Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Paavali toivottaa Rooman kristityille armoa ja rauhaa 1-7 ja ilmaisee halunsa tulla heidän tykönsä 8-15. Evankeliumin kautta tulevat vanhurskaiksi ja pelastuvat ne, jotka uskovat 16, 17. Kun pakanat eivät kunnioittaneet Jumalaa, vaikka hänet tunsivat, vaan palvelivat luotua Luojan sijasta eivätkä vihdoin Jumalasta mitään välittäneet, niin Jumala hylkäsi heidät vajoamaan aina syvemmälle turmioon 18-32.

11

1:1
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
1. Kor. 1:1
Gal. 1:15
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, 2
1:2
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 26:4
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:15
Ps. 132:11
Jes. 7:14
Jes. 9:5-6
Jer. 23:5
Hes. 37:24
Dan. 9:24
Miika 5:1
Luuk. 1:70
Joh. 5:39
Room. 16:26
1. Piet. 1:10
jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, 3
1:3
2. Sam. 7:12
Jes. 11:1
Matt. 1:1
Luuk. 1:27,32
Luuk. 2:7
Ap. t. 2:30
Ap. t. 13:23
Room. 9:5
2. Tim. 2:8
hänen Pojastansa — joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä 4
1:4
Joh. 10:30
Joh. 10:36-38
Ap. t. 2:24
Ap. t. 3:15
Ap. t. 13:32-33
Hebr. 1:5
Hebr. 5:5
ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa — Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 5
1:5
Ap. t. 9:15
Room. 12:3
Room. 15:15
Room. 16:26
1. Kor. 15:10
Gal. 2:7-8
Ef. 3:8
1. Tim. 2:7
jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, 6
1:6
Room. 9:24
Juud. 1:1
joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: 7
1:7
1. Kor. 1:2-3
2. Kor. 1:2
Gal. 1:3
Ef. 1:1-2
1. Tess. 4:7
2. Tim. 1:9
2. Piet. 1:2
kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

8

1:8
Room. 16:19
Fil. 1:3
Kol. 1:3-4
1. Tess. 1:2,8
Filem. 1:4-5
Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. 9
1:9
Ap. t. 27:23
2. Kor. 11:31
Gal. 1:20
Ef. 1:16
Fil. 1:8
2. Tim. 1:3
Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan, 10
1:10
Ap. t. 19:21
Room. 15:23
1. Tess. 3:10
aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. 11
1:11
Room. 15:29
Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, 12
1:12
Room. 15:32
Tiit. 1:4
se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. 13
1:13
Joh. 4:36
Room. 15:22
1. Tess. 2:18
Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. 14
1:14
1. Kor. 9:16
Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa; 15omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.

16

1:16
Ps. 40:10-11
Ps. 119:40
Mark. 8:38
Ap. t. 3:26
Ap. t. 13:46
1. Kor. 1:18,24
2. Tim. 1:8
Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 17
1:17
Jer. 23:6
Hab. 2:4
Joh. 3:36
Room. 3:21-22
Gal. 3:11
Fil. 3:9
Hebr. 10:38
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".

18

1:18
Ef. 5:6
Kol. 3:6
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 19
1:19
Joh. 1:9
Ap. t. 14:17
Ap. t. 17:24,27
Room. 2:14-15
sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 20
1:20
Job 12:7-9
Ps. 19:2,4
Jes. 40:21,26
Hebr. 11:3
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 21
1:21
Ef. 4:17
koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 22
1:22
Jer. 10:14
1. Kor. 1:20
Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 23
1:23
5. Moos. 4:15-18
1. Kun. 11:4-5
1. Kun. 12:28-29
2. Kun. 17:29
Ps. 106:19-20
Jes. 40:18-19
Jer. 2:11
Ap. t. 17:29
ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 24
1:24
Ps. 81:13
Ap. t. 14:16
1. Kor. 6:18
Ef. 4:19
1. Piet. 4:3
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 25nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 26
1:26
3. Moos. 18:23-24
Ef. 5:11-12
1. Tess. 4:5
Juud. 1:10
Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27
1:27
1. Moos. 19:5
3. Moos. 18:22
3. Moos. 20:13
1. Kor. 6:9
samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 28Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 29
1:29
Gal. 5:19-21
Tiit. 3:3
He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; 30
1:30
Sananl. 24:8
2. Tim. 3:2-3
ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; 32
1:32
Ps. 50:18
Room. 6:21
jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Raamattu 1992 (KR92)
1

Alkutervehdys

11

1:1
1. Kor. 1:1
Gal. 1:15
Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä.1:1 Ilmausta »pyhät» käytettiin alun perin Jerusalemin alkuseurakunnan jäsenistä, sittemmin kaikkien seurakuntien kristityistä.

2

1:2
Luuk. 1:70,24:25–27
Joh. 5:39
1. Piet. 1:10
Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, 3
1:3
Matt. 1:1+
on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; 4
1:4
Ap. t. 2:36
Hepr. 1:5
pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, 5
1:5
1. Kor. 15:10
Gal. 1:15,16Room. 16:26
ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen. 6
1:6
Room. 9:24
Näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. 7
1:7
1. Kor. 1:2,3
Gal. 1:3
Ef. 1:1,2
Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.1:1,7 Ajatuksen selkeyttämiseksi on jakeen 7 alkuosa (»tervehtii - -») siirretty jakeen 1 loppuun.

Paavali toivoo pääsevänsä käymään Roomassa

8

1:8
Kol. 1:4
1. Tess. 1:8
Filem. 5
Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. 9
1:9
2. Kor. 1:23
Gal. 1:20
Fil. 1:8Fil. 1:3
1. Tess. 1:2
Jumala, jota henkeni voimalla palvelen julistaessani evankeliumia hänen Pojastaan, todistaa, että muistan teitä aina rukouksissani. 10
1:10
1. Tess. 3:10
Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. 11
1:11
Room. 15:29
Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, 12
1:12
Room. 15:32Tit. 1:4
Filem. 6
tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. 13
1:13
Joh. 4:36Room. 15:22
1. Tess. 2:18
Teidän on syytä tietää, veljet, että olen monta kertaa suunnitellut matkaa luoksenne mutta tähän saakka minulle on aina tullut jokin este. Tahtoisin korjata satoa myös teidän luonanne, niin kuin olen korjannut muidenkin kansojen parissa. 14
1:14
1. Kor. 9:16
Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, 15ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville.

Evankeliumin voima

16

1:16
1. Kor. 1:18,2:5,4:20
1. Tess. 1:5
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. 17
1:17
Hab. 2:4
Gal. 3:11
Hepr. 10:38
Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: »Uskosta vanhurskas saa elää.»

Ihmisten syyllisyys

18

1:18
Ef. 5:6
Kol. 3:6
Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. 19
1:19
Ap. t. 14:17,17:27
Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. 20
1:20
Job 12:7–10
Ps. 19:2–4
Jes. 40:21,26
Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. 21
1:21
Ef. 4:17
Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22

1:22
1. Kor. 1:20
He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, 23
1:23
5. Moos. 4:15–18
Hes. 8:10
ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. 24
1:24
Ps. 81:13
1. Kor. 6:18
Ef. 4:19
1. Piet. 4:3
Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa – olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26
1:26
3. Moos. 18:22,23
Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27
1:27
1. Moos. 19:5
ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

28Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29

1:29–31
Gal. 5:19–21
2. Tim. 3:2–5
1:29
Tit. 3:3
He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32
1:32
3. Moos. 20:13,16
Room. 6:21Ps. 50:18
Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.