Raamattu 1933/-38 (KR38)
24

24 LUKU.

Pappien ja leeviläisten osastot.

241Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. 2

24:2
3. Moos. 10:1
4. Moos. 3:4
4. Moos. 26:61
Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina. 3
24:3
2. Aik. 8:14
Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan. 4Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat kuusitoista päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat kahdeksan päämiestä perhekunnilleen. 5Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista. 6Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta. 7Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle, 8kolmas Haarimille, neljäs Seoromille, 9viides Malkialle, kuudes Miijaminille, 10
24:10
Luuk. 1:5
seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle, 11yhdeksäs Jeesualle, kymmenes Sekanjalle, 12yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jaakimille, 13kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, 14viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 15seitsemästoista Heesirille, kahdeksastoista Pissekselle, 16yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, 17kahdeskymmenes yhdes Jaakinille, kahdeskymmenes kahdes Gaamulille, 18kahdeskymmenes kolmas Delajalle, kahdeskymmenes neljäs Maasjalle. 19Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.

20Mitä tulee muihin Leevin jälkeläisiin, niin oli Amramin jälkeläisiä Suubael, Suubaelin jälkeläisiä Jehdeja, 21Rehabjan jälkeläisiä päämies Jissia, 22jisharilaisia Selomot, Selomotin jälkeläisiä Jahat. 23

24:23
1. Aik. 23:19
Ja Jerian jälkeläisiä olivat: Amarja toinen, Jahasiel kolmas, Jekamam neljäs. 24Ussielin jälkeläisiä oli Miika, Miikan jälkeläisiä Saamir. 25Miikan veli oli Jissia; Jissian jälkeläisiä oli Sakarja. 26Merarin jälkeläisiä olivat Mahli ja Muusi sekä hänen poikansa Jaasian jälkeläiset. 27Merarilla oli jälkeläisiä pojastaan Jaasiasta ynnä Sooham, Sakkur ja Ibri. 28Mahlista polveutui Eleasar, jolla ei ollut poikia. 29Kiisistä polveutui Jerahmeel, joka oli Kiisin jälkeläisiä. 30Ja Muusin jälkeläisiä olivat Mahli, Eeder ja Jerimot. Nämä olivat leeviläisten jälkeläiset heidän perhekuntiensa mukaan. 31
24:31
1. Aik. 25:8
1. Aik. 26:13
Myöskin nämä, niinhyvin perhekunta-päämiehet kuin heidän nuoremmat veljensä, heittivät arpaa samoin kuin heidän veljensä, Aaronin pojat, kuningas Daavidin, Saadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa.