Raamattu 1933/-38 (KR38)
14

14 LUKU.

Hiiramin ystävyydenosoitus. Daavidin pojat. Filistealaiset voitetaan.

141

14:1
2. Sam. 5:11
Hiiram, Tyyron kuningas, lähetti sanansaattajat Daavidin luo, sekä setripuita ja puuseppiä ja kivenhakkaajia rakentamaan hänelle linnaa. 2Ja Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänet Israelin kuninkaaksi, koska hänen kuninkuutensa oli korotettu korkealle Herran kansan Israelin tähden.

3Jerusalemissa Daavid vielä otti vaimoja, ja Daavidille syntyi vielä poikia ja tyttäriä. 4

14:4
2. Sam. 5:13
1. Aik. 3:5
Ja nämä ovat niiden poikien nimet, jotka syntyivät hänelle Jerusalemissa: Sammua, Soobab, Naatan, Salomo, 5Jibhar, Elisua, Elpelet, 6Noogah, Nefeg, Jaafia, 7Elisama, Beeljada ja Elifelet.

8

14:8
2. Sam. 5:17
Mutta kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu koko Israelin kuninkaaksi, lähtivät kaikki filistealaiset etsimään Daavidia. Kun Daavid sen kuuli, lähti hän heitä vastaan. 9Kun filistealaiset olivat tulleet ja tehneet ryöstöretken Refaimin tasangolle, 10kysyi Daavid Jumalalta: "Menenkö minä filistealaisia vastaan, ja annatko sinä heidät minun käsiini?" Ja Herra sanoi hänelle: "Mene; minä annan heidät sinun käsiisi". 11
14:11
Jes. 28:21
Niin he menivät Baal-Perasimiin, ja siellä Daavid voitti heidät. Ja Daavid sanoi: "Jumala on murtanut viholliseni minun kädelläni, niinkuin vedet murtavat". Siitä sen paikan nimeksi tuli Baal-PerasimVrt. 2. Sam. 5:20.. 12
14:12
5. Moos. 7:5,25
He jättivät siihen jumalansa, ja Daavid käski polttaa ne tulessa.

13

14:13
2. Sam. 5:22
Mutta filistealaiset tekivät vielä kerran ryöstöretken tasangolle. 14Niin Daavid kysyi taas Jumalalta, ja Jumala vastasi hänelle: "Älä mene heidän jälkeensä, vaan kierrä heidät ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden puolelta. 15Ja kun kuulet astunnan kahinan balsamipuiden latvoista, niin käy taisteluun, sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi tuhotakseen filistealaisten leirin." 16Daavid teki, niinkuin Jumala oli häntä käskenyt, ja niin he voittivat filistealaisten sotajoukon ja ajoivat heitä takaa Gibeonista aina Geseriin saakka. 17Niin Daavidin maine levisi kaikkiin maihin, ja Herra nosti kaikissa kansoissa pelon häntä kohtaan.

15

15 LUKU.

Jumalan arkki tuodaan Jerusalemiin.

151

15:1
2. Sam. 6:17
1. Aik. 16:1
Ja hän rakensi itsellensä taloja Daavidin kaupunkiin ja valmisti paikan Jumalan arkille ja pystytti sille majan. 2
15:2
4. Moos. 4:15
Silloin Daavid käski: "Älkööt muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia; sillä heidät on Herra valinnut kantamaan Jumalan arkkia ja palvelemaan häntä ikuisesti". 3Ja Daavid kokosi kaiken Israelin Jerusalemiin, tuomaan Herran arkkia siihen paikkaan, jonka hän oli sille valmistanut. 4Daavid kokosi Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset; 5Kehatin jälkeläisistä: Uurielin, päämiehen, ja hänen veljensä, sata kaksikymmentä; 6Merarin jälkeläisistä: Asajan, päämiehen, ja hänen veljensä, kaksisataa kaksikymmentä; 7Geersomin jälkeläisistä: Jooelin, päämiehen, ja hänen veljensä, sata kolmekymmentä; 8Elisafanin jälkeläisistä: Semajan, päämiehen, ja hänen veljensä, kaksisataa; 9Hebronin jälkeläisistä: Elielin, päämiehen, ja hänen veljensä, kahdeksankymmentä; 10Ussielin jälkeläisistä: Amminadabin, päämiehen, ja hänen veljensä, sata kaksitoista.

11Ja Daavid kutsui papit Saadokin ja Ebjatarin sekä leeviläiset Uurielin, Asajan, Jooelin, Semajan, Elielin ja Amminadabin 12

15:12
2. Moos. 19:10
ja sanoi heille: "Te olette leeviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran, Israelin Jumalan, arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. 13
15:13
2. Sam. 6:6
1. Aik. 13:10
Sillä sentähden, ettette ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra, meidän Jumalamme, meidät; sillä me emme etsineet häntä, niinkuin olisi pitänyt." 14Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran, Israelin Jumalan, arkkia. 15
15:15
2. Moos. 25:14
4. Moos. 7:9
Ja leeviläiset kantoivat Jumalan arkkia korennoilla olallansa, niinkuin Mooses oli Herran sanan mukaan käskenyt.

16Ja Daavid käski leeviläisten päämiesten asettaa veljensä, veisaajat, soittimilla, harpuilla, kanteleilla ja kymbaaleilla kaiuttamaan riemuvirsiä. 17Niin leeviläiset asettivat soittamaan Heemanin, Jooelin pojan, ja hänen heimolaisistaan Aasafin, Berekjan pojan, ja heidän heimolaisistaan, Merarin jälkeläisistä, Eetanin, Kuusajan pojan, 18ja heidän kanssaan heidän arvossa lähinnä olevista heimolaisistaan: Sakarjan, Benin ja Jaasielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Benajan, Maasejan, Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Oobed-Edomin ja Jegielin, ovenvartijat. 19Ja veisaajista oli Heemanin, Aasafin ja Eetanin soitettava vaskikymbaaleilla, 20Sakarjan, Ussielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Maasejan ja Benajan harpuilla korkeassa äänialassa, 21Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Oobed-Edomin, Jegielin ja Asasjan kanteleilla matalassa äänialassa, veisuuta johtaaksensa. 22Kenanja, leeviläisten johtaja kantajatehtävässä, valvoi kantamista, sillä hän oli taitava siihen. 23Berekja ja Elkana olivat arkin ovenvartijat. 24Ja papit Sebanja, Joosafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhalsivat torviin Jumalan arkin edellä, ja Oobed-Edom ja Jehia olivat arkin ovenvartijat.

25

15:25
2. Sam. 6:12
Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannenpäämiehet menivät ja toivat riemuiten Herran liitonarkin Oobed-Edomin talosta. 26Ja kun Jumala auttoi leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, uhrattiin seitsemän härkää ja seitsemän oinasta. 27Daavid oli puettu hienosta pellavakankaasta tehtyyn viittaan ja samoin kaikki leeviläiset, jotka kantoivat arkkia, sekä veisaajat ja kantamisen johtaja Kenanja veisaajain kanssa; ja Daavidilla oli yllään pellavakasukka. 28Niin koko Israel toi Herran liitonarkin riemun raikuessa ja pasunain pauhatessa, torvien, kymbaalien, harppujen ja kannelten soidessa.

29Kun Herran liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal, Saulin tytär, ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan halveksi hän häntä sydämessään.

16

16 LUKU.

Arkki sijoitetaan telttapyhäkköön. Uhreja ja ylistyslauluja.

161

16:1
2. Sam. 6:17
1. Aik. 15:1
Kun he olivat tuoneet Jumalan arkin ja asettaneet sen majaan, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, uhrasivat he polttouhreja ja yhteysuhreja Jumalan edessä. 2
16:2
4. Moos. 6:23
Ja kun Daavid oli uhrannut polttouhrin ja yhteysuhrit, siunasi hän kansan Herran nimeen. 3Ja hän jakoi kaikille israelilaisille, sekä miehille että naisille, kullekin leipäkakun, kappaleen lihaa ja rypälekakun.

4Ja hän asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa: 5Aasafin johtajaksi, toiseksi Sakarjan, sitten Jegielin, Semiramotin, Jehielin, Mattitjan, Eliabin, Benajan, Oobed-Edomin ja Jegielin soittamaan harpuilla ja kanteleilla, Aasafin helistäessä kymbaaleja 6ja pappien, Benajan ja Jahasielin soittaessa yhtämittaa torvia Jumalan liitonarkin edessä.

7Silloin, sinä päivänä, ensi kerran Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa näin:

8

16:8
Ps. 105:1
Jes. 12:4
"Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä,

tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi

kansojen keskuudessa.

9Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle,

puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.

10Hänen pyhä nimensä

olkoon teidän kerskauksenne;

iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.

11Kysykää Herraa ja hänen voimaansa,

etsikää alati hänen kasvojansa.

12

16:12
5. Moos. 26:8
Muistakaa hänen ihmetöitänsä,

jotka hän on tehnyt,

hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,

13te Israelin, hänen palvelijansa, siemen,

Jaakobin lapset, te hänen valittunsa.

14Hän, Herra, on meidän Jumalamme;

hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.

15Muistakaa hänen liittonsa iankaikkisesti,

hamaan tuhansiin polviin,

sana, jonka hän on säätänyt,

16

16:16
1. Moos. 15:18
1. Moos. 17:1
1. Moos. 22:16
1. Moos. 26:2
Luuk. 1:72
liitto, jonka hän teki Aabrahamin kanssa,

ja hänen Iisakille vannomansa vala.

17Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille,

Israelille iankaikkiseksi liitoksi.

18

16:18
1. Moos. 13:15
1. Moos. 28:13
1. Moos. 35:12
Hän sanoi:

'Sinulle minä annan Kanaanin maan,

se olkoon teidän perintöosanne'.

19Teitä oli vähäinen joukko,

vain harvoja, ja te olitte muukalaisia siellä.

20Ja he vaelsivat kansasta kansaan

ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan.

21

16:21
1. Moos. 12:17
1. Moos. 20:3,7
1. Moos. 20:18
Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa,

ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä:

22'Älkää koskeko minun voideltuihini,

älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni'.

23

16:23
Ps. 96:1
Veisatkaa Herralle, kaikki maa,

julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.

24Ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa,

hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.

25

16:25
2. Moos. 15:11
Ps. 86:8
Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä,

hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.

26Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia,

mutta Herra on tehnyt taivaat.

27Kirkkaus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä,

väkevyys ja riemu hänen asuinsijassaan.

28Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat,

antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

29

16:29
Ps. 29:1
Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia,

tuokaa lahjoja ja tulkaa hänen kasvojensa eteen,

kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.

30Vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa.

Maan piiri pysyy lujana, se ei horju.

31

16:31
Ps. 97:1
Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa;

ja sanottakoon pakanain seassa:

'Herra on kuningas!'

32

16:32
Ps. 98:7
Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on;

ihastukoot kedot ja kaikki, mitä niissä on,

33riemuitkoot silloin metsän puut

Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata.

34

16:34
Ps. 106:1
Ps. 107:1
Ps. 118:1
Ps. 136:1
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä,

sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

35

16:35
Ps. 106:47
Ja sanokaa: 'Pelasta meidät,

sinä pelastuksemme Jumala,

kokoa ja vapahda meidät pakanain seasta,

että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi

ja kerskaisimme sinun ylistyksestäsi'.

36

16:36
Ps. 41:14
Ps. 72:18
Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,

iankaikkisesta iankaikkiseen."

Ja kaikki kansa sanoi: "Amen", ja ylisti Herraa.

37Ja hän asetti Aasafin ja hänen veljensä sinne Herran liitonarkin eteen tekemään vakituista palvelusta arkin edessä, kunakin päivänä sen päivän palveluksen, 38mutta Oobed-Edomin ja heidän veljensä, yhteensä kuusikymmentä kahdeksan, nimittäin Oobed-Edomin, Jeditunin pojan, ja Hoosan, ovenvartijoiksi. 39

16:39
1. Kun. 3:4
1. Aik. 21:29
2. Aik. 1:3
Ja pappi Saadokin ja hänen veljensä, papit, hän asetti Herran asumuksen eteen, uhrikukkulalle, joka on Gibeonissa, 40
16:40
2. Moos. 29:38
4. Moos. 28:3
uhraamaan polttouhreja Herralle polttouhrialttarilla, aina aamuin ja illoin, kaikki niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa, jonka hän on antanut Israelille. 41Ja heidän kanssaan olivat Heeman ja Jedutun ynnä muut valitut, nimeltä mainitut, kiittämässä Herraa siitä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 42Näiden, Heemanin ja Jedutunin, hallussa oli torvet ja kymbaalit soittajia varten ynnä muut soittimet Jumalan virttä varten. Ja Jedutunin pojat vartioivat ovia.

43

16:43
2. Sam. 6:19
Sitten kaikki kansa lähti kukin kotiinsa, ja Daavid kääntyi takaisin tervehtimään perhettänsä.