Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Jumalan arkki tuodaan Jerusalemiin.

151

15:1
2. Sam. 6:17
1. Aik. 16:1
Ja hän rakensi itsellensä taloja Daavidin kaupunkiin ja valmisti paikan Jumalan arkille ja pystytti sille majan. 2
15:2
4. Moos. 4:15
Silloin Daavid käski: "Älkööt muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia; sillä heidät on Herra valinnut kantamaan Jumalan arkkia ja palvelemaan häntä ikuisesti". 3Ja Daavid kokosi kaiken Israelin Jerusalemiin, tuomaan Herran arkkia siihen paikkaan, jonka hän oli sille valmistanut. 4Daavid kokosi Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset; 5Kehatin jälkeläisistä: Uurielin, päämiehen, ja hänen veljensä, sata kaksikymmentä; 6Merarin jälkeläisistä: Asajan, päämiehen, ja hänen veljensä, kaksisataa kaksikymmentä; 7Geersomin jälkeläisistä: Jooelin, päämiehen, ja hänen veljensä, sata kolmekymmentä; 8Elisafanin jälkeläisistä: Semajan, päämiehen, ja hänen veljensä, kaksisataa; 9Hebronin jälkeläisistä: Elielin, päämiehen, ja hänen veljensä, kahdeksankymmentä; 10Ussielin jälkeläisistä: Amminadabin, päämiehen, ja hänen veljensä, sata kaksitoista.

11Ja Daavid kutsui papit Saadokin ja Ebjatarin sekä leeviläiset Uurielin, Asajan, Jooelin, Semajan, Elielin ja Amminadabin 12

15:12
2. Moos. 19:10
ja sanoi heille: "Te olette leeviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran, Israelin Jumalan, arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. 13
15:13
2. Sam. 6:6
1. Aik. 13:10
Sillä sentähden, ettette ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra, meidän Jumalamme, meidät; sillä me emme etsineet häntä, niinkuin olisi pitänyt." 14Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran, Israelin Jumalan, arkkia. 15
15:15
2. Moos. 25:14
4. Moos. 7:9
Ja leeviläiset kantoivat Jumalan arkkia korennoilla olallansa, niinkuin Mooses oli Herran sanan mukaan käskenyt.

16Ja Daavid käski leeviläisten päämiesten asettaa veljensä, veisaajat, soittimilla, harpuilla, kanteleilla ja kymbaaleilla kaiuttamaan riemuvirsiä. 17Niin leeviläiset asettivat soittamaan Heemanin, Jooelin pojan, ja hänen heimolaisistaan Aasafin, Berekjan pojan, ja heidän heimolaisistaan, Merarin jälkeläisistä, Eetanin, Kuusajan pojan, 18ja heidän kanssaan heidän arvossa lähinnä olevista heimolaisistaan: Sakarjan, Benin ja Jaasielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Benajan, Maasejan, Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Oobed-Edomin ja Jegielin, ovenvartijat. 19Ja veisaajista oli Heemanin, Aasafin ja Eetanin soitettava vaskikymbaaleilla, 20Sakarjan, Ussielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Maasejan ja Benajan harpuilla korkeassa äänialassa, 21Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Oobed-Edomin, Jegielin ja Asasjan kanteleilla matalassa äänialassa, veisuuta johtaaksensa. 22Kenanja, leeviläisten johtaja kantajatehtävässä, valvoi kantamista, sillä hän oli taitava siihen. 23Berekja ja Elkana olivat arkin ovenvartijat. 24Ja papit Sebanja, Joosafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhalsivat torviin Jumalan arkin edellä, ja Oobed-Edom ja Jehia olivat arkin ovenvartijat.

25

15:25
2. Sam. 6:12
Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannenpäämiehet menivät ja toivat riemuiten Herran liitonarkin Oobed-Edomin talosta. 26Ja kun Jumala auttoi leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, uhrattiin seitsemän härkää ja seitsemän oinasta. 27Daavid oli puettu hienosta pellavakankaasta tehtyyn viittaan ja samoin kaikki leeviläiset, jotka kantoivat arkkia, sekä veisaajat ja kantamisen johtaja Kenanja veisaajain kanssa; ja Daavidilla oli yllään pellavakasukka. 28Niin koko Israel toi Herran liitonarkin riemun raikuessa ja pasunain pauhatessa, torvien, kymbaalien, harppujen ja kannelten soidessa.

29Kun Herran liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal, Saulin tytär, ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan halveksi hän häntä sydämessään.

16

16 LUKU.

Arkki sijoitetaan telttapyhäkköön. Uhreja ja ylistyslauluja.

161

16:1
2. Sam. 6:17
1. Aik. 15:1
Kun he olivat tuoneet Jumalan arkin ja asettaneet sen majaan, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, uhrasivat he polttouhreja ja yhteysuhreja Jumalan edessä. 2
16:2
4. Moos. 6:23
Ja kun Daavid oli uhrannut polttouhrin ja yhteysuhrit, siunasi hän kansan Herran nimeen. 3Ja hän jakoi kaikille israelilaisille, sekä miehille että naisille, kullekin leipäkakun, kappaleen lihaa ja rypälekakun.

4Ja hän asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa: 5Aasafin johtajaksi, toiseksi Sakarjan, sitten Jegielin, Semiramotin, Jehielin, Mattitjan, Eliabin, Benajan, Oobed-Edomin ja Jegielin soittamaan harpuilla ja kanteleilla, Aasafin helistäessä kymbaaleja 6ja pappien, Benajan ja Jahasielin soittaessa yhtämittaa torvia Jumalan liitonarkin edessä.

7Silloin, sinä päivänä, ensi kerran Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa näin:

8

16:8
Ps. 105:1
Jes. 12:4
"Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä,

tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi

kansojen keskuudessa.

9Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle,

puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.

10Hänen pyhä nimensä

olkoon teidän kerskauksenne;

iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.

11Kysykää Herraa ja hänen voimaansa,

etsikää alati hänen kasvojansa.

12

16:12
5. Moos. 26:8
Muistakaa hänen ihmetöitänsä,

jotka hän on tehnyt,

hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,

13te Israelin, hänen palvelijansa, siemen,

Jaakobin lapset, te hänen valittunsa.

14Hän, Herra, on meidän Jumalamme;

hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.

15Muistakaa hänen liittonsa iankaikkisesti,

hamaan tuhansiin polviin,

sana, jonka hän on säätänyt,

16

16:16
1. Moos. 15:18
1. Moos. 17:1
1. Moos. 22:16
1. Moos. 26:2
Luuk. 1:72
liitto, jonka hän teki Aabrahamin kanssa,

ja hänen Iisakille vannomansa vala.

17Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille,

Israelille iankaikkiseksi liitoksi.

18

16:18
1. Moos. 13:15
1. Moos. 28:13
1. Moos. 35:12
Hän sanoi:

'Sinulle minä annan Kanaanin maan,

se olkoon teidän perintöosanne'.

19Teitä oli vähäinen joukko,

vain harvoja, ja te olitte muukalaisia siellä.

20Ja he vaelsivat kansasta kansaan

ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan.

21

16:21
1. Moos. 12:17
1. Moos. 20:3,7
1. Moos. 20:18
Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa,

ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä:

22'Älkää koskeko minun voideltuihini,

älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni'.

23

16:23
Ps. 96:1
Veisatkaa Herralle, kaikki maa,

julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.

24Ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa,

hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.

25

16:25
2. Moos. 15:11
Ps. 86:8
Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä,

hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.

26Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia,

mutta Herra on tehnyt taivaat.

27Kirkkaus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä,

väkevyys ja riemu hänen asuinsijassaan.

28Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat,

antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

29

16:29
Ps. 29:1
Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia,

tuokaa lahjoja ja tulkaa hänen kasvojensa eteen,

kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.

30Vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa.

Maan piiri pysyy lujana, se ei horju.

31

16:31
Ps. 97:1
Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa;

ja sanottakoon pakanain seassa:

'Herra on kuningas!'

32

16:32
Ps. 98:7
Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on;

ihastukoot kedot ja kaikki, mitä niissä on,

33riemuitkoot silloin metsän puut

Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata.

34

16:34
Ps. 106:1
Ps. 107:1
Ps. 118:1
Ps. 136:1
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä,

sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

35

16:35
Ps. 106:47
Ja sanokaa: 'Pelasta meidät,

sinä pelastuksemme Jumala,

kokoa ja vapahda meidät pakanain seasta,

että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi

ja kerskaisimme sinun ylistyksestäsi'.

36

16:36
Ps. 41:14
Ps. 72:18
Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,

iankaikkisesta iankaikkiseen."

Ja kaikki kansa sanoi: "Amen", ja ylisti Herraa.

37Ja hän asetti Aasafin ja hänen veljensä sinne Herran liitonarkin eteen tekemään vakituista palvelusta arkin edessä, kunakin päivänä sen päivän palveluksen, 38mutta Oobed-Edomin ja heidän veljensä, yhteensä kuusikymmentä kahdeksan, nimittäin Oobed-Edomin, Jeditunin pojan, ja Hoosan, ovenvartijoiksi. 39

16:39
1. Kun. 3:4
1. Aik. 21:29
2. Aik. 1:3
Ja pappi Saadokin ja hänen veljensä, papit, hän asetti Herran asumuksen eteen, uhrikukkulalle, joka on Gibeonissa, 40
16:40
2. Moos. 29:38
4. Moos. 28:3
uhraamaan polttouhreja Herralle polttouhrialttarilla, aina aamuin ja illoin, kaikki niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa, jonka hän on antanut Israelille. 41Ja heidän kanssaan olivat Heeman ja Jedutun ynnä muut valitut, nimeltä mainitut, kiittämässä Herraa siitä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 42Näiden, Heemanin ja Jedutunin, hallussa oli torvet ja kymbaalit soittajia varten ynnä muut soittimet Jumalan virttä varten. Ja Jedutunin pojat vartioivat ovia.

43

16:43
2. Sam. 6:19
Sitten kaikki kansa lähti kukin kotiinsa, ja Daavid kääntyi takaisin tervehtimään perhettänsä.

17

17 LUKU.

Daavidille annettu lupaus. Daavidin kiitos ja rukous.

171

17:1
2. Sam. 7:1
Kerran, kun Daavid istui linnassansa, sanoi Daavid profeetta Naatanille: "Katso, minä asun setripuisessa palatsissa, mutta Herran liitonarkki on telttakankaan alla". Naatan sanoi Daavidille: 2"Tee vain kaikki, mitä mielessäsi on, sillä Jumala on sinun kanssasi". 3Mutta sinä yönä tapahtui, että Naatanille tuli tämä Jumalan sana: 4"Mene ja sano minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra: Et sinä ole rakentava minulle huonetta asuakseni. 5Minä en ole asunut huoneessa siitä päivästä asti, jona johdatin Israelin tänne, tähän päivään saakka, vaan minä olen muuttanut teltasta telttaan ja asumuksesta asumukseen. 6Olenko minä koskaan, missä olenkin vaeltanut kaikessa Israelissa, kenellekään Israelin tuomareista, joita olen asettanut kaitsemaan kansaani, sanonut näin: Miksi ette ole rakentaneet minulle setripuista huonetta? 7
17:7
1. Sam. 16:11
2. Sam. 5:2
Ps. 78:70
Sano siis minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä olen ottanut sinut laitumelta, lammasten jäljestä, kansani Israelin ruhtinaaksi. 8Ja minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä sinä vaelsit, ja olen hävittänyt kaikki vihollisesi sinun tieltäsi. Ja minä teen sinulle nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä. 9Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton eivätkä vääryyden tekijät sitä enää vaivaa niinkuin ennen, 10siitä ajasta saakka, jolloin minä asetin tuomareita kansalleni Israelille. Ja minä nöyryytän kaikki sinun vihollisesi. Ja minä ilmoitan sinulle, että Herra on rakentava sinulle huoneen. 11Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lähdet isiesi tykö, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on yksi sinun pojistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. 12
17:12
1. Kun. 5:5
1. Kun. 6:1
1. Aik. 28:6
Ps. 89:4
Ps. 132:13
Hän on rakentava minulle huoneen, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. 13
17:13
Ps. 89:27
Hebr. 1:5
Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani; ja armoani minä en ota häneltä pois, niinkuin otin siltä, joka oli sinun edelläsi. 14
17:14
Luuk. 1:32
Ja minä pidän hänet pystyssä huoneessani ja valtakunnassani iäti, ja hänen valtaistuimensa on oleva iäti vahva." 15Aivan näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan Naatan puhui Daavidille.

16Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: "Mikä olen minä, Herra Jumala, ja mikä on minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti? 17Mutta tämäkin on ollut vähän sinun silmissäsi, Jumala, ja niin sinä olet puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista ja olet nähnyt minut nousevina ihmispolvina, Herra Jumala. 18Mitä Daavid enää sinulle puhuisi kunniasta, jota olet osoittanut palvelijallesi? Sinähän tunnet palvelijasi. 19Herra, palvelijasi tähden ja oman mielesi mukaan sinä olet tehnyt kaiken tämän suuren ja ilmoittanut kaikki nämä suuret asiat. 20

17:20
5. Moos. 3:24
5. Moos. 4:32
1. Kun. 8:23
Ps. 86:8
Jes. 37:16
Dan. 3:29
Hoos. 13:4
Herra, kaiken sen mukaan, mitä me olemme korvillamme kuulleet, ei ole sinun vertaistasi, eikä ole muuta jumalaa kuin sinä. 21
17:21
5. Moos. 4:7
Ja missä on maan päällä toista kansaa sinun kansasi Israelin vertaista, jota Jumala itse on käynyt lunastamaan kansaksensa, ja niin sinä olet tehnyt itsellesi suuren ja peljättävän nimen karkoittamalla pakanat kansasi tieltä, jonka sinä Egyptistä lunastit. 22Ja sinä olet asettanut kansasi Israelin omaksi kansaksesi ikuisiksi ajoiksi, ja sinä, Herra, olet tullut heidän Jumalaksensa. 23Niin olkoon nyt, Herra, se sana, jonka sinä olet puhunut palvelijastasi ja hänen suvustansa, vahva ikuisiksi ajoiksi. Tee, niinkuin olet puhunut. 24Silloin sinun nimesi on oleva vahva ja tuleva suureksi ikuisiksi ajoiksi, ja se on oleva: Herra Sebaot, Israelin Jumala, Jumala Israelissa. Ja palvelijasi Daavidin suku on pysyvä sinun edessäsi. 25Sillä sinä, minun Jumalani, olet ilmoittanut palvelijallesi rakentavasi hänelle huoneen. Siitä palvelijasi on saanut rohkeuden rukoilla sinun edessäsi. 26Ja nyt, Herra, sinä olet Jumala; ja kun olet luvannut palvelijallesi tämän hyvän, 27niin suvaitse nyt siunata palvelijasi sukua, että se pysyisi iäti sinun edessäsi. Sillä mitä sinä, Herra, siunaat, se on oleva siunattu iäti."