. 28
10:28
1. Kor. 8:7
1. Kor. 8:10-11
Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; 29
10:29
Room. 14:14,16
en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi? 30
10:30
Room. 14:6
1. Tim. 4:4
Jos minä sen kiittäen nautin, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän?

31

10:31
5. Moos. 8:10
Kol. 3:17
Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 32
10:32
Room. 14:13
Fil. 1:10
Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle, 33
10:33
Room. 15:2
1. Kor. 9:19,22
niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat.