Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Israelin pojat. Juudan jälkeläiset.

21

2:1
1. Moos. 29:32
1. Moos. 30:3
1. Moos. 35:22
1. Moos. 46:8
Nämä olivat Israelin pojat: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon, 2Daan, Joosef ja Benjamin, Naftali, Gaad ja Asser.

3

2:3
1. Moos. 38:3
Juudan pojat olivat Eer, Oonan ja Seela; nämä kolme synnytti hänelle Suuahin tytär, kanaanilainen. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut otollinen Herran silmissä; sentähden hän antoi hänen kuolla. 4
2:4
1. Moos. 38:27
Ja Taamar, Juudan miniä, synnytti hänelle Pereksen ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi.

5

2:5
Ruut 4:18
Matt. 1:3
Pereksen pojat olivat Hesron ja Haamul. 6Ja Serahin pojat olivat Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara; heitä oli kaikkiaan viisi. 7
2:7
Joos. 7:1
Ja Karmin pojat olivat Aakar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, kun oli uskoton ja anasti tuhon omaksi vihittyä. 8Ja Eetanin poika oli Asarja.

9Ja Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai. 10

2:10
4. Moos. 1:7
Ja Raamille syntyi Amminadab, ja Amminadabille syntyi Nahson, Juudan jälkeläisten ruhtinas. 11Ja Nahsonille syntyi Salma, ja Salmalle syntyi Booas. 12Ja Booaalle syntyi Oobed, ja Oobedille syntyi Iisai. 13
2:13
1. Sam. 16:6
1. Sam. 17:12
2. Sam. 13:3
Ja Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea, 14neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai, 15kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid. 16
2:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18
Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Ja Serujan pojat olivat Abisai, Jooab ja Asael, kaikkiaan kolme. 17
2:17
2. Sam. 17:25
Ja Abigail synnytti Amasan; ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter.

18Ja Kaalebille, Hesronin pojalle, syntyi lapsia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista; ja nämä olivat Asuban pojat: Jeeser, Soobab ja Ardon. 19

2:19
1. Aik. 4:4
Ja kun Asuba kuoli, nai Kaaleb Efratin, ja tämä synnytti hänelle Huurin. 20
2:20
2. Moos. 31:2
Ja Huurille syntyi Uuri, ja Uurille syntyi Besalel. 21Senjälkeen meni Hesron Maakirin, Gileadin isän, tyttären tykö; ja hän nai tämän ollessaan kuudenkymmenen vuoden vanha. Ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22
2:22
Tuom. 10:3
Ja Segubille syntyi Jaair; tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia Gileadin maassa. 23
2:23
4. Moos. 32:41
Mutta gesurilaiset ja aramilaiset ottivat heiltä Jaairin leirikylät ja Kenatin ynnä sen tytärkaupungit, kuusikymmentä kaupunkia. Kaikki nämä olivat Maakirin, Gileadin isän, poikia. 24Kun Hesron oli kuollut Kaaleb-Efratassa, synnytti Abia — hän oli Hesronin vaimo — hänelle Ashurin, Tekoan isän.

25Ja Jerahmeelin, Hesronin esikoisen, pojat olivat Raam, esikoinen, ja Buuna, Ooren, Oosem ja Ahia. 26Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen vaimo, jonka nimi oli Atara; hän oli Oonamin äiti. 27Ja Raamin, Jerahmeelin esikoisen, pojat olivat Maas, Jaamin ja Eeker. 28Ja Oonamin pojat olivat Sammai ja Jaada; ja Sammain pojat olivat Naadab ja Abisur. 29Ja Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Moolidin. 30Ja Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna. 31Ja Appaimin poika oli Jisi; ja Jisin poika oli Seesan; ja Seesanin poika oli Ahlai. 32Ja Jaadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Joonatan. Jeter kuoli lapsetonna. 33Ja Joonatanin pojat olivat Pelet ja Saasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä. 34Mutta Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha. 35Ja Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijallensa Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain. 36Ja Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad. 37Ja Saabadille syntyi Eflal, ja Eflalille syntyi Oobed. 38Ja Oobedille syntyi Jeehu, ja Jeehulle syntyi Asarja. 39Ja Asarjalle syntyi Heles, ja Helekselle syntyi Eleasa. 40Ja Eleasalle syntyi Sismai, ja Sismaille syntyi Sallum. 41Ja Sallumille syntyi Jekamja, ja Jekamjalle syntyi Elisama.

42Ja Kaalebin, Jerahmeelin veljen, pojat olivat Meesa, hänen esikoisensa, joka oli Siifin isä, ja Maaresan, Hebronin isän, pojat. 43Ja Hebronin pojat olivat Koorah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44Ja Semalle syntyi Raham, Jorkeamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45Ja Sammain poika oli Maaon, ja Maaon oli Beet-Suurin isä.

46Ja Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen; ja Haaranille syntyi Gaases. 47Ja Jahdain pojat olivat Regem, Jootam, Geesan, Pelet, Eefa ja Saaf. 48Maaka, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Seberin ja Tirhanan. 49

2:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, Madmannan isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Kaalebin tytär oli Aksa. 50Nämä olivat Kaalebin jälkeläisiä.

Huurin, Efratan esikoisen, pojat olivat Soobal, Kirjat-Jearimin isä, 51Salma, Beetlehemin isä, ja Haaref, Beet-Gaaderin isä. 52

2:52
1. Aik. 4:2
Soobalin, Kirjat-Jearimin isän, jälkeläiset olivat Rooe ja toinen puoli Menuhotia. 53Kirjat-Jearimin suvut olivat jeteriläiset, puutilaiset, suumatilaiset ja misrailaiset. Heistä ovat soratilaiset ja estaolilaiset lähteneet. 54Ja Salman jälkeläiset olivat Beetlehem ja netofalaiset, Atrot, Beet-Jooab ja toinen puoli manahtilaisia, sorilaiset. 55
2:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:2
Ja kirjanoppineiden suvut, jotka asuivat Jaebeksessa, olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keeniläiset, jotka polveutuvat Hammatista, Reekabin suvun isästä.